Prijava projekta na natječaj iz EU fondova

EU fondovi 2019 10 28 - Prijava projekta na natječaj iz EU fondova

Bespovratna sredstva jedan su od oblika izvora financiranja koja su dostupna društvima na tržištu i pomoću kojih se financiraju strateška projektna ulaganja, ali i redovne aktivnosti poslovanja. U Hrvatskoj su ona najčešće dostupna kroz natječaje iz EU fondova i imaju propisanu strukturu i pravila koja je potrebno poštivati kako bi prijava na ciljani natječaj prošla sukladno Vašim željama te kako bi u konačnici i dobili željni iznos bespovratnih sredstava.

U nastavku teksta donosimo 5 koraka koje je potrebno slijediti kako bi prijava na natječaj bila zadovoljavajuća prilikom evaluacije od strane nadležnih tijela.

 1. Budući plan razvoja

Bespovratna sredstva dobrodošla su pomoć razvoju vašeg poslovanja, ali ona nikako ne smiju biti glavni uzrok prijave na pojedini natječaj. Projekt kojeg želite sufinancirati mora biti tržišno održiv i bez pomoći bespovratnih sredstava.

Napravite poslovni plan koji inicijalno neće uključivati bespovratna sredstva, a bit će odličan indikator kakve povrate od investicije možete očekivati u budućnosti. Naravno ne treba svaka prijava na natječaj interni poslovni plan koji opravdava ulaganje, ali projekti čija ukupna vrijednost ulaganja zahtjeva značajna financijska odricanja od strane prijavitelja, trebali bi imati inkorporiran poslovni plan prilikom razmatranja prijave na natječaj.

 1. Odaberite natječaj

Nakon što ste se definitivno odlučili za buduću investiciju i želite dio projektnog ulaganja sufinancirati bespovratnim sredstvima, provjerite koji natječaj najviše odgovara vašim potrebama.

Svaki je natječaj specifičan sukladno prioritetnim osima i investicijskim ciljevima iz kojih se generiraju specifični ciljevi koji su ujedno i natječaji. Ovisno koje aktivnosti ćete sufinancirati putem bespovratnih sredstava, takav natječaj bi trebali i odabrati.

Vodite računa o tome da ne birate natječaj prema trenutnoj vremenskoj dostupnosti već isključivo prema tome odgovara li svrha i predmet natječaja vašim budućim poslovnim planovima i ulaganjima.

Prijavitelji često nemaju strpljenja čekati da se otvori pojedini natječaj koji puno više odgovara njihovim potrebama pa prijavljuju vlastite projekte na natječaje čija svrha i cilj ne odgovaraju aktivnostima ulaganja.

 1. Proučite projektnu dokumentaciju

Dio svakog natječaja je i projektna dokumentacija koja prijavitelja strukturira prema ciljevima, uvjetima i postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Unutar uputa za prijavitelje nalaze se kriteriji prihvatljivosti samog prijavitelja prema njegovim aktivnostima koje želi sufinancirati, troškovima kao dijelovima tih aktivnosti, ali i ostalih kriterija koji mogu biti isključivi za pojedine prijavitelje.

Dobro proučite cjelokupnu projektnu dokumentaciju kako prilikom administrativne faze provjere prihvatljivosti projekta ne bi bili isključeni iz daljnje dodjele bespovratnih sredstava. Također, dio dokumentacije jesu i upute za popunjavanje projektne prijave kao i postupak dodjele koji će vam dati odgovore na koliko bodova možete računati prilikom evaluacije projektnog prijedloga.

 1. Izrada projektnog prijedloga

Projektni prijedlozi koji će aplicirati na natječaje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija podnose se kroz sustav efondovi koji automatski generira prijavni obrazac sa sekcijama koje je potrebno popuniti.

Detaljna objašnjenja s područjima koja je potrebno popuniti unutar prijavnog obrasca nalaze se među prilozima koji su dio dokumentacije svakog natječaja te pomažu strukturirati finalni izgled projektnog prijedloga. Jedino osoba koja je vlasnik pravnog subjekta koji aplicira na natječaj ili osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ima dopuštenje prijaviti na natječaj projektni prijedlog.

Vodite računa o tome da uz projektni prijedlog priložite i svu obveznu dokumentaciju koja je propisana natječajem i bez koje nema uspješne evaluacije projektnog prijedloga.

 1. Provedba projekta

Uspješnim apliciranjem projektnog prijedloga na željeni natječaj i odobravanjem bespovratnih sredstava započinje faza provedbe projekta.

Dobivanje bespovratnih sredstava tek je dio posla te često onaj lakši dio, a uspješna provedba koja neće rezultirati financijskim korekcijama od strane nadležnih tijela je kompleksniji dio priče.

Ovisno koji ste vremenski rok naznačili u projektnom prijedlogu i koje aktivnosti te troškove ste raspisali, unutar tog vremenskog roka morat ćete namjenski potrošiti dobivena bespovratna sredstva za uspješnu realizaciju naznačenih aktivnosti.

Tijekom provedbe projekta dužni ste biti u stalnom kontaktu s posredničkim tijelima koji će zahtijevati obvezne izvještaje na razini projekta kao i ostalu dokumentaciju čija je svrha služiti kao validni dokazi kako ste kao prijavitelj ispunili sve svoje obveze na koje ste pristali potpisom na ugovor.

Ukoliko imate potrebu za pribavljanjem bespovratnih sredstava putem EU fondova i/ili provedbu projekta, utoliko nas slobodno kontaktirajte za pomoć.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)

Inovacije novosonovanih MSP-ova – II faza

Inovacije novosonovanih MSP-ova

Cilj natječaja:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

Prihvatljivi korisnici

Novoosnovana poduzećima koji su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi upravljanja projektom do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Revizija projekta do visine 15% ukupne vrijednosti projekta
 • Dizajn proizvoda, marketing plan, istraživanje tržišta i ostale usluge povezane s projektnim aktivnostima do visine 15% ukupne vrijednosti projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi sirovina i materijala
 • Kupnja korištene opreme
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Amortizacija opreme
 • Plaćanje bonusa zaposlenicima.

Iznos i intenzitet potpore

Najmanji iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 150.000,00 HRK.

Najveći iznos koji se može ostvariti putem projektnog prijedloga je:

 • 1.400.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Rok natječaja :

Početak predaje projektne dokumentacije je: 15.02.2019. godine.

Predavanje na temu pribavljanja kapitala iz EU fondova, kao i ostalih izvora financiranja.

alpha cap blog cover - Predavanje na temu pribavljanja kapitala iz EU fondova, kao i ostalih izvora financiranja.

Ovim putem koristimo priliku da Vas pozovemo na besplatno predavanje 09.07.2018. godine, s početkom u 09:00h, koje će se održati u Novoj Gradišci u prostorijama Gradske vijećnice Grada Nova Gradiška, na temu pribavljanja kapitala iz EU fondova, kao i ostalih izvora financiranja.

Na predavanju ćete od stručnih konzultanata i savjetnika društva ALPHA CAPITALIS, saznati sve što Vas zanima o samom procesu pribavljanja kapitala putem EU fondova, ali se upoznati i sa ostalim izvorima financiranja putem kojih Vaše društvo može osigurati sredstva potrebita za poslovni rast.

Teme koje će predavanje obraditi su sljedeće:
1. Izvori financiranja
2. Proces pribavljanja kapitala
3. Apliciranje na bespovratna sredstva iz EU fondova

Ukoliko planirate rast kroz kapitalne investicije i potrebna su Vam sredstva za razvoj poslovanja, utoliko iskoristite predavanje na temu pribavljanja kapitala iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, te se upoznajte sa cjelokupnim procesom pribavljanja kapitala.

Ako ste zainteresirani za dolazak na besplatno predavanje, javite nam se povratno na info@alphacapitals.com kako bi Vam poslali prijavnicu kojom ćete osigurati svoje mjesto.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

pexels photo 414837 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Cilj Poziva

Poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 1. Priprema projektne dokumentacije
 2. Energetska učinkovitost (toplinska izolacija vanjskih dijelova, zamjena stolarije, toplinska izolacija određenih unutarnjih dijelova, obnova tehničkih sustava, zamjena opreme..)
 3. Obnovljivi izvori energije (zamjena sustava, zamjena ili obnova elektroinstalacijskih krugova, sustavi za proizvodnju, kogeneracija..)
 4. Administracija, upravljanje projektom i marketing

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mala, srednja i privatna društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 76.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore

 • Energetska učinkovitost (za velika društva 45% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 65% prihvatljivih troškova)
 • Kogeneracija (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 80% prihvatljivih troškova)
 • Obnovljivi izvori energije (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srdnja društva 80% prihvatljivih troškova)

Iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga jest:

 • Minimalni iznos 000,00 HRK
 • Maksimalni iznos 13.000.000,00 HRK

Rokovi

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Početak predaje projektnih prijedloga: 15.6.2018

Završetak predaje projektnih prijedloga: 21.9.2018

ITU – Kulturna baština i turizam UA Zagreb

H20180116000327 - ITU - Kulturna baština i turizam UA Zagreb

Cilj natječaja:

Pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine (sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja), koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti.

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
 • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni intenzitet potpore: do 85% vrijednosti projektnog prijedloga.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.

Energetska obnova obiteljskih kuća

pexels photo 421888 - Energetska obnova obiteljskih kuća

Cilj natječaja:

Cilj postupka dodjele je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća  koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke osobe (vlasnici obiteljskih kuća)

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove
 • Uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Iznos i intenzitet potpore:

Najniži iznos bespovratnih sredstava koje fizička osoba može ostvariti: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava koje fizička osoba može ostvariti: 200.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: do 60% vrijednosti projektnog prijedloga

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 28.06.2019. godine.

Inovacije novoosnovanih MSP

pexels photo 132340 - Inovacije novoosnovanih MSP

Cilj poziva

Pomoć novim društvima u razvoju i uspješnom prijenosu inovativnih ideja kako bi se transformirale u uspješno realizirane poslovne poduhvate te stvorile društva s potencijalom poslovnog rasta i izvoza proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 • Aktivnosti namijene razvoju inovacija
 • Aktivnosti inovacije procesa

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će do 85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 29. lipanj 2018. godine.

Inovacije u područjima S3

pexels photo 1076807 - Inovacije u područjima S3

Cilj natječaja:

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

s3 - Inovacije u područjima S3

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljive aktivnosti za ulaganje:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Prihvatljive kategorije troškova:

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta;
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
  • Troškovi plaća osoblja
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
  • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 3. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti:
  • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti
  • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
  • Troškovi upravljanja projektom
  • Troškovi revizije projekta
  • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)
  • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak
 • Operativni troškovi
 • Kamate na dug
 • Kupnja rabljene opreme
 • Kupnja i najam vozila
 • Leasing
 • Trošak jamstva banke

Iznos i intenzitet potpore:

 • Ukupno dostupna sredstva natječaja: 634.000.000,00 HRK
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore je od 35%-75% ovisno o veličini društva.

Rok natječaja:

Rok za predaju projektne dokumentacije je do: 15.11.2019. godine.

Inovacijski vaučeri

business innovation money icon 40218 - Inovacijski vaučeri

Cilj poziva

Pružanje usluga MSP-ovima u vidu stručne podrške od strane Zavoda za informatiku Osijek, kako bi se osigurala stručna pomoć za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti kao i stručnih tehničkih znanja.

Opis prihvatljivih aktivnosti

Aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju:

 • Novim proizvodima
 • Novim uslugama
 • Novim procesima

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 50.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će od 75%-85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 30. travanj 2018. godine.

GS Integrator 2018

pexels photo 630839 - GS Integrator 2018

Cilj natječaja:

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji:

​Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Nabava nematerijalne i materijalne u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata
 • Savjetodavne i tehnološke usluge iz područja inovacijskih procesa
 • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni Intenzitet potpore: do 50% za mala i srednja Društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 29.03.2019. godine.