ITU – Kulturna baština i turizam UA Zagreb

H20180116000327 - ITU - Kulturna baština i turizam UA Zagreb

Cilj natječaja:

Pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine (sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja), koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
 • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore: do 85% vrijednosti projektnog prijedloga.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

pexels photo 567633 - Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj natječaja:

Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju
 • Operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore : do 50% za mala i srednja društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 1.03.2019. godine.

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

iri 2 1 - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

Cilj natječaja:

Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala, srednja ili velika Društva

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Ugovorno istraživanje
  • Kolaborativno istraživanje
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Cilj je jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) *
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta **

*Uvjeti na prošlom natječaju

**Uvjeti na prošlom natječaju

Iznos i intenzitet potpore:

Iznosi i postotci potpore još nisu poznati, ali u nastavku teksta donosimo uvjete na prethodnom natječaju

Najniži iznos bespovratnih sredstava koje je Društvo moglo ostvariti: 190.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava koje je Društvo moglo ostvariti: 56.000.000,00 HRK

Intenzitet potpora na prethodnom natječaju:

 • do 100% za mikro Društva
 • do 100 % za mala Društva
 • do 100% za srednja Društva
 • do 100% za velika Društva
 • do 100% za Organizacije za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore)

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 29.03.2019. godine