business innovation money icon 40218 - Inovacijski vaučeri

Inovacijski vaučeri

Cilj poziva

Pružanje usluga MSP-ovima u vidu stručne podrške od strane Zavoda za informatiku Osijek, kako bi se osigurala stručna pomoć za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti kao i stručnih tehničkih znanja.

Opis prihvatljivih aktivnosti

Aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju:

  • Novim proizvodima
  • Novim uslugama
  • Novim procesima

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 50.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će od 75%-85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 30. travanj 2018. godine.