financijski omjeri i indikatori 2 - Financijski omjeri i indikatori: Likvidnost, Zaduženost, Aktivnost...

Financijski omjeri i indikatori: Likvidnost, Zaduženost, Aktivnost…

Bilo da vodite posao i želite unaprijediti poslovanje Vašeg društva ili tražite priliku za potencijalno investiranje, važno je dobiti točnu sliku poslovanja te uočiti trendove  istog. Analiza financijskih izvještaja stvara informacijsku podlogu koja se koristi za donošenje poslovnih odluka.

Ovisno o tome koju odluku donosite, naglašava se važnost pojedinih vrsta financijskih omjera i indikatora. Kao vlasnik (dioničar) bit ćete ponajviše zainteresirani za dugoročnu profitabilnost i sigurnost, kao investitora ponajviše će Vas zanimati moć stvaranja prihoda i efikasnost, dok će ćete kao menadžer biti zainteresirani za sve aspekte financijske analize budući da je Vaša zadaća brinuti i o kratkoročnoj i o dugoročnoj stabilnosti društva.

Temeljne skupine financijskih omjera i indikatora:

 • Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios)
 • Pokazatelji zaduženosti (leverage ratios)
 • Pokazatelji aktivnosti (activity ratios)
 • Pokazatelji ekonomičnost (economic ratios)
 • Pokazatelji investiranja (investment ratios)
 • Pokazatelji profitabilnosti (profitability ratios)

Navedeni pokazatelji odnose se na sigurnost i na uspješnost poslovanja. Pokazatelji likvidnosti i zaduženosti opisuju financijski položaj društva i stoga se odnose na sigurnost, dok se pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja odnose na uspješnost (efikasnost) poslovanja. Pokazatelji aktivnosti mogu se svrstati u obje kategorije. U ovom će blogu (1. dio) biti objašnjene prve tri skupine financijskih pokazatelja.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios) mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze.  Značajni su financijskim menadžerima koji donose odluke vezane za podmirivanje obveza prema dobavljačima, kreditorima i državi, ali i su također značajni i samim kreditorima i dobavljačima. Uključuju sljedeće pokazatelje:

 • Koeficijent trenutne likvidnosti (novac / kratkoročne obveze)
 • Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac + potraživanja / kratkoročne obveze)
 • Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)
 • Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina / kapital + dugoročne obveze)

Koeficijent trenutne likvidnosti ukazuje na sposobnost društva za trenutačno podmirenje obveza. Nešto bolji pokazatelj je koeficijent ubrzane likvidnosti čija vrijednost bi trebala biti 1 ili veća od 1, odnosno društvo bi trebalo imati brzo unovčive imovine minimalno toliko koliko i kratkoročnih obveza.

Koeficijent tekuće likvidnosti bi u pravilu trebao biti veći od 2, odnosno društvo  bi trebalo imati dvostruko više kratkotrajne imovine nego što ima kratkoročnih obveza. Zbog rizika unovčavanja kratkotrajne imovine društvo bi trebalo dio te imovine financirati iz kvalitetnih dugoročnih izvora. Taj dio kvalitetnih dugoročnih izvora naziva se radni kapital (working capital) i utvrđuje se kao razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Koeficijent financijske stabilnosti predstavlja omjer dugotrajne imovine i kapitala uvećanog za dugoročne obveze, što je vrijednost ovog pokazatelja manja, to je likvidnosti i financijska stabilnost veća, tj. povećava se učešće radnog kapitala.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Pokazatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala i izvore financiranja te uključuju sljedeće pokazatelje:

 • Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)
 • Koeficijent vlastitog financiranja (glavnica / ukupna imovina)
 • Koeficijent financiranja (ukupne obveze / glavnica)
 • Pokriće troškova kamata (dobit prije poreza i kamata / kamate)
 • Faktor zaduženosti (ukupne obveze / zadržana dobit + amortizacija)
 • Stupanj pokrića I (glavnica / dugotrajna imovina)
 • Stupanj pokrića II (glavnica + dugoročne obveze / dugotrajna imovina)

Koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja i koeficijent financiranja odražavaju statičku zaduženost, budući da su formirani na temelju bilance. Oni ukazuju na to koliko je imovine financirano iz vlastitih (glavnica), a koliko iz tuđih (obveze) izvora. Pokriće troškova kamata i faktor zaduženosti odražavaju dinamičku zaduženost budući da dug razmatraju s aspekta mogućnosti njegova podmirenja, a formiraju se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka te bilance.

Stupnjevi pokrića I i II govore o pokriću dugotrajne imovine kapitalom, odnosno kapitalom uvećanom za dugoročne obveze. Ukoliko je vrijednost pokazatelja stupanj pokrića II veća od 1 to znači da je dio dugoročnih izvora iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Pokazatelji aktivnosti upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu, a uključuju:

 • Koeficijent obrta ukupne imovine (ukupni prihod / ukupna imovina)
 • Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (ukupni prihod / kratkotrajna imovina)
 • Koeficijent obrta potraživanja (prihodi od prodaje / potraživanja)
 • Trajanje naplate potraživanja u danima (broj dana u godini (365) / koeficijent obrta potraživanja)

Pokazatelji aktivnosti se još nazivaju koeficijenti obrta te se računaju na temelju odnosa prometa i prosječnog stanja. Koriste se pri ocjeni djelotvornosti kojom menadžment angažira imovinu koju su mu povjerili vlasnici. Temelje se na podacima iz bilance i računa dobiti i gubitka. Najčešće se izračunavaju za ukupnu imovinu, kratkotrajnu imovinu te potraživanja.

Kada je poznat koeficijent obrta moguće je izračunati i prosječene dane vezivanja sredstva, tj. prosječno trajanje obrta. Osim navedenih pokazatelja moguće je računati i druge koeficijente kao što su koeficijent obrta ukupnih zaliha ili koeficijent obrta potraživanja za svakog pojedinog kupca. Općenito pravilo govori da je bolje da je koeficijent obrta što veći odnosno da je vrijeme vezivanja ukupne i pojedinih vrsta imovine što kraće.

Ukoliko Vas zanima izrada besplatne financijske analize omjera i indikatora Vašeg društva utoliko nam se slobodno obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

13 kljucnih pitanja kod formiranja strategije 2 - 13 ključnih pitanja kod formiranja strategije

13 ključnih pitanja kod formiranja strategije

Strategija se po definiciji odnosi na donošenje složenih odluka pod nesigurnošću, s materijalnim i dugoročnim posljedicama. Zato ona zahtijeva znatno vrijeme opreznog, neometanog razmišljanja i razmatranja. Vodstvo nije samo obavljanje poslova, već i razmišljanje, stoga si svakako stvorite vrijeme i za to. Kvaliteta Vaših razmišljanja i odluka određena je isključivo kvalitetom informacija s kojima započinjete te kako ste izvršili postavljanje ciljeva.

Navodimo 13 pitanja na koja trebate jasno odgovoriti kada stvarate ili potpuno mijenjate smjer Vaše organizacije:

 1. Gdje ste sada i koja je Vaša trenutna situacija?

Odredite točnu razinu prodaje svakog proizvoda ili usluge, relativnu profitabilnost svakog od proizvoda ili usluga, trendove u svakom području, količinu novca koju imate i budete imali u doglednoj budućnosti te Vaš položaj u odnosu na konkurenciju. To su sve informacije koje možete i morate generirati za sebe.

 1. Kako ste došli do tu gdje ste sada te koji su Vas čimbenici i odluke doveli do trenutne situacije?

Budite svoj vlastiti savjetnik za upravljanje. Budite spremni suočiti se s “brutalnom istinom” o tome kako ste došli do mjesta gdje ste danas. Nemojte odbijati ili pretjerivati, pogotovo ako imate problema s prodajom i profitabilnošću. Suočite se sa svijetom kakav jest, a ne onakvim kakvim biste Vi željeli da bude. Ponovno evaluirajte svoje poslovne aktivnosti.

 1. Gdje želite ići i što želite postići?

Jasno opišite idealni željeni ishod za društvo. Napravite projekciju od pet godina i zamislite da je Vaše poslovanje savršeno. Što ste jasniji u prikazivanju gdje želite biti u određenom trenutku u budućnosti, to će Vam biti lakše stvoriti veliki poslovni plan ili plan koji će Vam omogućiti da se maknete s mjesta gdje ste danas tamo gdje se želite nalaziti. Budite specifični o budućim ciljevima i željenom ishodu. Primjerice:

 • Koliko proizvoda biste prodali u idućih pet godina?
 • Koliko biste zarađivali (bruto i neto) i kako se to može usporediti s konkurentima?
 • Koliko ljudi bi bilo zaposleno?
 • Tko bi bili ključni kupci i gdje bi se oni nalazili?
 1. Tko je Vaš primarni kupac?

Odabir primarnog kupca je odluka „make-or-break“. Zašto? Zato što bi trebalo utvrditi kako alocirate resurse. Ideja je jednostavna: alocirajte sve moguće resurse kako biste zadovoljili i premašili potrebe primarnih kupaca. Naravno, Vaš izbor primarnog kupca može se promijeniti tijekom vremena, ali morate shvatiti da će takva promjena vjerojatno zahtijevati restrukturiranje poslovanja.

 1. Kako doći tamo gdje želite biti u budućnosti i koji su koraci koje morate poduzeti kako biste stvorili idealan budući posao?

Napravite popis i zapišite svaku pojedinu stvar koje se možete sjetiti da biste trebali učiniti kako biste postigli svoje ciljeve u budućnosti.

 1. Koje ćete prepreke morati nadvladati i koje probleme ćete morati riješiti?

Od svih problema ili prepreka između Vas i Vaših željenih budućih rezultata, koji su najveći ili najvažniji? Ako niste već bili brzo rastuće, visoko profitabilno društvo, zašto niste? Što Vas drži natrag? Koja su ograničenja ili ograničavajući čimbenici za rast? Ponekad samo prepoznavanje i uklanjanje jedne kritične prepreke može pretvoriti Vaše društvo u profitabilnije društvo.

 1. Koja dodatna znanja, vještine ili resurse zahtijevaju postizanje strateških ciljeva?

Svako poslovanje počinje i raste oko skupa ključnih kompetencija, ali gotovo uvijek postoje dodatne ključne kompetencije koje ćete morati stjecati ili razvijati tijekom vremena. Prije svega, zapitajte se što možete, počevši od danas, da biste postigli te ključne kompetencije i stvorili svoje društvo u budućnosti. Ekonomska kriza može brzo otkriti nedostatke poslovne strategije. Ali zapitajte se možete li identificirati svoje slabe točke u dobrim vremenima i možete li se usredotočiti na one slabe točke koje su stvarno važne. Postavljanjem grubih pitanja o poslovanju možete identificirati zbunjenost, neučinkovitost i slabosti u svojoj strategiji i njezinoj provedbi.

Kako je Peter Drucker jednom rekao „najozbiljnije pogreške ne nastaju zbog pogrešnih odgovora. Opasna stvar je pitati pogrešna pitanja“. Pitanja mogu izgledati očigledna, ali izbori koja oni predstavljaju mogu biti teški i njihove potpune implikacije nisu uvijek jasne.

 1. Ima li Vaša strategija 3-5 prioritetnih ciljeva?

Društva nakon prvih napravljenih rezova kod postavljenih godišnjih ciljeva često padaju na sljedećem koraku, a to je odabir tri do pet prioriteta. Taj odabir može biti težak jer zahtijeva koordinaciju različitih timova i teške diskusije umjesto da se nabaca popis prioriteta koji bi mogli biti izravno u sukobu jedni s drugima. Međutim, važno je da se ti razgovori vode onda kada se postavljaju strateški prioriteti. Imati šaku prioriteta je korisno jer je onda lakše komunicirati i ljudima je lakše da ih zapamte.

 1. Koji je očekivani horizont za postizanje strateških prioriteta?

Društva bi trebala obratiti pozornost za koje razdoblje postavljaju strateške prioritete. To razdoblje bi se trebalo odnositi na tri do pet godina. Gledanje nekoliko godina u budućnost dopušta Vam da jasno izrazite strategiju, postavite strateške prioritete te  Vam daje približno dovoljno vremena da postignete značajan utjecaj.

 1. Jesu li strateški prioriteti usklađeni s organizacijom i podupiru li cjelokupnu strategiju?

Strateški prioriteti se trebaju uklopiti u koherentnu priču. Često postoji vertikalna neusklađenost između korporativnih strateških grupa i poslovnih jedinica, kao i horizontalna neusklađenost među poslovnim jedinicama. Naravno da nije slučaj da se svaka poslovna jedinica u potpunosti uklapa u cjelokupnu strategiju društva, ali se one barem ne bi trebale natjecati jedne s drugima.

 1. Identificiraju li strateški prioriteti kritične prepreke?

Nakon utvrđivanja strateških prioriteta, trebaju se postaviti temelji za postizanje tih prioriteta. Prepoznavanje kritičnih prepreka omogućuje Vam stvaranje vjerodostojnog plana za izvršavanje strategije. Nadalje, postavljanje ključnih mjerenja pomaže u razumijevanju da je društvo uspješno u prevladavanju tih prepreka.

 1. Postoji li više mjernih podataka o napredovanju za svaki strateški prioritet?

Prilikom postavljanja strateških prioriteta navedite više od jednog mjerenja napretka. Imajući nekoliko različitih mjerenja omogućava napredovanje i saznanje koje su metričke vrijednosti u konačnici od značaja. Ali nemojte pretjerati s varijablama, odnosno mjernim podacima. Nije neuobičajeno da društvo napravi tablice s 30, 40 ili više varijabli za praćenje performansa društva u pogrešnom uvjerenju da dodavanje mjera postiže potpuniju i stoga bolju ocjenu rezultata. Učinkoviti menadžeri prate samo mali broj varijabli i to one koje bi mogle prouzročiti propast strategije.

 1. Imate li dovoljno slobodnog vremena za razmišljanje?

Lideri društva trebali bi imati ili si barem osloboditi neko vrijeme za razmišljanje, bez obzira na puno važnih sastanaka ili poslove koje treba odraditi. Drugi uspješni lideri su razumjeli vrijednost stvaranja vremena za razmišljanje. Bill Gates je, primjerice, bio poznat po tome što je uzeo slobodno tjedan dana dva puta godišnje koje je proveo u tajnoj vikendici samo da razmišlja, bez ikakvih prekida i smetnji, o Microsoftu i njegovoj budućnosti. Slično tome, Warren Buffett je rekao: “Inzistiram na puno vremena provedeno da samo sjednem i razmišljam, gotovo svakodnevno“.  Ako ne možete naći vremena za razmišljanje, to vjerojatno znači da niste baš dobro organizirali svoje društvo, jedinicu ili tim te da ste u opasnosti da vodite svoje društvo pogrešnim putem.

Uspješno izvršavanje strategije zahtijeva donošenje teških, često i neugodnih izbora temeljenih na jednostavnoj logici i jasnim načelima, međutim to donošenje izbora često se izbjegava.

Ako ste formirali strategiju i pitate se da li predloženi ključni pokazatelji uspjeha reflektiraju korporativne ciljeve obratite nam se za neovisno mišljenje.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

sto bankar zeli znati o vama - 7 pitanja na koja trebate imati odgovor kada idete u banku

7 pitanja na koja trebate imati odgovor kada idete u banku

Imate dobru poslovnu ideju i jedino što Vas dijeli od realizacije iste jest zatvaranje financijske konstrukcije zbog nedostatka novčanih sredstava?

Ne brinite jer u današnje vrijeme čak i financijski stabilna društva većinom se odlučuju korisititi financijsku polugu duga kako bi financirali daljnja ulaganja, a jako je malo društava koja svoje poslovne projekte financiraju isključivo vlastitim novcem.

Ako ste odlučili potrebna novčana sredstava pribaviti putem kredita bilo bi poželjno da pripremite odgovore na sva pitanja koja Vam banka može uputiti.

U nastavku teksta navodimo najčešća pitanja koja bi Vas mogla dočekati u procesu apliciranja na kredit za financiranje razvoja poslovanja društva.

 1. Za što Vam treba kredit?

Treba li Vam kredit za novi projekt, obrtni kapital, kupnju dugotrajne imovine, akvizicije ili slično?

Ako Vam je potreban novac za kupnju dugotrajne imovine različit je pristup za opremu, strojeve, software, zemljište i/ili građevinski objekt.

Banke nikada ne gledaju jednako na sve poslove i stavke unutar projekta koje će biti financirane putem kredita. Općenito je teže dobiti novac za obrtni kapital ili operativne troškove nego za gradnju ili materijalnu imovinu, a osobito za start up-ove. Banke se žele zadržati na nečemu što mogu prodati u slučaju da ste u nemogućnosti vraćati kredit. Puno je lakše prodati zgradu, zemljište ili stroj nego prodati ideju ili koncept.

Uzmite vremena i dobro istražite prema kojoj banci ćete ići sa zahtjevom za kredit. Određene banke imaju tendenciju davanja kredita specifičnim poslovnim projektima ili pak favoriziraju kreditiranje poduzetnika koji nemaju ranijih iskustava u poslovnom svijetu.

Također istražite ostale financijske insitucije koje su na tržištu i egzistiraju baš iz razloga kako bi po povoljnijim uvjetima kreditirali poduzetnike.

 1. Koji iznos Vam je potreban?

Banke rijetko razmišljaju u smislu apsolutnog iznosa koje tražite. Umjesto toga više su usmjerene na postotak iznosa kojeg tražite u odnosu na cjelokupni iznos poslovnog projekta.

Ako imate projekt čija je ukupna vrijednost 10 milijuna kuna i nedostaje Vam 2 milijuna kuna kako bi zatvorili financijsku konstrukciju projekta, puna je veća šansa da će Vam banka osigurati nedostatna financijska sredstva nego da Vam treba 2 milijuna kuna na ukupnu vrijednost projekta od 4 milijuna kuna. 

 1. Na koji period Vam je potreban kredit?

Generalno je pravilo da što prije imate mogućnost vratiti kredit, banka će vam prije osigurati tražena sredstva. Ali i to nepisano pravilo ima iznimaka poput ulaganja u nekretnine za koju tražite kredit ili sporo deprecirajuće ostale materijalne imovine gdje se računa da razumno vrijeme povrata investicije nije realno kroz prvih par godina poslovanja. No situacija u kojoj Vam banka gotovo sigurno neće izaći u susret jest traženje kredita za IT projekte gdje je potrebno četiri ili pet godina prije nego počnete generirati ikakve prihode.

Ako trebate kredit kojim želite financirati ulaganje baš unutar IT industrije tada vodite računa da to bude poslovna ideja koja će imati povrate već u prvoj godini ulaganja.

 1. Imate li kolateral kojim ćete jamčiti za kredit?

Banka se štiti kolateralom ukoliko Vi kao dužnik niste u stanju otplatiti kredit u skladu s dogovorenim uvjetima. Najčešći predmet kolaterala kod pribavljanja financijskih sredstava putem kreditiranja jest nekretnina koju posjedujete. Ukoliko imate vlasništvo nad nekretninom koja može biti predmet kolaterala i računate da je jak argument za dobivanje kredita, utoliko gledajte da je tržišna vrijednost nekretnine veća od vrijednosti kredita kojeg tražite. Također, većina banaka biti će spremnija osigurati Vam sredstva putem kredita ako imate i vlastito učešće u poslovnom projektu kojeg namjeravate pokrenuti.

 1. Imate li poslovni plan?

Ako imate profesionalno strukturiran i dobro napisan poslovni plan s razumnim financijskim projekcijama banka će Vas puno ozbiljnije shvatiti. Pripremite točne analize industrije unutar koje namjeravate poslovati. Dobro istražite tržište na koje ćete plasirati proizvode ili usluge.

Strukturiranim prikazom Vaše poslovne ideje povećavate si mogućnost za ugovaranje financiranja.

 1. Imate li investicijsku studiju?

Određene iznose kredita koji Vam trebaju za realizaciju ambicioznog poslovnog projekta jednostavno je nemoguće dobiti bez investicijske studije. Precizna i profesionalna napravljena investicijska studija uvijek će Vam ići u korist. Stoga vodite računa da angažirate stručnjake s dugogodišnjim iskustvom u rađenju investicijskih studija jer na osnovu napisanog i svih financijskih pokazatelja i projekcija koje investicijska studija sadrži, banka će odlučiti oko dodjeljivanja kredita.

 1. Planirate li kao poduzetnički poduhvat tradicionalni posao?

U današnje vrijeme sve je više start up poslovnih ideja koje nemaju dugogodišnju primjenu u praksi na osnovu koje se mogu raditi višegodišnje projekcije kojim ćete uvjeriti banku da je Vaša poslovna ideja dobra i da vam mogu osigurati kredit. Banke generalno više vjeruju poslovnim idejama koje se oslanjaju na tradicionalne poslove unutar provjerenih industrija s kojim su već imale posla.

No nemojte se obeshrabriti. Ukoliko dolazite iz IT industrije i Vaš zahtjev za kreditom se odnosi baš na taj posao, potrudite se dobro strukturirati poslovni plan ili investicijsku studiju gdje ćete detaljno objasniti banci zašto je Vaša poslovna ideja dobra i zašto će imati realnu primjenu u praksi.

Ukoliko ste odlučili financirati poslovni projekt putem kredita i vjerujete da Vam strukturirani pristup može biti od pomoći utoliko nam se slobodno obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

procjena vrijednosti - Procjena vrijednosti metodom usporednih kompanija (Trading Multiples)

Procjena vrijednosti metodom usporednih kompanija (Trading Multiples)

Imate zadatak napraviti procjenu vrijednosti poslovnih udjela trgovačkog društva? Izradili ste poslovni plan i diskontirali buduće novčane tokove. Derivirali ste vrijednost poslovnih udjela koje suprotna strana preispituje jer sumnja u subjektivnost poslovnog plana i projiciranih novčanih tokova. Da biste potvrdili deriviranu vrijednost možete izraditi procjenu vrijednosti poslovnih udjela putem metode usporednih kompanija (eng.Trading Multiples).

Metoda usporednih kompanija formira multiplikatore usporednih trgovačkih društava izlistanih na burzi i koristi ih za dobivanje vrijednosti društva koje je predmet procijene vrijednosti. Ova metoda predstavlja relativni oblik vrednovanja, za razliku od analize diskontiranog novčanog toka (DCF) koja predstavlja unutarnji oblik vrednovanja. U nastavku teksta su navedeni koraci za izradu procjene vrijednosti putem metode usporednih kompanija.

Koraci kod procjene vrijednosti putem metode usporednih kompanija:

 1. Pronađite usporedna društva

Ovo je prvi i vjerojatno najteži, ili najsubjektivniji, korak u primjeni metodologije. Prva stvar koju je potrebno učiniti je napraviti detaljnu analizu poslovanja društva koje je predmet procjene vrijednosti. Sljedeći korak je pronaći usporedno društvo koje djeluje u istoj industriji te istih karakteristika. Pošto je u praksi skorom pa nemoguće pronaći identično usporedno društvo preporučljivo je da odaberete više usporednih društava. Što su usporedna društva sličnija to bolje.

Pretragu je potrebno obaviti na temelju kriterija koji uključuju:

 • Klasifikacija djelatnosti
 • Geografska lokacija
 • Veličina (prihod, imovina, zaposlenici)
 • Brzina rasta
 • Marže i profitabilnost
 1. Prikupite financijske podatke

Nakon što pronađete usporedna društva za koja smatrate da su najrelevantnija za analizu, prikupite sve potrebne financijske podatke. Informacije koje su vam potrebne varirat će ovisno o industriji i o fazi životnog ciklusa društva. Za društva u zrelim fazama životnog ciklusa potrebno je pratiti podatke kao što su EBITDA i EPS, međutim za mlađa društva možete gledati bruto dobit ili prihode.

 1. Izradite tablicu usporednih društava s prikazom financijskih pokazatelja

Izradite tablicu koja sadrži  sve relevantne informacije o društvima koja ćete analizirati. Glavne informacije u usporednoj analizi uključuju sljedeće:

 • Naziv društva
 • Cijenu dionice
 • Tržišnu kapitalizaciju
 • Neto dug
 • Vrijednost biznisa (eng.Enterprise Value)
 • Prihodi
 • EBITDA
 • EPS
 1. Izračunajte multiplikatore

Koristeći kombinaciju povijesnih financijskih podataka i procjenu analitičara, izračunajte multiplikatore / omjere koji će se koristiti za procjenu vrijednosti odabranog društva.

Najčešće korišteni multiplikatori su sljedeći:

 • EV / Prihodi
 • EV / Bruto dobit
 • EV / EBITDA
 • P / E
 • P / NAV
 • P / B
 1. Primjenite multiplikatore usporednih društava i izračunajte raspon vrijednosti odabranog društva

Derivirani prosjek ili medijan multiplikatora usporednih društava primijenite na prihod, bruto dobit, EBITDA, neto prihod ili bilo koji drugi mjerni podatak ciljanog društva. Npr. medijan multiplikator EV / prihod od 1,5x pomnožite s prihodima odabranog društva od npr. 20mn HRK i derviriat ćete vrijednost biznisa (eng.Enterprise Value) od 30mn HRK. Da biste izračunali vrijednost 100% kapitala od navedenog iznosa oduzmite neto dug (Financijski dug minus novac i novčani ekvivalenti). To napravite za svaki multiplikator tako da EV/EBITDA multiplitkator pomnožite sa EBITDA odabranog društva, EV/EBIT multiplikator pomnožite s EBIT odabranog društva itd.

Uklonite ili isključite outliere, vrijednosti koje značajno odstupaju od srednje vrijednosti. Na temelju deriviranih rezultata definirajte raspon vrijednosti.

Budite oprezni kod tumačenja rezultata budući da oni ne uključuju kvalitativne čimbenike.

Zanima Vas kako izgleda financijski model procjene vrijednosti putem metode usporednih kompanija? Javite nam se da Vam dostavimo primjer izračuna.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima