Računovodstvena načela

Računovodstvena načela su skup pravila i smjernica koje društva trebaju slijediti prilikom izvještavanja o financijskim podacima. Računovodstvena načela pomažu upravljati svijetom računovodstva prema općim pravilima i konceptima.

Računovodstvena načela se razlikuju od zemlje do zemlje pa bi stoga ulagači trebali biti oprezni kada uspoređuju društva iz različitih zemalja. U Hrvatskoj se primjenjuju Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI), MRS (Međunarodni računovodstveni standardi) i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI).   U SAD-u FASB (Financial Accounting Standards Bord) temelji svoja detaljna i sveobuhvatna računovodstvena pravila na osnovnim računovodstvenim pravilima i smjernicama. Međunarodni partner FASB-u je IASB (International Accounting Standards Bord). Potaknute povećanjem međunarodne trgovine i financija, obje organizacije rade na uspostavi jedinstvenog usklađenog skupa međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS). Općeprihvaćena računovodstvena načela (GAAP) pokušavaju standardizirati i regulirati definicije , pretpostavke i modele korištene u računovodstvu.

Prema HSFI opća načela financijskog izvještavanja su:

 1. Neograničenost vremenskog poslovanja
 2. Nastanak događaja
 3. Značajnost i sažimanje
 4. Dosljednost (materijalnost)
 5. Usporedivost
 6. Opreznost
 7. Prijeboj
 8. Bilančni kontinuitet – početna bilanca
 9. Odvojeno mjerenje stavki

10 osnovnih računovodstvenih načela prema FASB-u:

 1. Načelo ekonomskog subjekta
 2. Načelo monetarne jedinice
 3. Načelo određenog vremenskog razdoblja
 4. Načelo troškova
 5. Načelo potpunog objavljivanja
 6. Načeo zabrinutosti
 7. Načelo podudaranja
 8. Načelo priznavanja prihoda
 9. Načelo značajnosti
 10. Načelo konzervativizma
« Back to Glossary Index