Dani plaćanja dobavljačima

Financijski pokazatelj dani plaćanja dobavljačima izražava vrijeme u danima koje je potrebno društvu da podmiri svoje obveze prema dobavljačima. Obično se ovaj pokazatelj mjeri na tromjesečnoj ili godišnjoj razini kako bi procijenila kvaliteta upravljanja novčanim tijekovima društva. Društva koja imaju veće dane plaćanja dobavljačima imaju pristup gotovini na duže razdoblje i mogu učiniti više stvari s tom gotovinom tijekom razdoblja. Primjerice društvo nabavlja sirovine, materijal i usluge od dobavljača na kredit. Rok plaćanja je 30 dana. To znači da društvo može koristiti resurse od svojih dobavljača i zadržati gotovinu za sebe za 30 dana. Ta se gotovina može koristiti za druge transakcije unutar 30 dana. Dani plaćanja dobavljačima uzimaju prosjek svih obveza koje društvo duguje tijekom određenog razdoblja i uspoređuje ih s prosječnim brojem dana unutar kojih mora podmiriti obveze.

Društva s visokim danima plaćanja dobavljačima mogu iskoristiti svoj novac za povećanje produktivnosti poput upravljanja operacijama, proizvodnju više proizvoda ili davanja zajmova.

Dani plaćanja dobavljačima izračunavaju se dijeljenjem obveza prema dobavljačima na temelju izračuna troška prodaje i broja dana. Dani plaćanja dobavljačima izračunavaju se prema sljedećoj formuli pri čemu:

  • Obveze prema dobavljačima predstavljaju iznos novca kojeg društvo duguje prema dobavljačima.
  • Trošak prodaje predstavlja trošak proizvodnje proizvoda ili troškove nabave robe. Uključuje sve direktne troškove poput troškove sirovina i materijala, komunalnih usluga, troškova prijevoza, usluga najma prostora koji se direktno prenosi na proizvodnju itd.
  • Broj dana je stvarni broj dana na koji se odnosi izračun.
dani placanja dobavljacima formula - Dani plaćanja dobavljačima

Postoji nekoliko faktora koji određuju razinu dana plaćanja dobavljačima među kojima su primarni:

  • Vrsta industrije
  • Konkurentsko pozicioniranje društva – tržišni lider sa značajnom kupovnom moći može pregovarati s dobavljačima po povoljnim uvjetima kako bi imao velike dane plaćanja dobavljačima
  • Konkurentnost – ako postoji mnogo dobavljača s malo diferencijacije, morat će ponuditi dulje razdoblje plaćanja kako bi stekli posao.

U konačnici dani plaćanja dobavljačima mogu ovisiti o ugovoru između dobavljača i društva. Dobavljač može ponuditi popuste za prijevremeno plaćanje. U tom slučaju društva će vagati koristi od držanja gotovine u odnosu na popust.

Dani plaćanja dobavljačima je važan financijski omjer koji investitori koriste kako bi izmjerili operativnu učinkovitost društva. Društva s duljim danima plaćanja dobavljačima imaju prednost jer su više likvidne od društava s kraćim danima plaćanja dobavljačima i mogu koristiti novčana sredstva za kratkoročna ulaganja.

Dulji dani plaćanja dobavljačima također imaju nedostatke. Zbog dužeg roka plaćanja dobavljačima dobavljači mogu prestati poslovati s društvom ili odbijaju davati popuste.

Uvijek je važno usporediti dane plaćanja dobavljačima s drugim društvima unutar industrije kako bi se odredilo podmiruje li društvo svoje obveze prebrzo ili presporo.  Ako društvo podmiruje svoje obveze u roku od 20 dana, a druga društva unutar industrije u roku 45 dana znači da je društvo u nepovoljnijem položaju jer ne može koristiti gotovinu kao društva unutar industrije. Takvo društvo će možda željeti produljiti svoje rokove plaćanja, ali da ne izgubi popuste za ranija plaćanja ili ne naruši odnos sa dobavljačima.

Investitori također uspoređuju sadašnje dane plaćanja dobavljačima s povijesnim razdobljem. Dosljedan pad dana plaćanja dobavljačima mogao bi signalizirati mijenjanje asortimana proizvoda, povećanu konkurenciju ili smanjenje kupovne moći.

Društvo mora održavati određenu razinu dana plaćanja dobavljačima ali mora paziti da ne naruši odnose s dobavljačima. Postoji nekoliko tehnika koje društvo može poboljšati dane naplate dobavljačima, a neke od njih su:

  1. Identificirati proizvode s najkraćim danima plaćanja dobavljačima i formulirati načine za produženje dana plaćanja dobavljačima za taj proizvod ponovnim pregovaranjem ili promjenom dobavljača
  2. Promijeniti sastav proizvoda
  3. Provesti unutarnje restrukturiranje operativnog tima kako bi se poboljšala učinkovitost plaćanja.

Dani plaćanja dobavljačima su ključni pokazatelj za analizu operativne učinkovitosti društva i može djelovati kao važan izvor dodatnih prinosa za investitore ali uvijek treba gledati u odnosu na proizvodni asortiman. Primjerice samo zato što jedno društvo ima duže dane plaćanja dobavljačima ne znači da posluje učinkovitije. Društvo s kraćim danima plaćanja dobavljačima bi moglo dobiti popuste i stoga uvijek podmirivati obveze prema dobavljačima ranije od propisanog roka.

« Back to Glossary Index