alpha capitalis pozivnica top - ALPHA CAPITALIS AKADEMIJA: Business transfer obiteljskih društava | Edukacija o procjeni vrijednosti

ALPHA CAPITALIS AKADEMIJA: Business transfer obiteljskih društava | Edukacija o procjeni vrijednosti

U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019. Alpha Capitalis organizira radionicu na temu
Procjena vrijednosti poduzeća

Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog poduzeća?

U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima Business Transfer Barometra 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavlja posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o ključnim elementima ovog procesa.

Cilj radionice je pružiti osnovne informacije o temama koje su važne za poduzetnike koji razmišljaju o prijenosu poslovanja:

  • Prodaja biznisa,
  • Dokapitalizacija,
  • Istiskivanje manjinskih dioničara,
  • Upis založnog prava na poslovnim udjelima/dionicama,
  • Podjela poslovnih udjela unutar obitelji,
  • Davanje udjela u vlasništvu kao nagrada menadžmentu za ostvarene rezultate.

Kada: četvrtak, 7.11.2019. 15:30 – 17:30
Gdje: Alpha Capitalis, Ulica grada Vukovara 284, Almeria Centar I. kat, Zagreb
Prijave: Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail colic.marina@alphacapitalis.com

Predavač
mr. Danijel Pevec dipl.oec.
Partner, Alpha Capitalis
ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj, ovl.inv.savjetnik

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) u Zagrebu. Pored akademskog znanja, Danijel je imao prilike proći obuku za poreznog specijalistu, ovlaštenog računovođu, ovlaštenog internog revizora, auditora (uvođenje ISO 9001:2015), ovlaštenog procjenitelja, ovlaštenog investicijskog savjetnika (HANFA) te o naprednom financijskom modeliranju s naglaskom na spajanja i preuzimanja za Private Equity fondove i Investicijsko bankarstvo. Posjeduje više od 10 godina iskustva uključujući rad u međunarodnom okruženju (Singapur, Njemačka, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina) u raznim područjima financija kao što su korporativne financije, investicijsko bankarstvo, financijsko savjetovanje i financijsko restrukturiranje.

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4.-8.11.2019. godine, u suradnji s partnerskim institucijama u cijeloj Hrvatskoj, organizira CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Cilj Tjedna je potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja. Tijekom navedenog Tjedna u nekoliko gradova u Hrvatskoj održavaju se besplatne radionice, predavanja i savjetovanja za poduzetnike na temu prijenosa poslovanja. Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja organizira se u Hrvatskoj po prvi put, a inspiriran je Tjednom prijenosa poslovanja, koji se uspješno organizira u Belgiji od 2011. godine i predstavlja dobru praksu EU u jačanju svijesti poduzetnika o prijenosu poslovanja. U sklopu Tjedna, 6.11.2019. u Zagrebu održava se konferencija Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja. Više informacija: www.biznis-transfer.com

Preuzimanje brošure: ALPHA CAPITALIS – CEPOR; Business transfer pozivnica