Financijska izvješća

Financijski izvještaji pripremaju se i izdaju od strane menadžmenta društva kako bi ulagačima i vjerovnicima omogućili dodatne informacije o uspješnosti i financijskom položaju društva.

Temeljni financijski izvještaji su:

  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o promjenama kapitala
  • Izvještaj o novčanim tokovima

Navedeni izvještaji su osmišljeni i namijenjeni za zajedničko čitanje i upotrebu. Budući da svaki od njih daje samo podatke o određenim aspektima financijskog položaja društva, važno je da se ti izvještaji koriste zajedno.

Na primjer, bilanca prikazuje razine duga društva, ali ne može prikazati koliko košta pokriće duga. I bilanca i račun dobiti i gubitka potrebni su za izračunavanje omjera pokrića duga za ulagače i vjerovnike kako bi se vidjela istinska slika opterećenja duga društva.

Svrha ovih izvještaja je pružanje korisnih financijskih informacija korisnicima izvan društva.

Razumijevanje ovih poslovnih financijskih izvještaja prvi je kritični korak investitora, vjerovnika i drugih korisnika za učenje o zaradi društva, profitabilnosti, upravljanju imovinom, financijskim utjecajima, novčanim tokom i trenutnim ulozima dioničara. Jednom kada shvatite sve ove aspekte društva, možete procijeniti njegovo relativno financijsko zdravlje i odrediti vrijedi li uložiti ili posuditi novac.

« Back to Glossary Index