Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj natječaja:

Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

  • Ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju
  • Operativne potpore za inovacijske klastere.
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore : do 50% za mala i srednja društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 1.03.2019. godine.

Share This