WACC

WACC ili prosječni ponderirani trošak kapitala je financijski omjer koji izračunava trošak financiranja i stjecanja imovine društva usporedbom duga i vlasničke strukture poduzeća. Drugim riječima, ovaj pokazatelj mjeri težinu duga i stvarne troškove posuđivanja novca ili prikupljanja sredstava putem kapitala za financiranje novih kapitalnih ulaganja i proširenja na temelju trenutne razine duga i vlasničke strukture društva.
Uprava obično koristi taj omjer kako bi odlučila treba li društvo koristiti dug ili kapital za financiranje novih ulaganja.

Ovaj je omjer vrlo opsežan jer uključuje sve izvore kapitala; uključujući dugoročni dug, obične dionice, povlaštene dionice i obveznice kako bi se izmjerila prosječna cijenu zaduživanja. Također je izuzetno složen. Utvrditi cijenu duga je prilično jednostavno. Obveznice i dugoročni dug se izdaju s iskazanim kamatnim stopama koje se mogu koristiti za izračunavanje njihove ukupne cijene. S druge strane, dionički kapital, kao i obične i povlaštene dionice, nemaju jasno vidljivu i određenu cijenu. Umjesto toga, moramo izračunati cijenu prije nego je primijenimo na jednadžbu.

Zbog toga se mnogi ulagači i vjerovnici ne usredotočuju na ovo mjerenje kao jedini pokazatelj cijene kapitala. Procjena troškova kapitala temelji se na nekoliko različitih pretpostavki koje se mogu razlikovati od investitora do investitora.

« Back to Glossary Index