Neto financijski dug / EBITDA

Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) je financijski pokazatelj koji govori koliko treba vremena da se iz operativne dobiti vrati financijski dug.

Ovaj pokazatelj koriste sva društva, a posebno je važan prilikom zaduživanja društva kod financijskih institucija i drugih zajmodavaca. Prije nego što odobre zajmove financijske institucije žele biti sigurne da je društvo sposobno upravljati vlastitim dugom i vraćati zajam u skladu s otplatnim planom. U suštini financijske institucije žele utvrditi da je društvo može vratiti glavnicu duga u “razumnom” roku. Kako bi to utvrdile moraju gledati na operativnu dobit prije kamata, poreza i amortizacije (što predstavlja približnu razinu operativnog novčanog toka).

Iako postoji mnogo drugih faktora koji utječu na odobravanje zajmova poput imovine, kreditnog rezultata i slično ako je operativna dobit nedostatna za porkiće anuiteta financijske institucije neće odobriti zajam.

Ovaj omjer u osnovi služi za mjerenje rizika. Financijske institucije koriste ovu mjeru kako bi odredile može li si društvo priuštiti nova zaduženja. Što je veći omjer to je manja vjerojatnost da će društvo moći otplaćivati dugove.

« Back to Glossary Index