Neograničenost poslovanja

Pretpostavka periodičnosti ili neograničenog poslovanja navodi da društva posluju na neograničeni vremenski period što znači da se ne očekuje njihovo gašenje ili likvidacija u budućnosti.

Iako pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja nalaže da se društva tretiraju kao da će nastaviti beskonačno dugo poslovati, korisno je vidjeti uspješnost poslovanja u kraćim vremenskim okvirima. Pretpostavka periodičnosti važna je za financijsko računovodstvo jer omogućuje društvima da pokažu trenutnu uspješnost investitorima i vjerovnicima na kraća razdoblja.

Investitori i vjerovnici žele da najnovije informacije budu u mogućnosti temeljiti svoje financijske odluke. Na primjer, ulagači često razmatraju tromjesečne financijske izvještaje kako bi predvidjeli kakvi bi poslovni rezultati mogli biti u sljedećem kvartalu. Bez pretpostavke vremenskog razdoblja, društva ne bi mogla izdavati pravovremene izvještaje.

Pretpostavka periodičnosti zanimljiv je kompromis između važnosti računovodstva i pouzdanosti. Vanjski korisnici financijskih izvještaja žele financijske informacije što je prije moguće kako bi ona bila relevantna za njihovo donošenje odluka. Nažalost, što su informacije frekventnije, to je i pouzdanost manja. Na primjer, mjesečni financijski izvještaji daju pravodobne informacije investitorima, ali jednomjesečni financijski izvještaji pokazuje daleko manje točnu sliku poslovanja u usporedbi s godišnjim financijskim izvješćem. Investitori ili moraju čekati pouzdanost ili kompromis s relevantnošću.

Pojam usklađenosti i načelo priznavanja prihoda također doprinose pretpostavci periodičnosti. Oba ova računovodstvena načela omogućavaju društvima da raspoređuju troškove i bilježe prihode za određeno vremensko razdoblje. Na primjer, načelo priznavanja prihoda zahtijeva da se prihodi evidentiraju kada se ostvare. Ako društvo izdaje mjesečne financijske izvještaje i zarađuje tisuću kuna prihoda na dan 31. u mjesecu, ali se ne isplaćuje do prvog sljedećeg mjeseca, društvo mora uključiti taj prihod u financijske izvještaje za tekući mjesec.
Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji najbolje pokazuje pretpostavku periodičnosti. Račun dobiti i gubitka prikazuje uspješnost poslovanja za određeno vremensko razdoblje. Račun dobiti i gubitka na kraju godine prikazuje ostvarenje prihoda i rashoda za cijelu godinu. Često se objavljuju i mjesečni i kvartalni izvještaji o dobiti. Bilanca, s druge strane, prikazuje samo sliku društva na jedan datum u vremenu. Bilanca ne odražava vremensko razdoblje, već trenutak u vremenu.

« Back to Glossary Index