Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Cilj natječaja:

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje:

 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:
  1. Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu:
   • trošak kotizacije
   • trošak najma izložbenog prostora
   • trošak najma izložbene opreme
   • trošak upisa u katalog izlagača
  2. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga
  3. Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.
 2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji.
 3. Informiranje i vidljivost.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupnja ili zakup opreme
 • Plaće
 • Troškovi sitnog inventara
 • Trošak pripremne dokumentacije
 • Trošak upravljanja projektom
 • PDV

Iznos i intenzitet potpore:

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 100.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je: 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova za mala društva i do 65% za srednja društva.

Rok natječaja:

Krajnji rok predaje projektne dokumentacije je: 29.06.2020. godine.

Share This