Porezno savjetovanje

Djelatnost poreznog savjetovanja usmjerena je na savjetovanje klijenata u donošenju poslovnih odluka na način da su iste sukladne poreznim propisima te da su optimalne s ekonomske točke gledišta.

Porezno savjetovanje se sastoji od širokog spektra usluga koje nudimo našim klijentima, a to su:

  • Izrada pisanih mišljenja o poreznoj i računovodstvenoj tematici,
  • Preventivni porezni pregledi i izrada prigovora i žalbi kod poreznih rješenja,
  • Porezne optimizacije,
  • Porezni due dilligence, te
  • Transferne cijene.

Porezne teme na našem blogu

Porezni nadzor - Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru
Porezi

Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru

Svrha provođenja poreznog nazora jest davanje određenog prava ili nametanje obveze poduzetniku, stoga su pitanja određivanja njegovih prava i obveza u poreznom nadzoru osobito važna. Ako obveznik u poreznom nadzoru, unatoč htijenju nije mogao sudjelovati u zaštiti vlastitih prava i pravnih interesa, počinjena je povreda pravila postupka, radi čega se porezno rješenje može osporavati redovnim

Pročitaj više »
Porezna reforma u 2019.godini ALPHA CAPITALIS 2018 08 03 - Porezna reforma u primjeni od 2019. godine
Porezi

Porezna reforma u primjeni od 2019. godine

U nastavku vam predstavljamo temeljne značajke porezne reforme po vrstama poreza i doprinosa, a koje možete očekivati u primjeni od 01. siječnja 2019. godine. Predložene porezne izmjene će proći još procjenu i javno porezno savjetovanje te će biti odobrene na sjednici vlade tijekom rujna 2018. godine, a kada ćemo moći očekivati službenu potvrdu prihvaćanja svih

Pročitaj više »
Studija o transfernim cijenama
Forenzično računovodstvo

Da li Vam je potrebna studija o transfernim cijenama?

Transferne cijene se uspostavljaju između tuzemnih i/ili inozemnih povezanih osoba. Njihova svrha je prikazati da li povezana društva međusobno posluju po tržišnim uvjetima te da li tuzemna društva prelijevaju dobit na društvo koje ima povoljniji porezni položaj. Transferne cijene obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba. Bitan

Pročitaj više »