ESIF krediti za energetsku ucinkovitost 2019 04 09 - ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

Financijski instrument ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike ima za cilj poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Uvjeti kreditiranja

 • Iznos kredita je od 25.000 do 10.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Minimalno vlastito učešće u investiciji iznosi 15% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • Kamatna stopa; Na dio kredita iz izvora ESIF-a (50% glavnice) 0%. Na dio kredita iz izvora poslovne banke (preostalih 50% glavnice) prema cijeni poslovne banke, a ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se odvija investicija.
 • Rok otplate kredita do 17 godina, uključujući do 4 godine počeka.

Sudionici u provedbi

U provedbi financijskog instrumenta sudjelovat će Ministarstvo regionalnoga razvoja (Upravljačko tijelo OPKK), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo), HBOR i financijski posrednici (poslovne banke koje će biti odabrane u postupku javne nabave i koje će zaprimati i ocjenjivati zahtjeve za kredit te odobravati i ugovarati kredite).

Ukupni kreditni potencijal

Oko 70 milijuna EUR, od čega polovica iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a polovica iz izvora poslovnih banaka koje će sudjelovati u provedbi FI.

Prihvatljivi krajnji primatelji

Prihvatljivi krajnji primatelji ovog financijskog instrumenta mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnicikoji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

 • područja proizvodne industrije, koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.
 • uslužnog sektora (turizma, trgovine) 

Za vrijeme provedbe financijskog instrumenta, jedan krajnji primatelj može podnijeti više zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost za poduzetnike“, ali se s jednim krajnjim primateljem može realizirati samo jedan ESIF Kredit.

Namjena ulaganja

A) Mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u cjelini „Proizvodni pogon“.  

Mjere i vezani troškovi usluga, opreme i radova za provedbu prihvatljivih ulaganja navedenih u nastavku, a koje obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava vezanih uz:

 • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline:
  • Toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade
  • Zamjena ili obnova vanjske stolarije.
  • Toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija (spremišta za prehrambene proizvode, sušare, wellness).
 •  Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline:
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja;
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava hlađenja;
  • Poboljšanje postojećeg ili guranja učinkovitijeg sustava ventilacije;
  • Optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava;
  • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete;
  • Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti;
  • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije.
 • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini:
  • Obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline;
  • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata;
  • Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente.
 • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini:
  • Oprema za pripremu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda;
  • Oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja;
  • Rasvjeta vanjskih prostora energetski troškovne cjeline (parkirališta, prometnice za unutarnji transport, prilazne prometnice i parkovi, igrališta, sportski tereni i ostali prostori koji se koriste za sport i rekreaciju).
 • Optimizacija procesa; Sve tehničke i tehnološke  mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini.
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije;
 • Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije;
 • Instalacija sustava za suproizvodnju energije putem:
  • Instalacija sustava za proizvodnju električne energije iz energije
  • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora

B) Mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u cjelini „Prateće zgrade“

 • Mjere i troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezani uz energetsku obnovu zgrada , a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala te mjerenja i ispitivanja za troškove energetske obnove zgrada. Troškovi su vezani uz:
  • obnovu ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija,
  • ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja,
  • zamjenu postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE,
  • zamjenu sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
  • zamjenu sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
  • zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom,
  • ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade,
  • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode
  • i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode;
 • Troškovi usluga i radova vezanih uz demontažu i zbrinjavanje opreme nastavno na provedbu mjera A i mjera B.;  
 • Troškovi usluga nadzora:
  • investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon,
  • stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji.

Ako ste zainteresirani za prijavu na natječaj slobodno se javite povratno za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)