Izvještaj o promjenama kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala je jedan od četiri temeljnih financijskih izvještaja. Ovaj izvještaj prikazuje promjene kapitala, odnosno kako se kapital mijenja od početka do kraja obračunskog razdoblja.

Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sva konta kapitala koji utječu na konačno stanje kapitala uključujući pri tom obične dionice, neto dobit, uplaćeni kapital i dividende.

Kao i svi financijski izvještaji, izvještaj o promjenama kapitala ima naslov koji prikazuje ime društva, naslov izvještaja i razdoblje na koji se izvještaj odnosi.

« Back to Glossary Index