Prijava projekta na natječaj iz EU fondova

EU fondovi 2019 10 28 - Prijava projekta na natječaj iz EU fondova

Bespovratna sredstva jedan su od oblika izvora financiranja koja su dostupna društvima na tržištu i pomoću kojih se financiraju strateška projektna ulaganja, ali i redovne aktivnosti poslovanja. U Hrvatskoj su ona najčešće dostupna kroz natječaje iz EU fondova i imaju propisanu strukturu i pravila koja je potrebno poštivati kako bi prijava na ciljani natječaj prošla sukladno Vašim željama te kako bi u konačnici i dobili željni iznos bespovratnih sredstava.

U nastavku teksta donosimo 5 koraka koje je potrebno slijediti kako bi prijava na natječaj bila zadovoljavajuća prilikom evaluacije od strane nadležnih tijela.

 1. Budući plan razvoja

Bespovratna sredstva dobrodošla su pomoć razvoju vašeg poslovanja, ali ona nikako ne smiju biti glavni uzrok prijave na pojedini natječaj. Projekt kojeg želite sufinancirati mora biti tržišno održiv i bez pomoći bespovratnih sredstava.

Napravite poslovni plan koji inicijalno neće uključivati bespovratna sredstva, a bit će odličan indikator kakve povrate od investicije možete očekivati u budućnosti. Naravno ne treba svaka prijava na natječaj interni poslovni plan koji opravdava ulaganje, ali projekti čija ukupna vrijednost ulaganja zahtjeva značajna financijska odricanja od strane prijavitelja, trebali bi imati inkorporiran poslovni plan prilikom razmatranja prijave na natječaj.

 1. Odaberite natječaj

Nakon što ste se definitivno odlučili za buduću investiciju i želite dio projektnog ulaganja sufinancirati bespovratnim sredstvima, provjerite koji natječaj najviše odgovara vašim potrebama.

Svaki je natječaj specifičan sukladno prioritetnim osima i investicijskim ciljevima iz kojih se generiraju specifični ciljevi koji su ujedno i natječaji. Ovisno koje aktivnosti ćete sufinancirati putem bespovratnih sredstava, takav natječaj bi trebali i odabrati.

Vodite računa o tome da ne birate natječaj prema trenutnoj vremenskoj dostupnosti već isključivo prema tome odgovara li svrha i predmet natječaja vašim budućim poslovnim planovima i ulaganjima.

Prijavitelji često nemaju strpljenja čekati da se otvori pojedini natječaj koji puno više odgovara njihovim potrebama pa prijavljuju vlastite projekte na natječaje čija svrha i cilj ne odgovaraju aktivnostima ulaganja.

 1. Proučite projektnu dokumentaciju

Dio svakog natječaja je i projektna dokumentacija koja prijavitelja strukturira prema ciljevima, uvjetima i postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Unutar uputa za prijavitelje nalaze se kriteriji prihvatljivosti samog prijavitelja prema njegovim aktivnostima koje želi sufinancirati, troškovima kao dijelovima tih aktivnosti, ali i ostalih kriterija koji mogu biti isključivi za pojedine prijavitelje.

Dobro proučite cjelokupnu projektnu dokumentaciju kako prilikom administrativne faze provjere prihvatljivosti projekta ne bi bili isključeni iz daljnje dodjele bespovratnih sredstava. Također, dio dokumentacije jesu i upute za popunjavanje projektne prijave kao i postupak dodjele koji će vam dati odgovore na koliko bodova možete računati prilikom evaluacije projektnog prijedloga.

 1. Izrada projektnog prijedloga

Projektni prijedlozi koji će aplicirati na natječaje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija podnose se kroz sustav efondovi koji automatski generira prijavni obrazac sa sekcijama koje je potrebno popuniti.

Detaljna objašnjenja s područjima koja je potrebno popuniti unutar prijavnog obrasca nalaze se među prilozima koji su dio dokumentacije svakog natječaja te pomažu strukturirati finalni izgled projektnog prijedloga. Jedino osoba koja je vlasnik pravnog subjekta koji aplicira na natječaj ili osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ima dopuštenje prijaviti na natječaj projektni prijedlog.

Vodite računa o tome da uz projektni prijedlog priložite i svu obveznu dokumentaciju koja je propisana natječajem i bez koje nema uspješne evaluacije projektnog prijedloga.

 1. Provedba projekta

Uspješnim apliciranjem projektnog prijedloga na željeni natječaj i odobravanjem bespovratnih sredstava započinje faza provedbe projekta.

Dobivanje bespovratnih sredstava tek je dio posla te često onaj lakši dio, a uspješna provedba koja neće rezultirati financijskim korekcijama od strane nadležnih tijela je kompleksniji dio priče.

Ovisno koji ste vremenski rok naznačili u projektnom prijedlogu i koje aktivnosti te troškove ste raspisali, unutar tog vremenskog roka morat ćete namjenski potrošiti dobivena bespovratna sredstva za uspješnu realizaciju naznačenih aktivnosti.

Tijekom provedbe projekta dužni ste biti u stalnom kontaktu s posredničkim tijelima koji će zahtijevati obvezne izvještaje na razini projekta kao i ostalu dokumentaciju čija je svrha služiti kao validni dokazi kako ste kao prijavitelj ispunili sve svoje obveze na koje ste pristali potpisom na ugovor.

Ukoliko imate potrebu za pribavljanjem bespovratnih sredstava putem EU fondova i/ili provedbu projekta, utoliko nas slobodno kontaktirajte za pomoć.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Procjena rizika transfernih cijena

Transferne cijene rizik 2019 10 21 - Procjena rizika transfernih cijena

Pojam transferne cijene odnosi se na cijene proizvoda, usluga i intelektualnog vlasništva koje se obračunavaju između povezanih osoba. Transferne cijene obuhvaćaju i ugovore o sudjelovanju u zajedničkim troškovima koje sklapaju multinacionalne kompanije te financiranje između povezanih subjekta.

Budući da su cijene između povezanih društava dogovorene postoji opasnost da ugovorene cijene ne odgovaraju tržišnim cijenama zbog čega može doći do prelijevanja dobiti iz jedne države u drugu kako bi se smanjila oporeziva osnovica poreza na dobit.

Transferne cijene – trendovi u svijetu

Broj revizija transfernih cijena koje su pokrenule porezne uprave diljem svijeta znatno je porastao posljednjih nekoliko godina i očekuje se da će taj trend nastaviti.  U praksi porezne uprave i društva različito tumače određene aspekte Priručnika o transfernim cijenama što dovodi do dvostrukog oporezivanja. Problem dvostrukog oporezivanja pokušava se riješiti s Postupkom međusobnog dogovora (MAP, eng. Mutual agreement procedure).

Na svjetskoj razini može se vidjeti povećanje proračuna poreznim upravama za ulaganje u sposobnost i stručnost u rješavanju pitanja vezanih uz transferne cijene.

Priručnik o procjeni rizika transfernih cijena

Kako bi porezne vlasti mogle lakše utvrditi procjenu rizika transfernih cijena svakog poreznog obveznika Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je 2013. godine izdala nacrt Priručnika o procjeni rizika transfernih cijena. U nastavku donosimo ključne informacije sadržane u Priručniku.

Sadržaj nacrta Priručnika

Priručnik sadrži smjernice o informacijama koje porezne uprave trebaju tražiti od društava koja imaju transakcije s povezanim društvima.

Porezna uprava od poreznog obveznika, koji ima transakcije s povezanim društvima, treba tražiti sljedeće:

 • Identificirati transakcije između povezanih društava
 • Identificirati povezane osobe koje obavljaju kontrolirane transakcije
 • Utvrditi prirodu i iznos kontroliranih transakcija obavljenih od strane povezanih osoba
 • Segmentirati financijski rezultat svake kontrolirane transakcije
 • Opisati razlike između financijskih izvještaja poreznog obveznika i njegove porezne prijave.

Najčešći indikatori rizika

Priručnik pruža smjernice poreznim upravama predlažući korake koje je potrebno napraviti prije odabira subjekta poreznog nadzora. Društva mogu koristiti Priručnik kako bi procijenili rizike svojeg poslovanja s aspekta transfernih cijena. Najčešći indikatori za utvrđivanje rizika su:

 • Materijalno značajne transakcije s povezanim subjektima nerezidentima koji posluju u zemljama s niskim ili povlaštenim poreznim stopama
 • Plaćanja koja umanjuju osnovicu poreza na dobit poput licenci, zakupnina, najamnina, raznih usluga, financijskih instrumenta, kupnja ili prodaja proizvoda ili usluga povezanog društva i druge značajne i učestale transakcije
 • Jednokratne transakcije koje mogu utjecati na odnose transfernih cijena u budućim razdobljima poput poslovnog restrukturiranja
 • Odstupanja od razine profitabilnosti u odnosu na industriju i usporedna društva te konstantno poslovanje s gubitkom.

Ugovorni odnosi između povezanih društva trebaju se promatrati zajedno s njihovim ponašanjem.

Ugovorne obveze između povezanih društava su važan dio analize rizika i predstavljaju temeljno polazište u uspostavljanju komercijalnih i financijskih odnosa između povezanih društava koji su uključeni u transakcije unutar grupe.

Napomena:

Ukoliko imate povezano društvo utoliko pažljivo ispitajte ponašanje između povezanih društava kako bi dopunili ili zamijeniti ugovorne aranžmane, ako su ugovori nepotpuni ili ih se povezana društva ne pridržavaju. Raspodjela rizika na papiru sama po sebi ne pomiče dobit iz jednog povezanog društva u  drugo.

Uloga rizika i provođenje kontrole funkcija rizika

Na tržištu povećani rizik zahtjeva povećanu naknadu za preuzeti rizik zbog čega je Poreznoj upravi važan rizik za analizu transfernih cijena. Prema Priručniku  OECD-a u slučaju transakcija između povezanih društava rizik treba preuzeti društvo koje ima kontrolu nad funkcijom rizika.

Društvo koje ima kontrolu nad funkcijom rizika mora biti financijski sposobno podnijeti te rizike. U suprotnom društvo koje snosi rizik u transakciji s povezanim društvom ne može preuzeti rizik zbog čega nema  posljedica kojih bi bilo u situaciji da društvo uistinu i snosi taj rizik.

Što znači kontrola rizika?

Za potrebe razumijevanja transfernih cijena važno je razumjeti što predstavlja rizik i kako promatrati rizik.

Upravljanje rizikom obuhvaća tri ključne aktivnosti:

 1. Odluka o prihvaćanju, otpuštanju ili odbijanju mogućnosti rizika
 2. Odluka o načinu odgovora na rizike
 3. Ublažavanje rizika

Za upravljanje rizikom ključno je da pojedinci koji donose odluke moraju imati sposobnost odlučivanja i u praksi moraju obavljati funkciju donošenja odluka. Donositelj odluka trebao bi posjedovati kompleksnost i iskustvo u području posebnog rizika i  za koji se donosi odluka i imati razumijevanje o utjecaju svoje odluke na poslovanje, tj. trebaju biti vjerodostojni i imati odgovarajuće iskustvo i stručnost u donošenju odluka.

Donositelji odluka trebaju imati informacije potrebne za donošenje odluka. To se može postići prikupljanjem podataka ili korištenjem ovlaštenja za određivanje i  dobivanje potrebnih informacija.

Prema smjernicama OECD-a aktivnosti ublažavanja rizika mogu obavljati vanjska društva pod uvjetom da društvo koje odluči dati outsourcing aktivnosti upravljanja rizika i dalje zadržava kontrolu nad tom funkcijom.

Primjer:

Primjerice društvo koje se bavi iznajmljivanjem zrakoplova i odluči se za ublažavanje rizika preusmjeravanjem svakodnevnog servisiranjem portfelja zrakoplova specijaliziranom serviseru, treba posjedovati sposobnost utvrđivanja ciljeva outsourcanih aktivnosti, procijeniti ispunjavaju li se postavljeni ciljevi na odgovarajući način i prema potrebi prilagoditi ili raskinuti ugovor s pružateljem usluga.

Usklađivanje stvaranja vrijednosti s raspodjelom dobiti

Prilikom analize transfernih cijena potrebno je uskladiti stvaranje vrijednosti i raspodjelu dobiti.

Primjer:

Društvo  iznajmljuje opremu za proizvodnju automobila povezanim društvima. Povezana društva se razlikuju u načinu na koji stvaraju vrijednost. Prvo društvo ima jak prodajni i komercijalni tim s važnim odnosima na tržištu s distributerima i autosalonima, a drugo povezano društvo je učinkovito u nabavi sirovina i materijala za proizvodnju. Budući da povezana društva u ovom primjeru stvaraju vrijednost i generiraju dobit na dva različita načina analiza transfernih cijena neće biti ista, a dobit će se unutar svakog povezanog društva raspoređivati na različitoj osnovi.  U praksi porezna uprava detaljno proučava gdje društvo stvara vrijednosti.

Povrat bez rizika i prilagođen riziku

Prema smjernicama OECD-a razlikuju se financijski rizici povezani s financiranjem predviđenim za ulaganje i operativnim rizicima povezanim s operativnim aktivnostima za koje se koristi financiranje.

Primjer:

Ako je društvo vlasnik zrakoplova kojeg iznajmljuje i ne može dokazati da kontrolira ključne operativne rizike, u skladu sa smjernicama OECD-a može se očekivati samo povrat rizika usklađen s financijskim sredstvima koja su osigurana za nabavu zrakoplova.

Ako je doprinos društva koje posjeduje imovinu ograničen na pružanje financiranja koje je jednako trošku imovine, a nema sposobnosti i ovlaštenja za kontrolu rizika ulaganja u financijsko sredstvo, društvo koje posjeduje imovinu može imati pravo na povrat bez rizika.

Povrat na rizik ili povrat prilagođen riziku društva koje posjeduje imovinu mogao bi dovesti do toga da rezidualna dobit ne bude dodijeljena društvu koje posjeduje imovinu već onom društvu koje donosi odluke o toj imovini što može dovesti do značajnog poreznog utjecaja kod povezanih društava.

Utjecaj na društva i mjere upravljanja za ublažavanje rizika

U nastavku donosimo nekoliko savjeta za upravljanje rizikom transfernih cijena

 1. Pregledajte ugovore unutar grupe

Ugovori predstavljaju polaznu točku kod analize transfernih cijena. Kako bi smanjili rizik transfernih cijena pogledajte postoje li ugovori unutar grupe koji dokazuju da društvo koje posjeduje imovinu kontrolira i ključne rizike vezane uz tu imovinu. Primjerice, postoje li u ugovoru klauzule koje su razumne za obje strane? Ugovor bi trebao osiguravati da društvo koje posjeduje imovinu kontrolira važne financijske i operativne rizike.

 1. Razumijete li postupke upravljanja?

Ključna pitanja:

 • Je li vaš postupak upravljanja jasno definiran?
 • Postoji li uspostavljen postupak stupanja na snagu?
 • Kako se donose važne odluke?
 • Postoje li smjernice i parametri za odlučivanje?
 • Postoje li neformalni postupci donošenja odluka?

Prilikom analize transfernih cijena detaljno se istražuju postupci upravljanja. Ukoliko se odluke donose negdje drugdje utoliko mora biti jasno definirano da je društvo vlasnik imovine donijelo odluku o prijenosu odluke na drugo društvo.

Društvo vlasnik imovine mora nastaviti izvršavati kontrolnu funkciju kako bi bila u stanju dokazati da usprkos delegiranja određene razine odgovornosti, nastavlja izvršavati kontrolu.

 1. Dokumentirajte i dokažite ključne procese donošenja odluka

Procese i postupke donošenja odluka dokumentirajte tako da je razumljivo da društva unutar grupe koja su vlasnici pojedine imovine vrše i kontrolu nad tom imovinom. Ovaj postupak često otkriva probleme i omogućuje njihovo pravovremeno otklanjanje.

 1. Komunicirajte s ključnim sudionicima

Ključni sudionici trebaju biti svjesni postojanja novog okruženja i educirani u vezi onoga što se očekuje iz perspektive upravljanja. Važno je da su poslovanje i ključni donositelji odluka svjesni novog poslovnog okruženja u kojem moraju djelovati. Ako  ne razumiju ili nisu svjesni novog poslovnog okruženja  bit će teško steći praksu upravljanja ovim rizikom.

Utjecaj OECD-ovih smjernica na hrvatska društva

Hrvatska porezna uprava je posljednjih nekoliko godina ažurirala i prihvatila pristup koji se temelji na riziku prilikom odabira poreznih obveznika koji će biti predmet nadzora.

Nacrt priručnika osigurava društvima koja su porezni obveznici sažet pregled indikatora na koje je usmjerena Porezna uprava prilikom procjene rizika transfernih cijena kao i odabira društava koja će biti predmet nadzora. Temeljem razumijevanja rizika društvo se može pripremiti za nadzor dokumentiranjem transakcija, posebno onih definiranih u Priručniku.

Transferne cijene postaju sve utemeljenije u ekonomskoj stvarnosti transakcije unutar grupe, a ključni cilj za obavljanje smjernica za transferne cijene je stvaranje vrijednosti i dobiti.  Zbog toga Porezna uprava nastoji steći dublje razumijevanje poslovanja i više je usredotočena na funkcije koje se temelje na ljudima nego na ugovorene angažmane unutar grupe.

Društvo ALPHA CAPITALIS bavi se izradom studija o transfernim cijenama. Ukoliko Vaše društvo ima povezana društva s kojima ostvaruje transakcije i želite procjenu poreznih rizika utoliko nas slobodno kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

ALPHA CAPITALIS AKADEMIJA: Business transfer obiteljskih društava | Edukacija o procjeni vrijednosti

alpha capitalis pozivnica top - ALPHA CAPITALIS AKADEMIJA: Business transfer obiteljskih društava | Edukacija o procjeni vrijednosti

U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019. Alpha Capitalis organizira radionicu na temu
Procjena vrijednosti poduzeća

Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog poduzeća?

U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima Business Transfer Barometra 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavlja posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o ključnim elementima ovog procesa.

Cilj radionice je pružiti osnovne informacije o temama koje su važne za poduzetnike koji razmišljaju o prijenosu poslovanja:

 • Prodaja biznisa,
 • Dokapitalizacija,
 • Istiskivanje manjinskih dioničara,
 • Upis založnog prava na poslovnim udjelima/dionicama,
 • Podjela poslovnih udjela unutar obitelji,
 • Davanje udjela u vlasništvu kao nagrada menadžmentu za ostvarene rezultate.

Kada: četvrtak, 7.11.2019. 15:30 – 17:30
Gdje: Alpha Capitalis, Ulica grada Vukovara 284, Almeria Centar I. kat, Zagreb
Prijave: Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail colic.marina@alphacapitalis.com

Predavač
mr. Danijel Pevec dipl.oec.
Partner, Alpha Capitalis
ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj, ovl.inv.savjetnik

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) u Zagrebu. Pored akademskog znanja, Danijel je imao prilike proći obuku za poreznog specijalistu, ovlaštenog računovođu, ovlaštenog internog revizora, auditora (uvođenje ISO 9001:2015), ovlaštenog procjenitelja, ovlaštenog investicijskog savjetnika (HANFA) te o naprednom financijskom modeliranju s naglaskom na spajanja i preuzimanja za Private Equity fondove i Investicijsko bankarstvo. Posjeduje više od 10 godina iskustva uključujući rad u međunarodnom okruženju (Singapur, Njemačka, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina) u raznim područjima financija kao što su korporativne financije, investicijsko bankarstvo, financijsko savjetovanje i financijsko restrukturiranje.

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4.-8.11.2019. godine, u suradnji s partnerskim institucijama u cijeloj Hrvatskoj, organizira CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Cilj Tjedna je potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja. Tijekom navedenog Tjedna u nekoliko gradova u Hrvatskoj održavaju se besplatne radionice, predavanja i savjetovanja za poduzetnike na temu prijenosa poslovanja. Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja organizira se u Hrvatskoj po prvi put, a inspiriran je Tjednom prijenosa poslovanja, koji se uspješno organizira u Belgiji od 2011. godine i predstavlja dobru praksu EU u jačanju svijesti poduzetnika o prijenosu poslovanja. U sklopu Tjedna, 6.11.2019. u Zagrebu održava se konferencija Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja. Više informacija: www.biznis-transfer.com

Preuzimanje brošure: ALPHA CAPITALIS – CEPOR; Business transfer pozivnica

ALPHA CAPITALIS tim ima nove članove: Menadžeri za reviziju

Zaposlili nove clanove tima ALPHA CAPITALIS 2019 10 15 - ALPHA CAPITALIS tim ima nove članove: Menadžeri za reviziju

ALPHA CAPITALIS tim pojačao je svoje snage novim menadžerima za reviziju: Anita Kutleša Osmanović, mag.oec. i Antonija Kolarić, dipl.oec.

Anita je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija. Certifikat za ovlaštenog revizora stekla je 2017. godine.

Posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije (revizija financijskih izvještaja, revizija povećanja kapitala, revizija istiskivanja manjinskih dioničara, revizija projekata financiranih iz EU fondova i nacionalnih zaklada, revizija financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, revizijski uvid financijskih izvještaja neprofitnih organizacija).

Antonija se revizijom se počela baviti 2008. godine. Bogato iskustvo u reviziji je stekla obavljajući čitav niz revizijskih projekata društava od javnog interesa, srednjih i malih poduzeća iz različitih sektora, revizija EU projekata, revizija konsolidiranih izvještaja te posebnih revizija za potrebe vlasnika.Kao voditelj u reviziji Antonija uz poslove revizije radila i na različitim dodatnim uslugama iz područja revizije, dubinskih snimanja društava, te je provodila različite analize i kontroling izvještaje za potrebe klijenata iz različitih industrija.Također je zadužena za provedbu revizija financiranih iz EU projekata. Posjeduje certifikat eksternog ovlaštenog revizora.

Antonija i Anita će svojim znanjem i motivacijom pridonijeti mnogobrojnim projektima.

Želimo im  dobrodošlicu u naš tim i nadamo se da će uživati na svom novom radnom mjestu.

Trodnevni trening: Advanced Export Practice and Trade Financing

EBRD seminar - Trodnevni trening: Advanced Export Practice and Trade Financing

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) održat će trodnevni trening Advance Export Practice and Trade Financing namijenjen malim i srednje velikim hrvatskim tvrtkama koje već imaju izvozničku aktivnost, ali žele unaprijediti svoja znanja vezana za izvoz i primijeniti najbolje međunarodne prakse kako bi povećale izvoz i otvorile nova izvozna tržišta.

Trening će se održati od 26. do 28.11.2019. u Zagrebu, Hotel Canopy by Hilton, Ulica Kneza Branimira 29.

Trening će držati Jon Walden, renomirani međunarodni stručnjak i akreditirani trener za izvoz i trgovinu, s dugogodišnjim iskustvom u kreiranju i optimiziranju procesa vezanim za izvoznu aktivnost i međunarodnu trgovinu.

Više informacija pogledajte u dokumentu: Invitation Advance Export Practices Croatia_2019

Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Leasing 2019 09 08 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Prilikom investiranja u poslovne projekte, mnoga društva susreću se s dilemom koji način financiranja odabrati. Nekada je jedina opcija bila kupovina na kredit, međutim posljednjih desetak godina, leasing kao metoda financiranja postaje sve popularnija. Posljedica je to dinamičnijeg poslovnog svijeta u kojem su društva primorana biti fleksibilna i konkurentna ulaganjem u novu tehnološku opremu. Nabava opreme zahtijeva veliku investiciju, a financiranje putem leasinga uvelike olakšava društvu financijsku odluku. Postavlja se pitanje da li se isplati kupovati opremu dugoročno.

Što je to leasing i tko su sudionici?

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS) 17 – leasing je definiran kao  „sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.“

Iz navedenog standarda proizlazi da je leasing poseban oblik financiranja na dugi ili srednji rok koji se temelji na korištenju uz naknadu, umjesto na posjedovanju predmeta leasinga. Ovaj oblik financiranja najviše se koristi za nabavu osobnih automobila, opreme, strojeva, nekretnina itd.

Ključna razlika leasinga u odnosu na najam je kako je to trostrani pravni posao, pa su tako subjekti u poslovima leasinga:

 1. Proizvođač ili dobavljač objekta leasinga,
 2. Financijska ustanova, leasing društvo ili davatelj leasinga
 3. Primatelj leasinga

Primatelj leasinga odlučuje koji objekt leasinga želi kupiti te podnosi zahtjev za leasing. Leasing društvo ili financijska institucija nabavlja predmet leasinga od proizvođača/prodavatelja i sklapa ugovor o leasingu s primateljem leasinga, kojim se on obvezuje isplaćivati naknadu davatelju za vrijeme trajanja leasinga.

Važno je znati da vas gubitak objekta leasinga ne oslobađa obveza utvrđenih ugovorom o leasingu. U slučaju da kao primatelj leasinga koristite objekt leasinga suprotno ugovoru ili njegovoj namjeni, odgovorni ste za prouzročenu štetu.

S pravnog aspekta, leasing je kod nas uređen Zakonom o leasingu koji definira:

 • uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva,
 • ugovor o leasingu,
 • prava i obveze subjekata u poslovima leasinga,
 • registar objekata leasinga,
 • financijsko izvještavanje,
 • nadzor nad poslovanjem leasing društava,
 • organizacijske zahtjeve i
 • uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Financijski leasing

Osnovno obilježje financijskog leasinga je da korisnik leasinga kupuje objekt leasinga, a leasing društvo odmah na početku izdaje račun za predmetni objekt leasinga.

U praksi, najčešći slučaj je financijski leasing s učešćem, na temelju kojeg se ugovara sudjelovanje korisnika leasinga u financiranju u određenom postotku nabavne vrijednosti sredstva. Korisniku leasinga se za iznos učešća umanjuje glavnica, odnosno osnovica za obračun kamate. Posebno je važno napomenuti kako je davatelj leasinga pravni vlasnik objekta leasinga sve do isteka ugovora o leasingu (podmirenje zadnje rate i ostalih obveza prema ugovoru).

Kako se financijski leasing iskazuje u izvještaju?

Troškovi koji nastaju pri ugovaranju leasinga (odvjetnički, konzultantski , transportni, naknade za obradu leasinga) su izravni troškovi koji povećavaju vrijednost (trošak nabave) unajmljenog sredstva. Time se dodatno povećava nabavna vrijednost predmeta leasinga kojeg društvo evidentira kao imovinu u bilanci. Sukladno tome, istovremeno društvo iskazuje obvezu za nabavljenu imovinu.

Kroz period, obveza će se smanjivati s otplatom rata leasinga, iskazana dijelom kao otplata glavnice i troškom kamata za ugovoreno razdoblje. Za obračun kamata koristi se osnovica koja predstavlja kompletnu vrijednost objekta leasinga s uključenim PDV-om.

Iskazivanjem dugoročne obveze u bilanci pogoršava se stupanj zaduženosti, što je jedan od glavnih nedostataka financijskog leasinga. Međutim, kod financijskog leasinga najmoprimac ima pravo obračunati amortizaciju te je prikazati kao trošak u svom računu dobiti i gubitka te će u konačnici umanjiti poreznu osnovicu na kraju poslovne godine (bez novčanog odljeva).

S obzirom na to da kod financijskog leasinga svi rizici prelaze na primatelja leasinga, to znači kako će društvo morati snositi troškove amortizacije, osiguranja, registracije te održavanja.

Prilikom otkupa objekta nabavljenog na financijski leasing, primatelj leasinga ima pravo otkupiti objekt po cijeni manjoj od njegove stvarne vrijednosti.

„Sale and lease back“ odnosno “Prodaj i unajmi” leasing 

Postoji još jedna varijanta financijskog leasinga koja se poduzetnicima u određenim situacijama može isplatiti: opcija u okviru koje imovinu (vozilo, opremu) prodaju leasing kući, da bi ju odmah i unajmili natrag. Tako društvo može osloboditi kapital i odobrena financijska sredstva koristiti za nova ulaganja u poslovanje. Po isteku takvog leasinga vlasnik ponovno postaje vlasnik svoje imovine. 

Da li vaše društvo ima pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) ?

 1. Prilikom priznavanja PDV-a na temelju leasinga, potrebno je utvrditi da li društvo ima pravo na cjelokupni odbitak ili samo na polovicu (to ovisi o objektu leasinga i djelatnosti društva).
  • ako se objekt leasinga koristi za obavljanje djelatnosti društva (primjerice: dostavna vozila, traktori i slično), od 01.01.2018. godine dopušten je 100% tni odbitak PDV-a.
  • ako se objekt leasinga ne koristi za djelatnost društva, tada je dopušten 50%tni odbitak PDV-a.
 2. Kod financijskog leasinga, društvo će po iznosu cjelokupnog računa za objekt leasinga imati pravo na odbitak PDV-a (ovisno o postotku), jer se objekt leasinga plaća unaprijed.

Kod operativnog leasinga, društvo će po mjesečnoj ispostavljenom računu vršiti odbitak PDV-a. 

Operativni leasing

Operativni leasing predstavlja korištenje predmeta leasinga u njegovom najboljem vijeku trajanja, ali po isteku leasinga ne stječe se pravo vlasništva nad objektom.

Želite li imati što manje briga vezano uz sam leasing postoji mogućnost ugovaranja full service leasinga te će određeni troškovi biti preneseni na davatelja leasinga, a vi ćete imati više vremena posvetiti se nečemu drugom.

U Hrvatskoj se najčešće koristi operativni leasing s jamčevinom, a uplaćena jamčevina služi kao sredstvo osiguranja u slučaju neredovite naplate potraživanja od primatelja leasinga ili nekih drugih rizika koji terete leasing društvo. Ako društvo redovito podmiruje svoje obveze, uplaćena jamčevina bit će mu vraćena u trenutku prestanka ugovora o leasingu. Ukratko, operativni leasing je najobičniji najam tijekom određenog razdoblja.

Za razliku od financijskog leasinga većina rizika i koristi povezanih s vlasništvom nad objektom leasinga ostaje najmodavcu. Po isteku ugovora predmet leasinga vraća se davatelju leasinga, a nakon toga davatelj leasinga započinje proces prodaje.

Operativni leasing ne podrazumijeva opciju otkupa, ali i on je moguć u određenim slučajevima. U pravilu, otkup vozila izvršit će neka treća pravna ili fizička osoba koja može biti predložena od strane korisnika leasinga.

Operativni leasing u financijskom izvještaju prema (MSFI 17)

S 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi računovodstveni standard – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16.

MSFI 16 se odnosi na velika društva u RH tj. ona koja ostvaruju 2 od 3 sljedeća kriterija:

 • prihodi veći od 300 mil. HRK,
 • ukupna aktiva veća od 250 mil. HRK,
 • prosječan broj djelatnika veći od 250;
 • poduzetnici koji kotiraju na burzi, te
 • financijske institucije

Novi MSFI 16 definira najam (leasing) kao „ugovor ili dio ugovora kojim se tijekom određenog razdoblja prenosi pravo uporabe imovine u zamjenu za naknadu“, čime ovaj MSFI napušta klasifikaciju operativnih i financijskih najmova i uvodi jedinstveni način priznavanja najmova kod najmoprimaca.

Pravo korištenja određene imovine najmoprimac ostvaruje ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 1. Najmoprimac će imati stvarne ekonomske koristi od uporabe predmeta najma i
 2. Najmoprimac ima isključivo pravo odlučivanja u svezi s načinom uporabe imovine tijekom razdoblja najma.

Utjecaj MSFI 16 na Bilancu

Prema novom standardu, najmoprimac iskazuje imovinu s pravom uporabe što povećava stranu AKTIVE u bilanci, te istovremeno obvezu za buduća plaćanja najma na strani PASIVE.

Imovina s pravom uporabe i obveze priznaju se primjenom diskontiranog iznosa budućih novčanih plaćanja.  S početkom korištenja leasinga imovina s pravom uporabe bit će amortizirana (primjenom linearne metode) tijekom razdoblja ugovora o najmu, koja čini dio troškova najma. Dok je drugi dio troška kamata koja će se smanjivati tijekom razdoblja sukladno otplati rata leasinga.

Bilanca 300x181 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Utjecaj MSFI 16 na Račun dobiti i gubitka (RDG)

Gledajući troškove s aspekta računa dobiti i gubitka, više se troškovi operativnog leasinga neće evidentirati kao troškovi najmova (u sklopu Poslovnih rashoda), već se iskazivati kao troškovi amortizacije, te će biti neophodno priznati i troškovi kamata (za diskontirani iznos).

RDG 300x281 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Utjecaj MSFI 16 na Novčani tijek

Promjena se odnosi samo na klasifikaciju troška ne i na ukupno iskazani novčani tijek. Naime po starom MRS 17 operativni troškovi evidentirali su se kao izdaci od poslovnih aktivnosti, prema novoj metodi radi ukidanja troškova najmova i uvođenjem amortizacije za imovinu povećavaju se izdaci od financijskih aktivnosti a smanjuju izdaci za operativne aktivnosti.

Ukratko izjednačava se model priznavanja leasinga u financijskim izvještajima najmoprimaca za operativne i financijske leasinge.

Izuzetak od primjene novog standarda su najmovi sklopljeni do 12 mjeseci (bez opcije otkupa), te najmovi male vrijednosti do 5 tisuća dolara, oni se evidentiraju u troškove razdoblja po MRS 17.

Najavljene su i izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (skraćeno: HSFI) koji se odnose na mala i srednja društva, tako da bi se trebalo vrlo slično uvesti uređenje evidentiranja operativnih najmova za sve poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Iako još u ovoj fazi nisu poznate informacije trenutka implementacije izmjena HSFI-eva, postoji vjerojatnost da će isti biti usklađeni već za primjenu financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Ako planirate ugovaranje leasinga ili trebate više informacija o novoj uredbi MSFI-a, slobodno nas kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Company Valuation (članak u časopisu AMCHAM-a)

download - Company Valuation (članak u časopisu AMCHAM-a)

Objavljen članak u časopisu Američke gospodarske komore (AMCHAM) za rujan 2019.godine na temu procjene vrijednosti (Company Valuation). Autori su članovi tima ALPHA CAPITALIS.

Link za preuzimanje dokumenta: Preuzmi dokument

Company Valuation

Business owners value their company for a number of different reasons: selling a company or parts of it, transferring a family business, transferring a company stake to management as a reward for a well done job, and many other reasons.

In accordance with many existing reasons, there are also numerous methods that can be used to value a business. However, in this text the focus will be on the 2 most commonly used valuation methods: Discounted Cash Flow method (DCF method) and valuation based on multiples.

It is important to note that not all methods will produce the same results; which method will be used depends on the type of business and many other factors. Also, making a credible company valuation requires a lot of thoughtful decisions as well as adequate financial analysis done by a valuation expert.

Below you can read more about the two most commonly used valuation methods.

 

 1. Discounted Cash Flow method (DCF method)

The discounted cash flow method is most commonly applied when the company’s assets have the ability to generate income and when there are reasonable projections of future income for the assets in question.

In estimating the value of a company using the discounted cash flows, the management of the company should first and foremost critically and reasonably consider the historical business and financial performance of the company, and, consequently, analyze the business environment within which the company operates. These steps are necessary as the valuation of the company depends on the income projections for future periods, and this projection, in turn, depends precisely on the factors mentioned above.

There are 4 main steps in valuing the company using the discounted cash flow method:

 • Estimating free cash flow for the planning period (5 to 10 years)
 • Estimating the terminal value i.e. the value of the business beyond the forecasted period
 • Discounting free cash flow by the discount rate
 • Subtracting the net debt from the present value of free cash flow

The aim of this method is to determine the future cash flows of the company as accurately as possible, discount them at the appropriate discount rate to obtain the present value of those cash flows, and add them all up to get a single number.

 

 1. Business valuation based on multiples

This method is based on a comparison of the financial performance of a company being valued with the relevant market indicators. This approach to valuation is often used for the sake of simplicity and ease of calculation, and is generally used when quick valuation of the company is necessary. The most commonly used market indicators (multiples) are:

 • Relation between the enterprise value and company’s revenues (EV/Revenue)
 • Relation between the enterprise value and company’s EBITDA (EV/EBITDA
 • Relation between the enterprise value and company’s EBIT (EV/EBIT)
 • Relation between the Net income and number of share (EPS=Earnings per Share)

This method uses multiples of comparable companies for several future periods and multiplies them by the target company’s indicators (Revenue, EBITDA, EBIT, Net Income).

The aim of this method is to find companies as similar as possible to the target company. Comparable companies should, first and foremost, resemble a valued company in risk level, current stage of a business cycle and the growth perspective.

The disadvantage of this approach is that a peer group can be fundamentaly different from the target company which will eventually distort the accuracy of the valuation.

None of the valuation methods is considered optimal, that is, each method is characterized by different advantages and disadvantages. For example, the DCF method can analyze future cash flows qualitatively, but the parameters used in this methods are rather subjective, which can greatly affect the accuracy of projections of future cash flows.

On the other hand, valuation based on multiples is fast and simple, but also of a questionable accuracy. Therefore, the financial analyst in charge of business valuation should be unbiased, aware of the uncertainties, and as educated as possible in order to effectively overcome these problems and successfully value a company.