Modeli prijenosa poslovanja

Odluka o budućnosti društva nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz posla aktualna je za svakog trećeg vlasnika trgovačkog društva u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina vlasnika trgovačkih društava u Hrvatskoj razmišlja o prijenosa poslovanja , a zbog svoje složenosti i često dugog procesa trajanja, prijenos poslovanja kritična je faza u razvoju obiteljskih društava.  Ovisno o tome koje mjesto na tržištu zauzima društvo, situaciji u obitelji te osobnim preferencijama, poduzetnik može odabrati različite modele izlaska iz poslovanja odnosno prijenosa poslovanja.

U nastavku teksta donosimo 5 načina izlaska iz poduzetničkog pothvata za vlasnike društava koji razmišljaju o prijenosu poslovanja.

  1. Prijenos poslovanja na obiteljske članove

Obiteljska društva razlikuje se od društava koja nisu obiteljski vođena ni kontrolirana te predstavljaju povezanost poslovne, vlasničke i obiteljske dimenzije u istom poslovnom subjektu.

Vlasnici obiteljskih društava često preferiraju ostaviti vlasničke udjele unutar obitelji kako bi se poslovanje transferiralo s generacije na generaciju,  a pripreme za prijenos vlasništva započinje davanjem ovlasti koje se odnose na upravljanje društvom dok se podjela poslovnih udjela u društvu može unaprijed definirati oporukom za života vlasnika.

Ovo je najpopularniji oblik prijenosa poslovanja s obzirom na to da vlasnici obiteljskih društava preferiraju ostaviti poslovanje unutar obitelji.

  1. Prodaja zaposleniku ili menadžeru društva

Ukoliko nitko od nasljednika unutar obitelji nije zainteresiran za nastavak obiteljskog poslovanja utoliko se prodaja društva nameće kao realna opcija za vlasnike.

Jedan od oblika prodaje društva jest prodaja vlastitom zaposleniku ili menadžeru (eng. MBO – Management Buyout). Ovakav način prijenosa poslovanja blizak je prijenosu poslovanja na obiteljske članove jer podrazumijeva preuzimanje društva od strane osobe koja je dobro upoznata sa svim poslovnim procesima i zaposlenicima društva kao i ključnim kupcima te dobavljačima.

Također, ovakav način prijenosa poslovanja blizak je vlasniku jer podrazumijeva nastavak građenja vizije i misije koja je inicijalno uspostavljena.

  1. Prodaja vanjskom kupcu ili menadžeru

Vanjski kupac se može pojaviti kao financijski ili strateški investitor. Financijski investor je najčešće Fond rizičnog kapitala (eng. Private Equity Fond) koji ima interes izaći u što kraćem roku i ostvariti što veći prinos. Strateški investitor je društvo koje se bavi sličnom djelatnošću s kojim se mogu realizirati sinergije.

Treće opcija je prodaja vanjskom menadžmentu koji želi preuzeti poslovanje (eng. MBI – Management buy in).

Ako se vlasnik društva odluči za prodaju društva potrebno je napraviti proces procjene vrijednosti i dubinskog snimanja kako bi vlasnik mogao maksimizirati dobit koja proizlazi iz prodaje.

Prijenos vlasništva bez pripreme društva za prodaju, normalizacije EBITDA i procjene vrijednosti transakcija može završiti neuspjehom.

  1. Inicijalna javna ponuda (IPO)

Inicijalna javna ponuda (IPO) je proces kroz koji privatno društvo izdaje svoje dionice javnosti po prvi put i tako prikuplja kapital.

Vlasnici društava koji se putem ovakvog načina odlučuju prenijeti vlasništvo moraju pomno isplanirati cjelokupni proces i odabrati prikladno vrijeme za izlazak na burzu.

U proces uključuju i financijskog savjetnika čija je zadaća izrada prospekta kroz koji se informira zainteresirana javnost putem promidžbenih aktivnosti, a zaduženi su i za određivanje finalne cijene dionice i uvrštavanje dionica na burzu.

Za ovakav način prijenosa poslovanja vlasnici se odlučuju ako nema zainteresiranih članova obitelji koji bi nastavili poslovanje ili nema zainteresiranih zaposlenika ili vanjskih kupaca koji bi dokapitalizirali društvo.

  1. Likvidacija društva

Likvidacija predstavlja posljednju fazu postojanja društva, a odnosi se na prekid djelatnosti prihodovanja društva, razrješavanje svih otvorenih odnosa s poslovnim partnerima, državom, radnicima i suvlasnicima društva.

U kontekstu prijenosa poslovanja likvidaciju je potrebno gledati kao jednu od mogućih strategija izlaska iz poslovanja vlasnika poduzeća, a ne kao rezultat poslovnog neuspjeha.

Za izlaznu strategiju putem likvidacije društva vlasnici se odlučuju kada je teško pronaći kupca koji ima „know-how“ za nastavak poslovanja, loše ekonomske situacije koja ne ide u korist potencijalnim investitorima ili je narušeno zdravlje vlasnika koji želi skratiti vrijeme potrebno za prijenos vlasništva.

Ukoliko se vaše društvo nalazi u fazi prijenosa poslovanja i niste sigurni koji model prijenosa odabrati, utoliko nas slobodno kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Share This