Politika kvalitete, okoliša i upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Primarni cilj Društva je pružati podršku trgovačkim društvima u svim fazama razvoja poslovanja.

Kontinuiranim praćenjem zadovoljstva naših klijenata, kontinuirano poboljšavamo kvalitetu usluga kroz stručno usavršavanje, interne edukacije, proučavanje stručne literature, djelovanje kroz strukovne udruge te formiranje ALPHA CAPITALIS AKADEMIJE.

Internim aktima Društva je propisan plan razvoja karijere za svako radno mjesto i model nagrađivanja zaposlenika.

Stručnost tima ALPHA CAPITALIS predstavlja temelj na kojem zasnivamo naše buduće poslovne uspjehe te smo u tu svrhu osigurali kontinuirano osposobljavanje kroz stručne ispite i interne edukacije. Svojim klijentima osiguravamo vrhunsku uslugu kroz individualni pristup i transparentno praćenje razvoja projekata.

Naš rad baziramo na integritetu, točnosti i timskom radu.

Naša politika kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti i zaštite rada provodi se u skladu s:

 • Svim zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša, potrošnju energije i energetsku učinkovitost,
 • Identifikacijom i ocjenjivanjem značajnih aspekata okoliša, te provedbom procesa energetskog planiranja, uzimajući u obzir kontekst organizacije i opseg poslovanja,
 • Svim zakonskim uvjetima i propisima, te poštivanje svih primjenjivih međunarodnih standarda, kontinuiranim poboljšanjima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • Zakonskim okvirom,
 • Međunarodnim računovodstvenim standardima,
 • Međunarodnim standardima procjene vrijednosti,
 • Međunarodnim revizijskim standardima,
 • Lean management,
 • Six sigma,
 • Strateškim ciljevima,
 • Nagrađivanjem najboljih zaposlenika.

Definirajući budućnost, uprava Društva svojim načinom upravljanja radnim procesima osigurava:

 • Postavljanje općih i pojedinačnih ciljeva s programima realizacije u svrhu trajnog poboljšanja upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti rada.
 • Kontinuirano praćenje potrošnje svih vrsta energenata i resursa radi osiguranja svjesnog i odgovornog korištenje istih u poslovnim procesima uz što manji utjecaj na okoliš.
 • Uspostavljanje procesa trajnog poboljšanja upravljanja okolišem kroz mjere koje uključuju sprječavanje i smanjenje onečišćenja na mjestu njegovog nastanka, smanjenje i razvrstavanje svih nastalih vrsta otpada, te kontinuirani nadzor.
 • Uspostavljanje partnerskog odnosa i kvalitetne suradnje sa zainteresiranim stranama u području upravljanja okolišem s ciljem postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha.
 • Stvaranje okruženja u kojemu zaposlenici upoznati i educirani o zdravstvenim i sigurnosnim rizicima, kako bi se spriječile ozljede i profesionalna oboljenja.
 • Zaposlenicima zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu prema zahtjevima normi kroz edukaciju i osiguravanje potrebnih sredstva za rad na siguran način.
 • Poslovanje u skladu sa svim zakonskim zahtjevima
 • Kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću na radu

Navedene politike i način upravljanja temeljeni su na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Uprava Društva je osigurala da njena politika kvalitete okoliša i upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu bude dostupna svima, kao i svim njenim djelatnicima.

U Zagrebu, 08.07.2019.

Danijel Pevec