Kontroling

Moderan sustav upravljanja kvalitetom

Što je kontroling i čemu služi?

Kontroling služi kao kompas kroz promjene na tržištu pomoću kojeg vlasnici, menadžment i kreditori koriste bitne informacije kako bi se lakše nosili sa promjenama na tržištu, računovodstvenim standardima, poreznim sustavom, zakonskom regulativom i politikom financiranja, a sve radi povećanja vrijednosti poduzeća, maksimizacije profitabilnosti i sigurnosti poslovanja.

Što kontroling omogućuje?

 • Donošenje kvalitetnih i manje rizičnih odluka temeljenih na kvalitativnim i kvantitativnim kontroling izvještajima
 • Stvaranje jasne slike vlastitog poslovanja
 • Stvaranje podloge za planiranje te ima odlučujuću ulogu u operativnom i strategijskom planiranju
 • Drugačiji pogled na poslovanje društva – kontroling pruža mogućnost različitog prikazivanja istih troškova ovisno o potrebama interesnih skupina

Skica implementacije kontroling sustava

alphacapitalis implementacija kontroling sustava - Kontroling

Tko ima koristi od kontrolinga?

Vlasnik

 • Bolje upravljanje kapitalom
 • Praćenje povrata na investiciju
 • Veća kontrola nad imovinom​

Management

 • definiranje S.M.A.R.T. ciljeva
 • strateško i taktičko planiranje
 • preciznije budžetiranje

Kreditne institucije

 • Povećava sigurnost ulaganja
 • Pravovremeno otkrivanje rizika
 • Kvalitetno izvještavanje

Usluge kontroling sustava

Uvođenje standarda ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.  Norma je  primjenjiva na sve vrste organizacija:

 • profitne/neprofitne
 • proizvodne/uslužne
 • male/srednje/velike

Kontrola rizika poslovanja

Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku društva. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih instrumenata zaštite od konkurencije te omogućuje prepoznavanje prilika i pravodobno reagiranje na promjene.

Korporativno izvještavanje

Služi kao podloga za pravovremeno detektiranje problema kod upravljanja obrtnim kapitalom (npr. naplata potraživanja od kupaca i nekurentne zalihe), upravljanja likvidnošću, upravljanja troškom financiranja…

Upravljanje novčanim tokovima

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti društva.

Upravljanje likvidnošću temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Poslovno planiranje

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava.

Cost / Benefit analiza

Cost benefit analiza je posebna financijska tehnika, odnosno računski postupak posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. S jedne strane zbrajaju se svi prihodi i koristi pothvata, a s druge strane svi troškovi i gubitci pothvata.

Investicijski kontroling

Bez obzira na to o kakvoj je vrsti investicije riječ pravila planiranja uvijek su ista. Ključno je identificirati sve novčane tokove investicije i procijeniti rizik istih. Stoga su često kvalitetna analiza i dobro planiranje jedina razlika između uspješnog i neuspješnog projekta/društva.
Investicijski kontroling bi trebao unutar svake organizacije biti spona između svih uključenih u investicijski proces koja će omogućiti uspješnu realizaciju projekta.

Kontroling teme na našem blogu

ISO pitanja auditora 2019 09 08 - Najčešća pitanja auditora prilikom certifikacijskog audita za ISO 9001:2015
Kontroling

Najčešća pitanja auditora prilikom certifikacijskog audita za ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 međunarodno je priznat standard za sustave upravljanja kvalitetom u svim industrijama i koristi se u preko milijun organizacija širom svijeta. Pruža okvir upravljanja za poboljšanje poslovne prakse, pomažući vam u pružanju usluga i proizvoda koji zadovoljavaju očekivanja vaših klijenata. Norma se temelji na sedam principa upravljanja kvalitetom i propisuje sustavnu kontrolu procesa koje

Pročitaj više »
Tranzicija obiteljskog biznisa na mlađe generacije 2019 03 25 - Tranzicija obiteljskog biznisa
Kontroling

Tranzicija obiteljskog biznisa

Izazovi s kojima se susreću osnivači obiteljskih poduzeća / trgovačkih društava sve više dolaze do izražaja u ovom periodu i imat će značajnu ulogu u oblikovanju gospodarstava RH u narednom desetljeću. Hrvatsko se gospodarstvo prvi puta suočava s tranzicijom obiteljskog vlasništva osnivača na mlađe generacije i nerijetko se pojavljuju slučajevi kada mlađe generacije nisu zainteresirane

Pročitaj više »
Kontroling kroz primjenu strateskih alata Model 7s - Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s
Kontroling

Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s

Model 7s se najčešće koristi kao strateški alat za organizacijsku analizu koji služi za procjenu i praćenje unutarnjih promjena u društvu. Društva danas egzistiraju u dinamičnoj okolini te su neke od glavnih odlika uspješnih društava mogućnosti prilagodbe i brze reakcije na promjene na tržištima na kojima posluju. Model 7s se sastoji od 7 elemenata, odnosno

Pročitaj više »
zero based budgeting 4 - Zero Based Budgeting / Budžetiranje nulte razine
Kontroling

Zero Based Budgeting / Budžetiranje nulte razine

Upravljanje troškovima i njihova optimizacija jedni su od ključnih segmenata koji utječu na konkurentnost društava u suvremenim uvjetima poslovanja. Kvalitetno upravljanje troškovima karakterizira uspješna društva i osobito je važno u kriznim situacijama. Preventivno djelovanje s ciljem izbjegavanja kriznih situacija odlike su obrazovanog i motiviranog menadžmenta. Metoda koju možete koristiti za izbjegavanje kriznih situacija je metoda

Pročitaj više »
13 kljucnih pitanja kod formiranja strategije 2 - 13 ključnih pitanja kod formiranja strategije
Kontroling

13 ključnih pitanja kod formiranja strategije

Strategija se po definiciji odnosi na donošenje složenih odluka pod nesigurnošću, s materijalnim i dugoročnim posljedicama. Zato ona zahtijeva znatno vrijeme opreznog, neometanog razmišljanja i razmatranja. Vodstvo nije samo obavljanje poslova, već i razmišljanje, stoga si svakako stvorite vrijeme i za to. Kvaliteta Vaših razmišljanja i odluka određena je isključivo kvalitetom informacija s kojima započinjete

Pročitaj više »
ESIF krediti za rast i razvoj - ESIF krediti za rast i razvoj
Kontroling

ESIF krediti za rast i razvoj

Jedan od problema s kojim se često sreću poduzetnici u realizaciji poslovnog projekta jest pribavljanje kapitala i financiranje nastavka poslovnog projekta. Kako bi pomogli da se dobre poslovne ideje i realiziraju u praksi, Hrvatska banka za obnovu i razvoj u suradnji s komercijalnim bankama i europskim strukturnim i investicijskim fondovima, osigurala je za poduzetnike investicijske

Pročitaj više »