Načelo priznavanja prihoda

Prema načelu priznavanja prihoda prihodi se prikazuju u trenutku njihova nastanka, bez obzira kada je primljen novčani primitak. Ovo načelo omogućuje izvještavanje o prihodima u trenutku prodaje proizvoda ili usluge bez obzira na plaćanje. Drugim riječima društvo ne mora čekati novčani primitak kako bi moglo evidentirati prihod.

« Back to Glossary Index