Interna stopa povrata

Interna stopa povrata (IRR) najmanja je diskontna stopa koju vodstvo koristi kako bi identificiralo koja će kapitalna ulaganja ili budući projekti donijeti prihvatljiv povrat te posljedično u koji projekt treba uložiti sredstva. IRR za pojedini projekt je stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova projekta na nulu. Drugim riječima, ako bismo izračunali sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova iz potencijalnog projekta koristeći internu stopu kao diskontnu stopu i oduzeli izvornu investiciju, naša neto sadašnja vrijednost projekta bila bi jednaka nuli.

Menadžment društva želi izračunati koliki je postotni povrat potreban da bi se ulaganje isplatilo, ali prilagođeno za vremensku vrijednost novca. Interna stopa prinosa može se promatrati i kao postotak kamate koji društvo mora postići kako bi se isplatilo ulaganje u novi projekt te je to ujedno i minimalno prihvatljiv povrat investicije.

Zapamtite, IRR je stopa po kojoj je neto sadašnja vrijednost troškova ulaganja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda investicije. Menadžment društva može pomoću te stope povrata usporediti druga ulaganja i odlučiti koje kapitalne projekte treba financirati, a koje treba ukinuti.

« Back to Glossary Index