Stratesko planiranje u 7 koraka - Strateško planiranje u 7 koraka

Strateško planiranje u 7 koraka

Imati misiju i viziju nije dovoljno za ostvarenje strateških ciljeva. Ako planirate ostvariti ciljeve potrebno je strateško upravljanje poslovanjem. Upoznajte što su S.M.A.R.T. ciljevi, bilanca i sl.

Sistematičan pristup omogućava kontinuirano ostvarenje rezultata. Strateško upravljanje poslovanjem uključuje redovito planiranje, provedba operativnih planova, mjerenje učinaka, nagrađivanje i/ili implementiranje korektivnih mjera.

Navodimo 7 praktičnih koraka kako primijeniti strateško planiranje:

  1. Napravite analizu okruženja u kojem poslujete

Obratite pozornost na političke, ekonomske, društvene i tehnološke čimbenike. Demografske promjene, izmjene zakona i nove tehnologije mogu imati utjecaj na operativno poslovanje kroz formiranje novih tržišta.

Detektirajte i kvantificirajte rizike iz poslovnog okruženja koji bi mogli imati utjecaj na Vaše poslovanja.

Napravite analizu ciljanog tržišta i saznajte obrasce potražnje. Odredite moguće prilike i izazove vezano za dostupne resurse, izvore financiranja, potencijalne saveznike i konkurente.

  1. Procijenite snagu svog poslovnog modela

Kroz objektivnu prizmu gledajte na svoje poslovanje.

Inputi: Produktivnost rada i izvor financiranja

Utvrdite da li organizacijska struktura podržava ostvarenje ciljeva. Sistematizacija radnih mjesta treba biti ažurna i sustav nagrađivanja treba biti transparentan. Ciljevi trebaju biti na razini radnog mjesta. Rad se treba mjeriti i nagrađivati.

Izvori financiranja trebaju biti najpovoljniji na tržištu. Bilanca treba biti optimizirana tako da se niti u kojem slučaju dugotrajna imovina ne financira iz kratkoročnih izvora. Financijski “hedging” alati trebaju minimizirati potencijalne rizike (kamatni rizik, valutni rizik…).

Procesi: Primijenjene metode

Kratkoročni ciljevi trebaju biti usklađeni sa strateškim ciljevima. Mapa procesa treba biti dostupna i nositelji procesa trebaju biti imenovani. Sustav upravljanja kvalitetom treba živjeti u praksi.

Outputi: Konačan rezultat

Zacrtani ključni pokazatelji uspjeha trebaju biti realizirani ili se trebaju odmah implementirati korektivne mjere.

  1. Definirajte vrijednosti, viziju i misiju društva

Vizija i misija imaju smisla ako ne predstavljaju samo “mrtvo” slovo na papiru. U trenutku kada organizacija počne živjeti u skladu sa svojom vizijom i misijom tada je na svim razinama jasan okvir djelovanja i pravac kretanja.

Vrijednosti

Započnite proces strateškog planiranja tako što ćete usuglasiti duboko ukorijenjene vrijednosti ili temeljne principe koji vode društvo.

Napravite internu radionicu sa svojim djelatnicima na temu procjene snage postojećeg poslovnog modela, formiranja vrijednosti i odgovorite na pitanje zašto postojite kao organizacija.

Vizija

Vizija predstavlja ono što će društvo postati kada se implementiraju vrijednosti koje zastupate. Vizija se ne mijenja skorom nikada. Ona treba biti jednostavna, kratka, razumljiva i inspirativna.

Misija

Misija predstavlja način kako će se ostvariti vizija. Ona nam služi kao podloga za izradu strateškog plana jer na temelju nje formiramo strateške ciljeve.

  1. Definirajte ciljeve društva

Izuzetno je važno postaviti strateške ciljeve. “Velike” ciljeve treba podijeliti u više “manjih” kratkoročnih ciljeva.

Formirajte “SMART” ciljeve:

S = Specifični (eng. Specific) – > npr. Povećanje udjela na tržištu u segmentu bezalkoholnih pića

M = Mjerljivi (eng. Measurable) -> npr. Povećanje prihoda za 13% u odnosu na prošlu godinu što će rezultirati povećanjem udjela na tržištu od 10%

A = Usuglašeni (eng. Agreed upon) -> npr. voditelj i članovi tima trebaju se usuglasiti s formiranim ciljem jer o njima ovisi realizacija povećanja prodaje

R = Realistični (eng. Realistic) -> npr. cilj će se ostvariti jer je za to potrebno da se akvizira 3 nova kupca unutar 9 mjeseci što je realno s obzirom na trenutačno stanje na tržištu

T = Vremenski rok (eng. Time Based) ->npr. rok do kada cilj treba biti realiziran je 31.12.201X.

  1. Napravite taktičke planove za postizanje ciljeva

Izradite SWOT analizu (snage, slabosti, prilike i prijetnje). To će Vam pomoći da definirate polaznu točku. Strateški ciljevi (SMART) su definirali gdje želite biti a kroz formiranje taktičkog plana imat ćete jasnu sliku kako do tamo doći.

Nakon što ste odredili planove za postizanje kratkoročnih ciljeva uključite odjel za planiranje jer će Vam oni pomoći da operativni plan spustite na niže razine i delegirate odgovornosti.

  1. Izradite operativni plan djelovanja

Definirali ste strateške ciljeve i razvili taktički plan za realizaciju kratkoročnih ciljeva, sada je vrijeme da započnete s implementacijom.

Pripremite specifičan plan rada. Definirajte ključne pokazatelja uspjeha za svako radno mjesto i za svaki odjel. Kroz terminski plan prikažite koje aktivnosti se trebaju realizirati do kojeg vremenskog roka i imenujte odgovorne osobe za realizaciju.

  1. Mjerite učinkovitost i implementirajte korektivne mjere

Na mjesečnoj bazi pratite realizaciju ciljeva. Formirajte procese praćenja tako da je transparentno što se mjeri i kako se mjeri. Uklanjajte prepreke pravovremeno. Implementirajte korektivne mjere i mjerite učinke istih.

Slavite male pobjede kod realizacije svakog od “malih” ciljeva jer Vas oni vode korak bliže ostvarenju strateških ciljeva i ispunjenju misije organizacije.

Zanima Vas kako izgleda primjer strateškog i operativnog plana. Javite nam se da Vam prezentiramo njihovu primjenu u praksi.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru