Sadašnja vrijednost

Sadašnja vrijednost, koja se često naziva diskontirana vrijednost, je financijska formula koja izračunava kolika je vrijednost određenog iznosa novca koji će biti primljen u budućnosti , sveden na sadašnju vrijednost tog iznosa. Drugim riječima, izračunava iznos novca koji se danas mora uložiti kako bi se izjednačila isplata ili iznos novca koji je primljen u budućnosti.

Ovaj koncept temelji se na principu vremenske vrijednosti novca koji diktira da 1 kuna danas vrijedi više od 1 kune sutra. Današnji novac uvijek vrijedi više nego sutra zbog tri glavna razloga: kamata, inflacije i oportunitetnih troškova.

Cijena novca nije besplatna. Dužnici moraju platiti kamatnu stopu vjerovnicima kako bi mogli pozajmiti sredstva. Isto tako, sredstva vjerovnika nikada ne miruju. Ona uvijek zarađuju novac u obliku kamate čineći gotovinu skupom robom.

Štoviše, inflacija devalvira kupovnu moć današnje valute kako vrijeme prolazi.

Primjena

I investitori i vjerovnici koriste kalkulator sadašnje vrijednosti za procjenu potencijalnih ulaganja i mjerenje povrata na tekuće projekte. Koncept vremenske vrijednosti novca je važan jer omogućuje investitorima da mjere koliko su njihovi investicijski prinosi vrijedni danas i postoje li bolje opcije.

Većina lutrija omogućit će dobitnicima dva dodatna načina plaćanja. Danas mogu dobiti manji paušalni iznos ili mogu dobiti puni iznos dobitaka u jednakim iznosima za ostatak života. Ta se teorija temelji na vremenskoj vrijednosti novca. Mala paušalna svota danas vrijedi veću paušalnu svotu u budućnosti.

Rukovodstvo tvrtke također koristi ovu teoriju kada ulaže u projekte, proširenja ili kupnju nove opreme. Koristeći formulu neto sadašnje vrijednosti, uprava može procijeniti vrijedi li potencijalni projekt i hoće li tvrtka zaraditi na poslu.

Izračun

Formula sadašnje vrijednosti izračunava se dijeljenjem novčanog toka jednog razdoblja s jednim plus stopom povrata na n-tu snagu.

PV=C1/(1+r)n

Evo što svaki simbol znači:

  • C1 = Novčani tok od 1 razdoblja
  • r = Stopa povrata
  • n = broj razdoblja

Kao što možete vidjeti iz jednadžbe sadašnje vrijednosti, potrebno je procijeniti nekoliko različitih varijabli. Novčani tok iz jednog razdoblja je jednostavno iznos novca koji je primljen na budući datum. To se također naziva buduća vrijednost paušalnog iznosa.

Stopa povrata je procijenjena godišnja kamatna stopa koja će biti primljena u budućnosti. Broj razdoblja je jednostavno broj razdoblja ukamaćivanja.

Primijetite da ova jednadžba koristi godišnju kamatu. To znači i stopu i broj razdoblja u godinama. Ako želite izračunati polugodišnju kamatu, morate podijeliti ove brojeve na pola.

Formula za sadašnju vrijednost često se preoblikuje kako bi preslikala buduću vrijednost paušalnog iznosa uplate primljene na idući tjedan:

PV=FV*1/(1+r)n

Evo što svaki simbol znači:

  • FV = Buduća vrijednost novca primljena u budućnosti
  • r = Stopa povrata
  • n = broj razdoblja

Tumačenje

I investitori i vjerovnici koriste kalkulator sadašnje vrijednosti za procjenu potencijalnih ulaganja i mjerenje povrata na tekuće projekte. Koncept vremenske vrijednosti novca je važan jer omogućuje investitorima da mjere koliko su njihovi investicijski prinosi vrijedni danas i postoje li bolje opcije.

Rukovodstvo društva također koristi ovu teoriju kada ulaže u projekte, proširenja ili kupnju nove opreme. Koristeći formulu neto sadašnje vrijednosti, uprava može procijeniti vrijedi li potencijalni projekt i hoće li društvo zaraditi na projektu.

« Back to Glossary Index