EU Fondovi

Pribavljanje sredstava

Kako do sredstava?

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Izvori financiranja

euro

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Sredstva: 4,321 mlrd. eura

euro

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Sredstva: 2,026 mlrd. eura

euro

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Sredstva: 252.643,14 mlrd. eura

euro

Kohezijski fond (KF)

Sredstva: 2,559 mlrd. eura

euro

Europski socijalni fond (ESF)

Sredstva: 1,582 mlrd. eura

Apliciranje na EU fondove sastoji se od sljedećih koraka:

 • Ako imate ideju o poduzetničkom pothvatu ili želite poboljšati i unaprijediti poslovanje potrebno je utvrditi možete li ostvariti bespovratna sredstva iz EU fondova
 • Pronalazak adekvatnog natječaja na koji se projekt može prijaviti
 • U natječaju su navedeni uvjeti koje prijavitelj mora ispunjavati, tko može prijaviti projekt, iznos bespovratnih sredstava koji možete ostvariti te koliki postotak mora financirati.
 • Definiranje problema koji će se rješavati projektom
 • Definiranje ciljeva
 • Analiza ključnih elementa projektne ideje
 • Provjera ispunjava li projektna ideja uvjete iz natječaja
 • Savjetovanje pri pisanju prijave za javne natječaje Europske unije
 • Priprema cjelokupne prijavne dokumentacije
 • Izrada poslovnog modela
 • Opis poslovne ideje
 • Analiza tržišta i usporednih društava
 • Analiza lokacije
 • Izrada financijskog modela
 • Cost – benefit analiza
 • Provjera ispunjenih obrazaca te da li je pripremljena sva potrebna dokumentacija
 • Slanje prijave

Otvoreni natječaji

Natječaji u najavi

Provedba EU Projekta

Provedba projekta je završna faza koja započinje u trenutku kada potpišete ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Faza provedbe obuhvaća:

 • Izradu provedbene dokumentacije
 • Čuvanje i arhiviranje dokumentacije
 • Pripremu i provedbu nabava
 • Osiguranje pravovremenog otkrivanja odstupanja u izvedbi ugovora
 • Praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada odobren u početnoj fazi projekta
 • Praćenje troškova u odnosu na proračun

Koje su obveze nositelja projekta?

Tijekom provedbe projekta nositelj projekta dužan je kontinuirano surađivati s nadležnim tijelima te ih redovito izvještavati i podnositi sve potrebne informacije.

Nositelj projekta dužan je pripremiti:

 • Izvješće o napretku
 • Završno izvješće o provedbi projekta
 • Izvješće nakon provedbe projekta

Javna nabava

Javna nabava ključni je aspekt javnih ulaganja:

 • važan element za jačanje jedinstvenog tržišta
 • potiče gospodarski razvoj u Europi.
 • Prema podacima iz statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, javni naručitelji u RH javnom nabavom realiziraju poslove u vrijednosti do 15% BDP-a, odnosno 40 milijardi kuna.

Sve pravne osobe koje su sklopile ugovor o financiranju projekta bespovratnim sredstvima iz EU fondova, neovisno o tome jesu li obveznici po Zakonu o javnoj nabavi ili ne, dužne su poštovati načela javne nabave prilikom implementacije projekta.

Savjetovanje u javnoj nabavi

 • Istraživanja su pokazala da je čak 83% pogrešaka u javnoj nabavi proizašlo iz nekompetentnosti osoba koje su provodile javnu nabavu.
 • Naši djelatnici, zahvaljujući svome iskustvu, pomoći će vam prepoznati i izbjeći neke od najčešćih pogrešaka u provođenju javne nabave čime ćete osigurati da se vaš projekt privede kraju bez financijskih korekcija i povrata sredstava.
 • Stručnim i kvalitetnim upravljanjem javna nabava postaje temelj uspješne provedbe svakog ugovora.