H20180116000327 - ITU - Kulturna baština i turizam UA Zagreb

ITU – Kulturna baština i turizam UA Zagreb

Cilj natječaja:

Pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine (sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja), koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

  • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
  • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
  • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
  • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore: do 85% vrijednosti projektnog prijedloga.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.