Načelo transparentnosti

Prema načelu transparentnosti informacije o postojećem stanju, odlukama i djelovanju trebaju biti dostupne, vidljive i razumljive svim sudionicima na tržištu. Transparentnost prisiljava društva  da se suoče sa stvarnim stanjem i postanu odgovornija. Transparentnost je neophodna kako bi koncept odgovornosti bio prihvaćen od strane 3 glavna sudionika na tržištu: zajmoprimaca, zajmodavaca te investitora i izdavatelja, ali i nacionalnih tijela i međunarodnih institucija.

« Back to Glossary Index