Operativna dobit

Operativna dobit se često naziva i EBIT (Earnings before interest and taxes) ili dobit prije kamata i poreza.

Mjeri iznos novca koji društvo ostvaruje iz svojih glavnih poslovnih aktivnosti, ne uključujući ostale prihode koji nisu izravno povezani s osnovnim djelatnostima društva. Dakle, operativna dobit razdvaja operativne i neoperativne prihode i rashode kako bi vanjski korisnici dobili jasnu sliku o tome kako društvo zarađuje novac.

To je važan koncept jer investitorima i vjerovnicima daje predodžbu o tome koliko dobro društvo obavlja glavne djelatnosti.

Treba imati na umu da iako društvo ostvaruje dobit na kraju godine ne znači da je njegovo poslovanje zdravo. To zapravo može značiti upravo suprotno. Na primjer, društvo može gubiti kupce. Kao rezultat toga, društvo prodaje svoju opremu i ostvaruje ogromne dobitke. Glavne aktivnosti gube novac, ali prodaja opreme donosi novac. Očito ovakvo poslovanje nije dobro.

« Back to Glossary Index