Pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine

Definicija

Pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine je financijski pokazatelj koji prikazuje životni vijek, vrijednost, odnosno preostalu moguću upotrebu dugotrajne imovine društva uspoređujući ukupnu amortizaciju s nabavnom cijenom imovine.

Akumulirana amortizacija predstavlja izgubljenu vrijednost dugotrajne imovine tijekom vremena. Uspoređujući ukupnu amortizaciju i ukupnu vrijednost imovine možemo utvrditi trenutnu vrijednost tj. preostalu vrijednost imovine. Dugotrajna imovina uključuje stvari poput opreme i mehanizacije koje društvo koristi za proizvodnju ili pružanje usluga.

Investitori i uprava koriste ovaj pokazatelj da bi se mjerila produktivnost investiranog kapitala društva u dugotrajnu imovinu. Niska razina ovog pokazatelja znači da je imovini ostalo još dosta uporabnog vremena prije nego postane knjigovodstveno bezvrijedna, dok visoka razina znači suprotno. U tom slučaju financijska vrijednost imovine je niska te će morati doći  do nabave zamjenske imovine u bližoj budućnosti.

Formula

Formula za izračun pokazatelja iskorištenosti dugotrajne imovine se računa dijeljenjem akumulirane amortizacije s ukupnom vrijednosti dugotrajne imovine.

Važno je uvjeriti se da zemlja nije uključena u promatranu dugotrajnu imovinu. Računovodstvena praksa nalaže odvajanje zemlje od dugotrajne imovine, jer se zemlja ne može amortizirati. Pošto vrijednost zemlje ne može nestati, odnosno ne može se amortizirati.

Primjer

Društvo ABC d.o.o. šalje zahtjev za kredit kako bi kupilo novu mehanizaciju. Društvo ima adekvatne novčane tokove, ali analitičar zajmodavca mora provesti analizu bilance društva.

Ta analiza također uključuje i pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine. Analitičar primjećuje da je vrijednost imovine $3,200,000, od čega je $400,000 vrijednost zemlje na kojoj se tvornica nalazi, a akumulirana amortizacija iznosi $800,000.

Pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine = $800,000/($3,200,000 – $400,000)

Prvo smo oduzeli vrijednost zemlje od ukupne vrijednosti imovine, pa smo podijelili akumuliranu amortizaciju sa 2,800,000. Rezultat iznosi 28.6% što znači da sadašnja vrijednost imovine vrijedi 71.4 % od nabavne vrijednosti imovine.

Analiza i interpretacija

Ovisno o vrsti imovine ovo ne bi bio loš rezultat, da je društvo kupilo imovinu prošle godine, ipak pad vrijednosti od 30% se može smatrati zabrinjavajućim. To može biti uzrokovano različitim faktorima. Imovina možda ima kratak vijek trajanja ili društvo provodi agresivnu amortizacijsku politiku.

Bilo bi korisno usporediti razine pokazatelja s razinama iz prethodnih razdoblje, te je upravo  to razlog zašto banke traže izvještaje iz nekoliko prethodnih razdoblja. Nepostojanje fluktuacija označavaju status quo dok velike fluktuacije zahtijevaju dublju analizu.

Praktična korisnost: upozorenja i ograničenja

Prilikom izračuna ovog pokazatelja, imajte na umu da je potrebno više analiza kako bi se donijela prava odluka. Niska razina pokazatelja iskorištenosti dugotrajne imovine nije nužno dobar znak. Npr., društvo s niskom razinom akumulirane amortizacije tijekom nekoliko godina može značiti da društvo troši velike količine novca na preranu zamjenu fiksne imovine. Akumulirana amortizacija sama po sebi se koristi za korigiranje vrijednosti društva, stoga je vrijednost društva također bitna. Konačno, pokazatelj iskorištenosti dugotrajne imovine, poput ostalih financijskih izračuna, je bitan za analizu poslovanja društva i standarda industrije, stoga je važno voditi računa o njegovoj iskazanoj razini.

« Back to Glossary Index