Prijenos vlasništva obiteljskih društava

Prijenos poslovanja podrazumijeva prijenos vlasništva nad društvom na drugu osobu ili drugo društvo, čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovne aktivnosti društva.

Pošto se vremenski tijek razvoja poslovanja društva i sve njegove etape ne podudaraju uvijek sa željama vlasnika, u jednom trenutku može doći do potrebe za prijenosom vlasništva uslijed želje vlasnika da se povuče iz vlasničke strukture i prenese vlasničke udjele na svoje nasljednike ili jednostavno proda udjele zainteresiranim investitorima ili pak menadžmentu društva koji pokazuje interes za otkupom vlasništva.

Prilikom postupka prijenosa poslovanja/upravljanja/vlasništva javljaju se mnogi izazovi s kojima ćete se kao vlasnik društva suočiti, stoga vam u nastavku teksta donosimo šest bitnih izazova (izvor: CEPOR) na koje trebate obratiti pažnju ako odlučite prenijeti vlasništvo nad društvom, a koji su detektirani kao ključni problemi od strane vlasnika kada su se odlučili za prijenos vlasništva.

  1. Održavanje skladnih odnosa unutar obitelji

Kod većine obiteljskih društava involviranost članova obitelji po pitanju poslovanja je značajna. Na bitnim strateškim pozicijama unutar društva postavljeni su članovi obitelji od povjerenja, a neki su od samih početaka poslovanja društva operativno vezani za isti.

Ako ste se kao vlasnik društva odlučili prenijeti vlasništvo na nekog od članova obitelji, počnite s priprema puno ranije od javne i decidirane objave odluke. Postavite i implementirajte strukturu na takav način da se potencijalni nasljednici sami filtriraju i da vaš nasljednik dođe što prirodnijim i logičnijim odabirom.

Tako izbjegavate osnovni uzrok svih sukoba koji se javlja prilikom prijenosa vlasništva na jednog od članova obitelji, najčešće na najbliže nasljednike (sinove ili kćeri).

  1. Prijenos znanja na izabranu osobu

Prijenos znanja iznimno je bitna odluka i inače unutar društva. Znanje i kompetencije koje zaposlenici imaju povećavaju konkurentnost vašeg društva na tržištu i odlična je priprema za sve buduće izazove s kojima ćete se na tržištu susresti. Delegiranje odgovornosti na niže pozicije unutar društva i sukladno tome davanje ovlasti za autonomno odlučivanje na svakodnevnoj razini nema smisla bez prethodnih edukacija i mentoriranja djelatnika od strane starijih i iskusnijih radnih kolega te može završiti problemima koji dovode do velike fluktuacije radne snage.

Upravo iz tog razloga vlasnici imaju problema prilikom prijenosa znanja na osobu koju su odabrali za svog nasljednika pošto sami proces nije počeo na vrijeme, a odabrana osoba već je poslovno formirana i navikla stvari operativno raditi na svoj način.

Na vrijeme prepoznajte tko bi jednoga dana mogao preuzeti vaše mjesto i suptilno ga mentorirajte bez stvaranja ikakvih olakotnih okolnosti. Zapamtite kako nasljednici na koje želite prenijeti vlasništvo, ne bi trebali biti konačan izbor jer su vaša djeca već zato što su stručni, sposobni i vrijedni te svojim radom mogu vaše društvo podići na višu razinu. 

  1. Pronalazak prave osobe za mjesto direktora

Kao što je već rečeno, obiteljska društva sjecište su raznih interesa članova obitelji koji su zaposleni na ključnim radnim mjestima. Svi oni mogu imati aspiracije preuzeti vodstvo jednoga dana i to je sasvim legitimno. Na vama je kao osnivaču društva i najodgovornijoj osobi za poslovni rast koje je društvo doživjelo u prethodnim povijesnim razdobljima, da pronađete i detektirate osobu koja je najkompetentnija za preuzeti vodstvo jednoga dana kako bi se i u budućnosti društvo nastavili razvijati sukladno misiji i viziji koje su odavno uspostavljene, a koje će i dalje rezultirati poslovnim rastom.

Ponekad to nisu lake odluke jer vlasnici mogu imati sinove ili kćeri koji su jednako motivirani za preuzimanje obiteljskog društva, stoga se potrudite postaviti sustav da on većinu posla odradi umjesto vas i da se nasljednik nametne kao prirodni izbor koji je prihvaćen od većine zaposlenika, te koji je svoje mjesto na čelu društva zaslužio radom, znanjem, odricanjem i svojim poslovnim, ali i ljudskim kvalitetama u odnosu na sve zaposlenike. 

  1. Procjena vrijednosti društva

Nekad je najbolja odluka prodaja društva i odlazak u zasluženu mirovinu. Možda nemate nasljednike koji su spremni preuzeti vodstvo ili menadžment društva nije zainteresiran za kupnju, pa razmišljate o pronalasku investitora koji će platiti tržišnu vrijednost društva. No kako bi znali koliko vaše društvo doista i vrijedi, potrebno je napraviti elaborat o procjeni vrijednosti.

Studije o procjeni vrijednosti ne rade se samo zbog potreba prodaje društva. Možda jednostavno želite znati koliko vam društvo vrijedi ako netko od vaših nasljednika ne želi poslovne udjele i zainteresiran je za novčanu isplatu ekvivalentnu mogućim dobivenim udjelima unutar društva. 

  1. Pronalazak potencijalnog kupca

Pronalazak potencijalnog kupca često je mukotrpan proces koji zahtjeva dugotrajnu ustrajnost kako za samog vlasnika, tako i za financijskog savjetnika koji je ovlašten od strane vlasnika za pronalazak investitora. Ukoliko nije dobro pripremljena prodajna strategija kojom se želi pronaći potencijalni kupac, a na obostrano zadovoljstvo prodavatelja i kupca, utoliko se drastično smanjuju mogućnosti da će transakcija proći prema unaprijed zamišljenom scenariju.

Prije kontaktiranja potencijalnih kupaca, pristupite izradi „teasera“ odnosno kratkog profila društva kojim ćete informirati kupce i skrenuti im pozornost kako se na tržištu nalazi određeno društvo spremno za prodaju. Potom napravite informacijski memorandum kojeg šaljete potencijalnim kupcima, ali tek nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka jer informacijski memorandum sadržava između ostaloga i vaše ključne ugovore s kupcima i dobavljačima, popis svih kredita i leasinga koje društvo ima, popis cjelokupne imovine, projekcije budućeg poslovanja, ali i procjenu vrijednosti poslovnih udjela/dionica društva.

Kada društvo ima informacijski memorandum koji je kvalitetan, potrebno je vrlo malo dodatnog napora za uvjeravanje investitora da se radi o isplativoj investiciji.

  1. Pronalazak kvalitetnih savjetnika

Postoje savjetnici koji su usko specijalizirani za transakcijske usluge koje uključuje procjene vrijednosti, dubinska snimanja i prodaju trgovačkih društava.

Kako bi sami proces prošao što „bezbolnije“ po vaše svakodnevno poslovanje i kako bi se mogli na miru posvetiti obavljanju radnih zadataka, pronađite savjetnike koji imaju povijest uspješnih transakcija iza sebe, a koje su rezultirale prodajom društva po željenim uvjetima vlasnika.

No ukoliko odlučite ostaviti društvo unutar obitelji i napraviti prijenos vlasništva na nekog od poznanika, utoliko je također pametna ideja pronaći kvalitetne savjetnike koji će vas usmjeriti u željenom pravcu i time minimizirati rizik uspješnog prijenosa vlasništva.

Ukoliko Vas zanima prijenos vlasništva i razmišljate o najboljem rješenje, utoliko nam se slobodno obratite

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

Share This