Prijenos vlasnistva obiteljskih drustava 2019 04 22 - Prijenos vlasništva obiteljskih društava

Prijenos vlasništva obiteljskih društava

Prijenos poslovanja podrazumijeva prijenos vlasništva nad društvom na drugu osobu ili drugo društvo, čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovne aktivnosti društva.

Pošto se vremenski tijek razvoja poslovanja društva i sve njegove etape ne podudaraju uvijek sa željama vlasnika, u jednom trenutku može doći do potrebe za prijenosom vlasništva uslijed želje vlasnika da se povuče iz vlasničke strukture i prenese vlasničke udjele na svoje nasljednike ili jednostavno proda udjele zainteresiranim investitorima ili pak menadžmentu društva koji pokazuje interes za otkupom vlasništva.

Prilikom postupka prijenosa poslovanja/upravljanja/vlasništva javljaju se mnogi izazovi s kojima ćete se kao vlasnik društva suočiti, stoga vam u nastavku teksta donosimo šest bitnih izazova (izvor: CEPOR) na koje trebate obratiti pažnju ako odlučite prenijeti vlasništvo nad društvom, a koji su detektirani kao ključni problemi od strane vlasnika kada su se odlučili za prijenos vlasništva.

 1. Održavanje skladnih odnosa unutar obitelji

Kod većine obiteljskih društava involviranost članova obitelji po pitanju poslovanja je značajna. Na bitnim strateškim pozicijama unutar društva postavljeni su članovi obitelji od povjerenja, a neki su od samih početaka poslovanja društva operativno vezani za isti.

Ako ste se kao vlasnik društva odlučili prenijeti vlasništvo na nekog od članova obitelji, počnite s priprema puno ranije od javne i decidirane objave odluke. Postavite i implementirajte strukturu na takav način da se potencijalni nasljednici sami filtriraju i da vaš nasljednik dođe što prirodnijim i logičnijim odabirom.

Tako izbjegavate osnovni uzrok svih sukoba koji se javlja prilikom prijenosa vlasništva na jednog od članova obitelji, najčešće na najbliže nasljednike (sinove ili kćeri).

 1. Prijenos znanja na izabranu osobu

Prijenos znanja iznimno je bitna odluka i inače unutar društva. Znanje i kompetencije koje zaposlenici imaju povećavaju konkurentnost vašeg društva na tržištu i odlična je priprema za sve buduće izazove s kojima ćete se na tržištu susresti. Delegiranje odgovornosti na niže pozicije unutar društva i sukladno tome davanje ovlasti za autonomno odlučivanje na svakodnevnoj razini nema smisla bez prethodnih edukacija i mentoriranja djelatnika od strane starijih i iskusnijih radnih kolega te može završiti problemima koji dovode do velike fluktuacije radne snage.

Upravo iz tog razloga vlasnici imaju problema prilikom prijenosa znanja na osobu koju su odabrali za svog nasljednika pošto sami proces nije počeo na vrijeme, a odabrana osoba već je poslovno formirana i navikla stvari operativno raditi na svoj način.

Na vrijeme prepoznajte tko bi jednoga dana mogao preuzeti vaše mjesto i suptilno ga mentorirajte bez stvaranja ikakvih olakotnih okolnosti. Zapamtite kako nasljednici na koje želite prenijeti vlasništvo, ne bi trebali biti konačan izbor jer su vaša djeca već zato što su stručni, sposobni i vrijedni te svojim radom mogu vaše društvo podići na višu razinu. 

 1. Pronalazak prave osobe za mjesto direktora

Kao što je već rečeno, obiteljska društva sjecište su raznih interesa članova obitelji koji su zaposleni na ključnim radnim mjestima. Svi oni mogu imati aspiracije preuzeti vodstvo jednoga dana i to je sasvim legitimno. Na vama je kao osnivaču društva i najodgovornijoj osobi za poslovni rast koje je društvo doživjelo u prethodnim povijesnim razdobljima, da pronađete i detektirate osobu koja je najkompetentnija za preuzeti vodstvo jednoga dana kako bi se i u budućnosti društvo nastavili razvijati sukladno misiji i viziji koje su odavno uspostavljene, a koje će i dalje rezultirati poslovnim rastom.

Ponekad to nisu lake odluke jer vlasnici mogu imati sinove ili kćeri koji su jednako motivirani za preuzimanje obiteljskog društva, stoga se potrudite postaviti sustav da on većinu posla odradi umjesto vas i da se nasljednik nametne kao prirodni izbor koji je prihvaćen od većine zaposlenika, te koji je svoje mjesto na čelu društva zaslužio radom, znanjem, odricanjem i svojim poslovnim, ali i ljudskim kvalitetama u odnosu na sve zaposlenike. 

 1. Procjena vrijednosti društva

Nekad je najbolja odluka prodaja društva i odlazak u zasluženu mirovinu. Možda nemate nasljednike koji su spremni preuzeti vodstvo ili menadžment društva nije zainteresiran za kupnju, pa razmišljate o pronalasku investitora koji će platiti tržišnu vrijednost društva. No kako bi znali koliko vaše društvo doista i vrijedi, potrebno je napraviti elaborat o procjeni vrijednosti.

Studije o procjeni vrijednosti ne rade se samo zbog potreba prodaje društva. Možda jednostavno želite znati koliko vam društvo vrijedi ako netko od vaših nasljednika ne želi poslovne udjele i zainteresiran je za novčanu isplatu ekvivalentnu mogućim dobivenim udjelima unutar društva. 

 1. Pronalazak potencijalnog kupca

Pronalazak potencijalnog kupca često je mukotrpan proces koji zahtjeva dugotrajnu ustrajnost kako za samog vlasnika, tako i za financijskog savjetnika koji je ovlašten od strane vlasnika za pronalazak investitora. Ukoliko nije dobro pripremljena prodajna strategija kojom se želi pronaći potencijalni kupac, a na obostrano zadovoljstvo prodavatelja i kupca, utoliko se drastično smanjuju mogućnosti da će transakcija proći prema unaprijed zamišljenom scenariju.

Prije kontaktiranja potencijalnih kupaca, pristupite izradi „teasera“ odnosno kratkog profila društva kojim ćete informirati kupce i skrenuti im pozornost kako se na tržištu nalazi određeno društvo spremno za prodaju. Potom napravite informacijski memorandum kojeg šaljete potencijalnim kupcima, ali tek nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka jer informacijski memorandum sadržava između ostaloga i vaše ključne ugovore s kupcima i dobavljačima, popis svih kredita i leasinga koje društvo ima, popis cjelokupne imovine, projekcije budućeg poslovanja, ali i procjenu vrijednosti poslovnih udjela/dionica društva.

Kada društvo ima informacijski memorandum koji je kvalitetan, potrebno je vrlo malo dodatnog napora za uvjeravanje investitora da se radi o isplativoj investiciji.

 1. Pronalazak kvalitetnih savjetnika

Postoje savjetnici koji su usko specijalizirani za transakcijske usluge koje uključuje procjene vrijednosti, dubinska snimanja i prodaju trgovačkih društava.

Kako bi sami proces prošao što „bezbolnije“ po vaše svakodnevno poslovanje i kako bi se mogli na miru posvetiti obavljanju radnih zadataka, pronađite savjetnike koji imaju povijest uspješnih transakcija iza sebe, a koje su rezultirale prodajom društva po željenim uvjetima vlasnika.

No ukoliko odlučite ostaviti društvo unutar obitelji i napraviti prijenos vlasništva na nekog od poznanika, utoliko je također pametna ideja pronaći kvalitetne savjetnike koji će vas usmjeriti u željenom pravcu i time minimizirati rizik uspješnog prijenosa vlasništva.

Ukoliko Vas zanima prijenos vlasništva i razmišljate o najboljem rješenje, utoliko nam se slobodno obratite

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

Kada i kako promijeniti racunovodu 2019 04 14 - Kada i kako promijeniti knjigovođu / računovođu

Kada i kako promijeniti knjigovođu / računovođu

Kada donosite odluku o odabiru računovođe uzmite u obzir da je računovođa vaš poslovni partner a ne servis koji za vas radi knjiženje. Računovođa zna vaše poslovne tajne i ima uvid u stvarnu sliku poslovanja vašeg društva. Ako niste upoznati s osnovama računovodstva i financija tada vaš računovođa možda poznaje vaše poslovanje bolje i od vas samih.

S obzirom na to da vaš računovođa posjeduje bitne informacije o vašem poslovanju i ima stručno znanje u području financija, računovodstva i poreza, tada biste u njega trebali imati povjerenja i kao sugovornika ga uključiti kod donošenja svih bitnih poslovnih odluka.

U slučaju da ne uključujete svog računovođu kod donošenja poslovnih odluka i nemate povjerenja tada je poželjno razmotriti opciju promijene računovodstvenog servisa kroz korake naveden u nastavku teksta.

 1. Provjerite kvalitetu rada svog računovodstvenog servisa

Svoj računovodstveni servis ili računovođu tražite redovita izvješća (mjesečna i kvartalna) kako bi bili upoznati s financijskom situacijom svog društva. Redovito testirajte da li ste adekvatan klijent za svog računovođu. Može se dogoditi da imate stručnog računovođa kojeg ste prerasli obujmom poslovanja. U tom slučaju računovođa ne može pratiti vaš tempo razvoja poslovanja i pružiti vam punu podršku.

Preispitajte da li su vam poslovni papiri predani na vrijeme te jesu li obračunate sve naknade, porezi, prirezi, trošarine i davanja. Provjerite da li se redovito provode sva knjiženja ili računovođa kasni s knjiženjima izvoda i obračunom amortizacije. Također provjerite da li ste iskoristili sve porezne i zakonske beneficije.

Ako vam na vaša postavljena pitanja računovođa ne ulijeva povjerenje tada preispitajte njegovu stručnost, tražite drugo mišljenje ili razmotrite opciju da promijenite računovođu.

 1. Provedite kontrolu/reviziju vođenja poslovnih knjiga

Vođenje poslovnih knjiga traži profesionalni pristup, znanje, iskustvo i predanost. Greške u vođenju poslovnih knjiga se mogu dogoditi ali je bitno da se pravovremeno uoče i isprave.

Izbjegnite greške koje bi mogle uzrokovati velike probleme u obliku kazne, izgubljenog vremena i/ili izgubljenih poslova. Kako bi se takve situacije spriječile, jednom godišnje napravite kontrolu i reviziju vođenja poslovnih knjiga od strane ovlaštenog računovođe, revizora ili neovisnog računovodstvenog servisa.

 1. Provedite korektivne mjere ili promijenite računovođu ako je potrebno

Ako ste nakon provedene revizije/kontrole odlučili da želite promijeniti računovođu tada utvrdite s čime ste nezadovoljni kod postojećeg računovođe i što želite promijeniti. Kada utvrdite s čime ste nezadovoljni kod postojećeg računovođe tek tada ćete znati što možete tražiti od novog računovođe.

Utvrdite završno stanje ili presjek poslovanja na dan prelaska. Kvantificirajte sve rizike i pogreške te dogovorite model izlaska iz suradnje sa starim računovođom.

 1. Odaberite novog računovođu

Provjerite da novi računovođa ili računovodstveni servis posjeduje stručne certifikate i da ima dovoljno iskustva u sektoru u kojem poslujete. Bitno je da vam novi tim ulijeva povjerenje i da ste komforni podijeliti svoju viziju poslovanja. Obavezno kod traženja ponude iskomunicirajte svoje želje, zahtjeve, očekivanja i dosadašnja iskustva s postojećim računovođom te situacije s kojima ste imali problema ili nelagodu.

Bitno je da vam novi računovođa predloži opseg usluga koje su najprikladnije za vas te pojasni rizike, rokove, odgovornosti i detalje koji će odagnati sve buduće nesporazume i probleme.

Naglasite da vam je bitno redovito mjesečno izvještavanje i savjetovanje u području poreza. Dogovorite model komunikacije i način rada. Jasno definirajte način dostave dokumentacije i informacije koje želite primati u izvještaju.

 1. Definirajte model prelaska

Dogovorite s kojim datumom prelazite kod novog računovođe. Datum prelaska predstavlja datum od kojeg novi računovođa počinje voditi poslovne knjige. Idealno vrijeme za prelazak je na početku godine jer tako “stari“ servis završava obradu poslovne godine, izrađuje završni račun za tu poslovnu godinu, a “novi” servis će preuzeti ta stanja i unijeti ih kod sebe kao početna stanja.

Kod procesa promijene računovodstvenog servisa iznimno je bitno znati kako će novi računovodstveni servis unaprijed pripremiti sve korake procesa, pripremiti vam poruke i upute koje trebate autorizirati kod “starog” računovođe. Bitno je da se cijeli proces obavi bez vaše veće involviranosti.

Često se događa da imate osjećaj kako, unatoč nezadovoljstvu, neinformiranosti i osjećaju da za svoj novac ne dobivate adekvatnu i očekivanu uslugu, da je bolje ne mijenjati računovođu. Ovo uvjerenje je bazirano na „strahu“ da će ta odluka zahtijevati dodatan posao i komplikacije. Ako ne reagirate pravovremeno, takva situacija može dovesti da postanete „taocem“ svog računovođe je strahujete da će vam računovođa nesmotrenim potezom dovesti poslovanje u probleme.

Ukoliko vam je potrebno neovisno mišljenje, revizija poslovnih knjiga ili usluge računovodstva utoliko nam se slobodno javite povratno.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

Financiranje startupova 2019 04 11 - Financiranje startupova

Financiranje startupova

Startup i mlada poduzeća imaju velike investicijske potrebe ali nesigurne povrate te nisu visoko atraktivne klasičnim bankarskim izvorima financiranja.

Traženje kapitala kojim bi se financiralo pokretanje poduzetničkog pothvata (početnog kapitala) veliki je izazov za sve poduzetnike. Poduzetnici početnici nemaju povijest poslovanja niti poslovne rezultate kojima bi potkrijepili svoje planove poslovanja te im je stoga i pristup vanjskim izvorima financiranja otežan.

Startupovi se suočavaju s tri grupe financijskih izdataka:

 1. Održavanje pozitivnog novčanog toka; sirovine, plaće, obuka zaposlenika i marketing
 2. Kapitalna ulaganja u opremu, zemljište i nekretnine
 3. Dugoročni razvoj proizvoda

Odluka o financiranju je strateška odluka

Poduzetnici često zaboravljaju kako je odabir pravog izvora početnog kapitala gotovo jednako važan kao i odabir pravnog oblika poslovanja. Odluka o izvoru kapitala dugoročno će utjecati na poslovanje poduzetnika, stoga je nužno razumjeti prednosti i nedostatke pojedinih izvora financiranja.

Model novčanih tokova je najbolji način za kvantificiranje potrebnog kapitala

Treba razviti precizne financijske projekcije kako bi se mogla odrediti dugoročna i kratkoročna  potreba za financijskim sredstvima:

 • Trenutna potreba za kapitalom; pokrivanje novčanog jaza
 • Financiranje istraživanja i razvoja
 • Nabava materijalne imovine; oprema, strojevi, objekt
 • Nabava zaliha i materijala za proizvodnju proizvoda
 • Potreba za obrtnim kapitalom
 • Marketinške aktivnosti i penetracija na tržište

Preispitajte potrebe kod donošenje odluke o izvorima financiranja

 • Zašto su vam potrebna financijska sredstva?
 • Koliko vam je potrebno sredstava?
 • Koja je ročnost sredstava koju tražite?
 • Hoćete li moći u cijelosti otplatiti kredit i u kojem periodu?
 • Je li možete ponuditi kakva jamstva?
 • Je li preferirate određene zajmodavce ili investitore?
 • Je li vam to jedini dostupan način financiranja?
 • Hoće li ciljani izvor financiranja doprinijeti ostvarenju vaše poslovne ideje?

Alternativni izvori financiranja startupova

U nastavku navodimo neke od alternativnih izvora financiranja poslovanja startupova koji se razlikuju od tradicionalnih dužničkih instrumenata financiranja:

Crowdfunding ili skupno financiranje

Crowdfunding predstavlja model prikupljanja sredstava za financiranje projekata/biznisa od većeg broja ljudi preko međumrežnih platformi. Ovaj način financiranja služe novoosnovanim trgovačkim društvima da pribave sredstva za razvoj poslovanja i da formiraju zajednicu koja je zainteresirana za njihove proizvode/usluge.

Ovim načinom financiranja se ujedno procjenjuje tržišno stanje, jer društvo i ulagači dobivaju stvarni uvid u tržište. Također, ovdje je riječ i o marketinškom i društvenom konceptu kroz koji interesne strane mogu predstaviti svoje ideje i postići uspjeh.

Crowdfunding mijenja financijsku industriju na nekoliko razina.

 1. omogućuje validaciju same ideje prije nego finalni proizvod dođe na tržište,
 2. omogućuje pristup kapitalu bez dodatnog kolaterala
 3. disperzija rizika za društvo jer će društvo tek nakon što skupi financiranje krenuti u poslovne pothvate
 4. manji rizik za ulagače jer uplaćuju relativno male iznose
 5. omogućuje uspješnu marketinšku kampanju u kojoj pored financiranja društva promoviraju svoje proizvode.

Anđeli investitori

Ovdje govorimo o pojedincima koji posjeduju značajne količine kapitala i voljni su ulagati u manja društva u ranim fazama poslovanja. Često su lideri u svojem području koji ne samo da doprinose svojim iskustvom i mrežom kontakata, već i svojim tehničkim ali i upravljačkim znanjem. U zamjenu za rizik gubljenja svog novca, anđeli investitori uglavnom traže pravo nadgledanja i upravljanja društvom. Konkretno, mjesto u upravnom odboru je svakako jedna od najčešćih zahtjeva anđela investitora u zamjenu za njihov kapital.

Vrste poslovnih anđela:

 • Guardian angels – anđeli čuvari; bivši uspješni poduzetnici u istom sektoru poslovanja kao i startup
 • Entrepreneur angels – anđeli poduzetnici; bivši uspješni poduzetnici ali NE u istom sektoru poslovanja kao i startup
 • Operational angels – operativni anđeli; radili su u velikim korporacijama u istom sektoru poslovanja kao i startup
 • Financial angels – financijski anđeli; sudjeluju samo s financijskom investicijom u startup radi ostvarivanja povrata na svoja uložena sredstva

Venture Capital

Prva stvar koju trebate imati na umu je da „venture capital“  nije rješenje za sve poduzetnike. Od samog početka trebali biste biti svjesni da venture kapitalisti traže društva s visokim potencijalom rasta u sektorima kao što su informacijska tehnologija, komunikacije i biotehnologija. Venture kapitalisti zauzimaju poziciju suvlasnika u društvu kako bi mu pomogli u provedbi obećavajućeg projekta. Pošto govorimo o startupu, venture kapitalisti često će tražiti značajan udio u vlasničkoj strukturi kako bi nadomjestili rizik koji dolazi s nepredvidivim budućim poslovanjem društva na samom početku. Također, nužno je potražiti investitore koji donose relevantno iskustvo i znanje u vaše poslovanje.

Rizični kapital

Rizični kapital predstavlja ulaganje financijskih ulagatelja u društva u privatnom vlasništvu koja imaju potencijal ostvariti visoke stope rasta tijekom razdoblja od 3 – 7 godina. Navedena ulaganja imaju cilj transformirati društvo i stvoriti novu vrijednost kroz aktivno upravljanje.

Fondovi rizičnog kapitala pogodni su za financiranje društava koja se nalaze u fazi intenzivnog rasta ili konsolidacije na tržištu.

Rizični kapital ne donosi samo financijska sredstva, već donosi određene vještine menadžmenta što rezultira primjenom najbolje poslovne prakse kod izgradnje sustava i upravljanja organizacijom.

Ulaganje fondova rizičnog kapitala ne opterećuje novčani tijek budući da ne zahtijeva kamatu ili dividendu na svoje ulaganje, već se „naplaćuje“ kod prodaje udjela i tako ostvaruje određeni povrat na uložena sredstva.

Potpore i subvencije za razvoj startupova

Poduzetnički inkubatori

Poduzetnički inkubatori su također znani kao „akceleratori“ i uglavnom se usredotočuju na visoko tehnološki sektor pružajući podršku novim društvima u ranoj fazi razvoja. Također,  postoje inkubatori za lokalni ekonomski razvoj usredotočeni na područja kao što su stvaranje novih radnih mjesta, revitalizacija i sl.

Inkubatori će pozvati nova i buduća društva da podijele svoje prostorije kao i svoje administrativne i tehničke resurse. Na primjer, inkubator bi mogao dijeliti korištenje svojih laboratorija kako bi novo društvo moglo razviti i testirati svoje proizvode jeftinije prije početka proizvodnje.

Faza inkubacije može trajati do dvije godine kada društvo postaje spremno za drugi ciklus razvoja.

Poduzetnički inkubator može direktno financijski utjecati na račun dobiti i gubitka startupa kroz smanjenje troškova prostora, opreme i tehnologije. Pored navedenog u takvom radnom okruženju vrlo je vjerojatno da će se postići razne sinergije kroz zajedničke pothvate (eng. Joint venture).

Državne potpore i subvencije

Državne agencije često osiguravaju financiranje kao što su bespovratna sredstva i subvencije koje mogu biti dostupne vašem društvu. Međutim, dobivanje sredstava može biti teško ako je konkurencija velika a kriteriji za dodjelu nagrada strogi.

Većina bespovratnih sredstava zahtijeva od vas da uskladite sredstva koja posjedujete s onima koja dobivate. Također, zbog postojanja raznih državnih potpora i subvencija često je pokriven dobar spektar različitih poslovanja koja mogu biti financirana tim putem.

Ako smatrate da Vam možemo pomoći kod pribavljanja kapitala slobodno nas kontaktirajte za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

ESIF krediti za energetsku ucinkovitost 2019 04 09 - ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

Financijski instrument ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike ima za cilj poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Uvjeti kreditiranja

 • Iznos kredita je od 25.000 do 10.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Minimalno vlastito učešće u investiciji iznosi 15% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Kamatna stopa; Na dio kredita iz izvora ESIF-a (50% glavnice) 0%. Na dio kredita iz izvora poslovne banke (preostalih 50% glavnice) prema cijeni poslovne banke, a ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se odvija investicija.
 • Rok otplate kredita do 17 godina, uključujući do 4 godine počeka.

Sudionici u provedbi

U provedbi financijskog instrumenta sudjelovat će Ministarstvo regionalnoga razvoja (Upravljačko tijelo OPKK), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo), HBOR i financijski posrednici (poslovne banke koje će biti odabrane u postupku javne nabave i koje će zaprimati i ocjenjivati zahtjeve za kredit te odobravati i ugovarati kredite).

Ukupni kreditni potencijal

Oko 70 milijuna EUR, od čega polovica iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a polovica iz izvora poslovnih banaka koje će sudjelovati u provedbi FI.

Prihvatljivi krajnji primatelji

Prihvatljivi krajnji primatelji ovog financijskog instrumenta mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnicikoji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

 • područja proizvodne industrije, koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.
 • uslužnog sektora (turizma, trgovine) 

Za vrijeme provedbe financijskog instrumenta, jedan krajnji primatelj može podnijeti više zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost za poduzetnike“, ali se s jednim krajnjim primateljem može realizirati samo jedan ESIF Kredit.

Namjena ulaganja

A) Mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u cjelini „Proizvodni pogon“.  

Mjere i vezani troškovi usluga, opreme i radova za provedbu prihvatljivih ulaganja navedenih u nastavku, a koje obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava vezanih uz:

 • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline:
  • Toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade
  • Zamjena ili obnova vanjske stolarije.
  • Toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija (spremišta za prehrambene proizvode, sušare, wellness).
 •  Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline:
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja;
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja;
  • Poboljšanje postojećeg ili guranja učinkovitijeg sustava ventilacije;
  • Optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava;
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete;
  • Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti;
  • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije.
 • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini:
  • Obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline;
  • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata;
  • Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente.
 • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini:
  • Oprema za pripremu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda;
  • Oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja;
  • Rasvjeta vanjskih prostora energetski troškovne cjeline (parkirališta, prometnice za unutarnji transport, prilazne prometnice i parkovi, igrališta, sportski tereni i ostali prostori koji se koriste za sport i rekreaciju).
 • Optimizacija procesa; Sve tehničke i tehnološke  mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini.
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije;
 • Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije;
 • Instalacija sustava za suproizvodnju energije putem:
  • Instalacija sustava za proizvodnju električne energije iz energije
  • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora

B) Mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u cjelini „Prateće zgrade“

 • Mjere i troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezani uz energetsku obnovu zgrada , a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala te mjerenja i ispitivanja za troškove energetske obnove zgrada. Troškovi su vezani uz:
  • obnovu ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija,
  • ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja,
  • zamjenu postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE,
  • zamjenu sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
  • zamjenu sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
  • zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom,
  • ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade,
  • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode
  • i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode;
 • Troškovi usluga i radova vezanih uz demontažu i zbrinjavanje opreme nastavno na provedbu mjera A i mjera B.;  
 • Troškovi usluga nadzora:
  • investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon,
  • stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji.

Ako ste zainteresirani za prijavu na natječaj slobodno se javite povratno za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

Revizija EU projekata 2019 03 25 - Revizija EU projekta

Revizija EU projekta

Aplicirali ste na natječaj EU fondova i pribavili više od 1.000.000 kuna te postali obveznik revizije EU projekta.

Izrada projektne dokumentacije i uspješno apliciranje na željeni natječaj čini samo pola posla, i to često onog lakšeg. Nakon navedenog slijedi provedba projekta unutar čijeg vremenskog okvira vaše društvo mora namjenski trošiti bespovratna sredstva i imati valjan dokaz o svim plaćanjima prihvatljivih troškova natječaja.

Ukoliko Vam ukupan iznos projektnog prijedloga s kojim ste aplicirali na natječaj prelazi 1.000.000 kuna ili više, utoliko podliježete zakonski obveznoj reviziji projekta.

Što se točno revizijom ispituje i na što trebate obratiti pažnju prilikom provedbe projekta, donosimo vam u nastavku.

Namjena revizije EU projekta

Revizijom EU projekata nastoji se provjeriti namjensko trošenje sredstava, odnosno prikupljaju se revizijski dokazi da su troškovi navedeni u projektu stvarno nastali. Međutim, reviziji ne podliježu svi projekti financirani iz EU fondova. Je li potrebna revizija ovisit će o veličini i kompleksnosti projekta. Oni projekti čije financiranje iznosi 1.000.000 kuna ili više, podliježu reviziji.

Upoznavanje revizora s EU projektom

Proces revizije EU projekta započinje upoznavanjem revizora s projektom i osiguravanjem dostupnosti i pregledavanju projektne dokumentacije. Također, revizoru se treba osigurati pristup svim prostorijama i mjestima u kojima se projekt provodi, isporukama, kao i rezultatima projekta.

Zadatak revizora

Zadatak revizora je da obavi kontrolu jesu li sredstva namjenski utrošena, odnosno jesu li ona u skladu s proračunom projekta.

Ono što je bitno je da su sredstva utrošena u razdoblju prihvatljivosti izdataka te, ako je to primjenjivo, da su usklađena s odredbama ugovora o nabavi. Troškovi koji su iskazani u EU projektu moraju biti stvarni, prihvatljivi, potkrijepljeni računima u skladu s općim računovodstvenim načelima te izvršenim plaćanjima prema dobavljačima u skladu s relevantnim propisima.

Aktivnosti revizora

Revizor će provjeriti i cjelokupnu dokumentaciju na temelju koje su sastavljeni financijski izvještaji projekta, te provjeriti usklađenost s proračunom u smislu kontrole pravilne klasifikacije proračunskih stavki, ocijeniti realnost troška te objektivnost financijskih izvještaja projekta. Sve navedeno će na kraju rezultirati revizorskim izvještajem u koje je uključeno mišljenje revizora.

Reviziju provode samostalni revizori ili revizorska društva sa zaposlenim ovlaštenim revizorima, članovima Hrvatske revizorske komore.

Revizor će se u reviziji EU projekata služiti:

 • evidencijama iz računovodstvenog sustava korisnika (glavna knjiga, analitičke evidencije, evidencije dugotrajne/kratkotrajne imovine, sitnog inventara, dnevnici knjiženja itd.)
 • dokumentacijom koja se veže uz provođenje postupaka nabave (objave nadmetanja, ponude ponuditelja itd.)
 • ugovorima i narudžbenicama koje su vezane za projekt
 • dokazima o pruženim uslugama (izvješća, priručnici, evidencije radnog vremena, prijevozne karte, liste sudionika, prezentacije ili certifikati ukoliko se radilo o edukacijama ili konferencijama)
 • dokazima o primitku robe
 • dokazima o završetku radova
 • dokazima o kupnji (računi)
 • dokazima o plaćanju (bankovni izvodi)
 • dokazima o plaćanju poreza i/ili PDV-a
 • dokazima o putovanju (putni nalog, prijevozne karte i sl.)
 • evidencijama zaposlenika, platnim listama, ugovorima o radu itd.

Nepravilnosti korisnika EU sredstava

S obzirom na to da su pravila provedbe za Europske strukturne i investicijske fondove dosta kompleksna, korisnici često mogu pogriješiti. Njihove pogreške mogu dovesti i do nepriznavanja troškova ili utvrđivanja nepravilnosti u procesu revizije. Nepravilnosti prilikom provedbe projekata su svi oni postupci koji se protive pravnim regulativama Europske unije, nacionalnom zakonodavstvu te odredbama iz Općih ili Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Takve nepravilnosti mogu biti namjerne (npr. prijevare koje su kaznena djela) i nenamjerne.

Financijskom korekcijom se nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja, odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku.

Postupak utvrđivanja nepravilnosti se provodi najkasnije pet godina od završnog plaćanja korisniku. Korisnici koji su počinili značajne pogreške, nepravilnosti i prijevaru mogu biti isključeni iz svih ugovora koje financira Europska Unija najviše pet godina od kada je takvo djelo potvrđeno sudskim postupkom. Ukoliko se takvo djelo ponovi unutar razdoblja od 5 godina od dana kada je takvo počinjenje utvrđeno u sudskom postupku s Korisnikom, utoliko se rok može produljiti do 10 godina.

Odabir stručnjaka za provedbu projekta

Odabirom stručne osobe koja će provoditi projekt osiguravate si pozitivno mišljenje revizora jer ukoliko osoba koja provodi projekt kvalitetno obavi svoj posao, revizor neće imati osnove za utvrđivanjem nenamjenskog trošenja sredstava, a neće postojati ni opasnost za moguće financijske korekcije nadležnih tijela.

Ako vam je potrebna revizija EU projekta obratite nam se s povjerenjem.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)