pexels photo 1076807 - Inovacije u područjima S3

Inovacije u područjima S3

Cilj natječaja:

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

s3 - Inovacije u područjima S3

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za ulaganje:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Prihvatljive kategorije troškova:

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta;
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
  • Troškovi plaća osoblja
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
  • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 3. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti:
  • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti
  • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
  • Troškovi upravljanja projektom
  • Troškovi revizije projekta
  • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)
  • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug
 • Kupnja rabljene opreme
 • Kupnja i najam vozila
 • Leasing
 • Trošak jamstva banke

Iznos i intenzitet potpore:

 • Ukupno dostupna sredstva natječaja: 634.000.000,00 HRK
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore je od 35%-75% ovisno o veličini društva.

Rok natječaja:

Rok za predaju projektne dokumentacije je do: 15.11.2019. godine.

business innovation money icon 40218 - Inovacijski vaučeri

Inovacijski vaučeri

Cilj poziva

Pružanje usluga MSP-ovima u vidu stručne podrške od strane Zavoda za informatiku Osijek, kako bi se osigurala stručna pomoć za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti kao i stručnih tehničkih znanja.

Opis prihvatljivih aktivnosti

Aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju:

 • Novim proizvodima
 • Novim uslugama
 • Novim procesima

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 50.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će od 75%-85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 30. travanj 2018. godine.

internacionalizacija poslovanja eu - Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Cilj natječaja:

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje:

 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:
  1. Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu:
   • trošak kotizacije
   • trošak najma izložbenog prostora
   • trošak najma izložbene opreme
   • trošak upisa u katalog izlagača
  2. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga
  3. Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.
 2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji.
 3. Informiranje i vidljivost.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupnja ili zakup opreme
 • Plaće
 • Troškovi sitnog inventara
 • Trošak pripremne dokumentacije
 • Trošak upravljanja projektom
 • PDV

Iznos i intenzitet potpore:

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 100.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova za mala društva i do 65% za srednja društva.

Rok natječaja:

Krajnji rok predaje projektne dokumentacije je: 29.06.2020. godine.