Izradite poslovni plan u 8 koraka

Izradite poslovni plan u 8 koraka - Izradite poslovni plan u 8 koraka

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži detaljnu analizu investicijskog projekta, budućih rezultata poslovanja te različitih rješenja za moguće rizične situacije.

Izrada poslovnog plana zahtijeva mnogo vremena i truda, ali vjerujte da će Vam se to višestruko isplatiti.

Poslovni plan pomoći će Vam da uočite i iskoristite izvrsnu poslovnu priliku, da lakše usmjerite i vodite poslovne aktivnosti, dobijete kreditna sredstva potrebna za širenje poslovanja ili privučete potencijalne investitore. Što je poslovni plan bolje razrađen, očekivani uspjeh je izvjesniji.

Navodimo ključne korake  koje trebate slijediti prilikom izrade poslovnog plana:

1. Definirajte korporativne ciljeve

Definirajte ciljeve koje društvo treba ostvariti u određenom vremenskom razdoblju te aktivnosti i taktike koje će dovesti do njihovog ostvarenja.

2. Napravite plan prodaje

Prilikom planiranja prodaje vodite računa o mogućnostima vlastitih kapaciteta i prihodima koje namjeravate ostvariti.

Upoznajte potrebe potrošača i provedite istraživanje i analizu tržišta koji su od presudne važnosti za realizaciju planova. Segmentacija tržišta Vam omogućava da lakše odredite ciljano tržište i na pravi način zadovoljite zahtjeve tržišta.

Na temelju plana prodaje i planirane prodajne cijene odredit ćete koliko prihoda od prodaje možete očekivati.

3. Napravite plan proizvodnje gotovih proizvoda

Planom proizvodnje gotovih proizvoda odredite količinu proizvoda koju ćete proizvesti u nekom vremenu. Planove proizvodnje gotovih proizvoda definirajte za određeno vremensko razdoblje i za određenu proizvodnu jedinicu.

Plan proizvodnje dobit ćete tako da od sume plana prodaje i planirane količine zaliha gotovih proizvoda oduzmete početne zalihe gotovih proizvoda.

4. Projicirajte troškove

Projicirajte troškove kako biste mogli procijeniti i planirati trošak proizvodnje. Izradite kalkulaciju troškova i prodajne cijene. Na temelju navedenog lakše ćete prognozirati prodaju te utvrditi potrebne kapacitete.

Planiranjem troškova ostvarit ćete značajne uštede te eliminirati nepotrebni trošak koji može značajno opteretiti budžet.

Projekcija troškova uključuje:

 • Projekciju nabavljene količine direktnog materijala
 • Projekciju troškova direktnog materija
 • Projekciju troškova direktnog rada
 • Projekciju općih troškova proizvodnje
 • Projekciju troškova prodanih proizvoda

Projekcija troškova pomoći će Vam pri određivanju cijena gotovih proizvoda, kontroli i reduciranju troškova, donošenju boljih odluka u poslovanju te planiranju budućnosti.

5. Projicirajte kretanje dugotrajne imovine

Na temelju potrebnih kapaciteta planirajte kapitalna ulaganja. Za svaku vrstu imovine provjerite da stope amortizacije reflektiraju stvarno trošenje imovine. Sukladno stvarnom stanju, otpišite ili revalorizirajte imovinu kako bi imali realnu sliku vrijednosti imovine u bilanci.

Napravite plan kretanja dugotrajne imovine na način da planirate povećanja, smanjenja i amortizaciju imovine.

6. Planirajte obrtni kapital

Kako biste održali likvidnost i financijsku stabilnost društva učinkovito upravljajte obrtnim kapitalom.

Prilikom planiranja obrtnog kapitala detaljno planirajte dane naplate potraživanja te plaćanje obveza dobavljačima kako biste odredili iznos sredstava koji Vam je potreban za nesmetano odvijanje poslovnog procesa. Cilj je planirati razdoblje plaćanja dobavljačima, smanjiti dane naplate od kupaca i smanjiti dane vezivanja zaliha na skladištu.

Planirajte obrtaj zaliha i reducirajte nekurentnu zalihu. Otpišite nenaplativa potraživanja kako biste dobili realnu sliku obrtnog kapitala i bolje planirali financiranje istog.

Društva koja imaju višu razinu obrtnog kapitala dugoročno će bolje poslovati jer su u mogućnosti proširiti, unaprijediti ili izmijeniti operativno poslovanje u svakom trenutku.

7. Planirajte zaduženost i trošak financiranja

Sastavljanjem plana otplate duga projicirajte anuitete te iznos ukupnih financijskih obveza kroz period vijeka otplate kredita.

Projicirajte pokazatelje zaduženosti i gledajte da uvijek imate zdravu bilancu sa „dobrim“ odnosom duga i kapitala. Po potrebi napravite konverziju kratkoročnih dugova u dugoročne kako biste poboljšali financijsku sliku.

Ukalkulirajte trošak zaštite (eng. hedging) od rizika promjene valutnog tečaja, cijene sirovina i kamatnih stopa.

Definirajte minimalni iznos novca na računu koji trebate imati i sukladno tome unaprijed dogovorite revolving kredit.

Planiranjem otplate duga, imat ćete u svakom trenutku uvid u stanje financijskih obveza i iznos preostalog duga. Sve navedeno je potrebno za kvalitetno upravljanje novčanim tokom.

8. Projicirajte financijske izvještaje i pokazatelje

Nakon što ste projicirali sve potrebne stavke izradite projekcije financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku.

Izrada projiciranih financijskih izvještaja pomaže pri identificiranju financijskih problema i njihovom rješavanju te omogućuje prezentaciju Vašeg poslovanja kreditorima ili potencijalnim investitorima. Ujedno Vam pomaže da možete mjeriti odstupanja realizacije od planiranog.

Što bolje predvidite buduće događaje, rizične situacije i potencijalne probleme, mogućnosti za realizaciju postavljenih ciljeva su veće.

Izrada poslovnog plana čini Vam se vrlo komplicirana i zahtjevna? Mislite da Vam biti od koristi kod izrade kvalitetnog poslovnog plana?

Kontaktirajte nas da Vam pomognemo kod realizacije poslovne ideje.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

5 situacija kada koristiti „mezzanine“ financiranje

pribavljanje kapitala

Ostvarujete pozitivan cash flow, imate ambicija za širenje poslovanja kroz projekte ekspanzije: akvizicije, dokapitalizacije, nove proizvodne linije ili nove distribucijske kanale, ali vam nedostaje sredstava za financiranje istih? Ovdje ćete saznati kako ostvariti pribavljanje kapitala.

Upoznajte „mezzanine“ dug, hibridni financijski instrument osmišljen još 1980-ih godina, ali unatoč tome slabo poznat, a još manje korišten u poslovnoj praksi europskih trgovačkih društava. Ova struktura financiranja posebno je korisna kod procesa ekspanzije poslovanja, odnosno akvizicija, širenja proizvodnje ili distribucije te otvaranja novih proizvodnih kanala, gdje društvo ne raspolaže dovoljnom količinom vlastitih sredstava.

„Mezzanine“ je kombinacija financiranja dugom i vlasničkim kapitalom. „Mezzanine“ dug nosi relativno visok rizik zaduživanja, ali jednako tako osigurava i visok povrat na uložena sredstva, u prosjeku između 12% i 20% godišnje. „Mezzanine“ financiranju najčešće ne prethodi detaljni „due diligence“ od strane investitora te ne zahtijeva kolateral na strani dužnika.

Navodimo najčešće situacije kada treba razmotriti alternativne izvore financiranja:

1. Imate teškoća s pribavljanjem kredita od banke

Vaše društvo posluje stabilno, imate razrađenu strategiju poslovanja te očekujete pozitivan cash flow u budućnosti, ali imate teškoća s pribavljanjem kredita od banke. „Mezzanine“ investitori blagonaklono gledaju upravo na ovakav tip društava, te će Vam privlačenje „mezzanine“ investitora ujedno podignuti i „rejting“ kod ostalih institucija. Uspjeh u privlačenju „mezzanine“ investitora je između ostalog i znak povjerenja u poslovanje Vašeg društva, te Vam može osigurati i povoljnije zaduživanje kod banke.

„Mezzanine“ investitori su najčešće dugoročni, pouzdani investitori kojima je u interesu dugoročni rast Vašeg društva te profit na temelju povrata na uložena sredstva, a ne kontrola nad Vašim poslovanjem ili udio u vlasničkoj strukturi.

2. Smatrate vlasnički kapital skupim, a bankovni kredit nedovoljno fleksibilnim

Razmišljate o upotrebi financijske poluge, ali smatrate bankovni kredit rigidnim, a vlasnički kapital preskupim. Upravo ovo i jest ideja „mezzanine“ duga, koji funkcionira kao „među-sloj“ između bankovnog duga i vlasničkog kapitala. „Mezzanine“ dug je jeftiniji od vlasničkog kapitala, ali fleksibilniji od bankovnog kredita!

3. Želite ostvariti rast društva bez razvodnjavanja vlasničkih udjela

Prije svega, „mezzanine“ će omogućiti Vama i Vašem društvu rast bez razvodnjavanja vlasničkih udjela. Cilj „mezzanine“ investitora nije stjecanje vlasništva nad udjelom u Vašem društvu, već kroz investiranje potaknuti ekspanziju Vašeg društva te ostvariti određeni povrat na uloženi kapital.

Također, „mezzanine“ Vam omogućuje smanjenje potrebnog vlasničkog kapitala za financiranje, koji je tradicionalno najskuplja vrsta financiranja.

4. Član ste uprave društva i razmišljate o opciji „management buy-out“-a

 Ako ste član uprave društva te razmišljate o opciji „management buy-out“-a (MBO), odnosno preuzimanju kontrole na društvom „mezzanine“ je idealan izbor.

Mezzanine“ financiranje je u ovom slučaju vrlo privlačan instrument zbog brzine i fleksibilnosti. Nakon zatvorene transakcije uvijek možete smanjiti udio „mezzanine“ duga sa senior dugom.

5. Želite smanjiti trošak financiranja i povećati povrat na uloženi kapital

Uspješno ukomponirajte „mezzanine“ dug u Vašu strukturu kapitala te povećajte povrat na uloženi kapital. Adekvatna struktura kapitala će optimizirati utjecaj financijske poluge.

Kombinacija bankovnog duga, „mezzanine“ duga i vlasničkog kapitala u omjeru 60:20:20 transformirat će Vaše društvo te Vam smanjiti prosječni trošak kapitala a istodobno povećati povrat na uloženi vlasnički kapital.

Zainteresirani ste za financiranje „mezzanine“ instrumentima, optimizaciju kapitalne strukture ili tražite savjete u vezi ekspanzije Vašeg poslovanja. Kontaktirajte nas i izradit ćemo Vam besplatnu analizu zaduženosti.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Kada Vam je potreban Interim menadžer?

interim menadžment

Susrećete li se s problemima krize u poslovanju, ostvarenja ciljeva u kratkim vremenskim rokovima, nedostatnim operativnim kapacitetima za ispunjenje ciljeva ili velikom fluktuacijom menadžmenta u organizaciji?  U tim situacijama interim menadžment i interim menadžer mogu Vam biti od velike koristi.

Interim menadžeri su osobe s bogatim poslovnim iskustvom i znanjem koje možete kratkoročno angažirati bilo da se radi o provedbi i upravljanju određenim projektom ili upravljanju poslovnim transformacijama i kriznim situacijama. Nakon uspješno odrađenog projekta ili restrukturiranja društva interim menadžeri odlaze iz društva.

Angažirajte interim menadžera u sljedećim situacijama:

1. Upražnjena radna mjesta na rukovodećim pozicijama

U slučaju planiranih ili neplaniranih otkaza, bolesti, premještanja na neko drugo radno mjesto, odmora, porodiljnog dopusta ili nemogućnosti regrutiranja kvalitetnog kadra s tržišta rada, angažiranje interim menadžera idealno je rješenje za Vas.

Interim menadžer je privremeno rješenje jer će omogućiti društvu stabilnost i iskustvo u kriznim trenucima za relativno niske troškove, te nakon pronalaska trajnog rješenja napustiti organizaciju.

2. Upravljanje poslovnim transformacijama

Poslovne transformacije odnose se na potencijalna pripajanja drugih društava, restrukturiranje poslovanja s ciljem optimizacije troškova te na uvođenje efikasnije metodologije rada i procesa.

Nedostaje li Vam iskustva, kapaciteta, resursa ili vremena za upravljanje poslovnim transformacijama, angažiranjem kvalitetnog interim menadžera dobit ćete neophodno iskustvo, znanje i fleksibilnost za upravljanje poslovnim transformacijama.

3. Upravljanje složenim i strateški važnim projektima

Projekti se mogu odnositi na uvođenje novih proizvoda, pokretanje izvoza, preseljenja proizvodnje na novu lokaciju, pokretanje novoga posla i druge situacije koje podrazumijevaju procjene, analize, preporuke i provođenje projekata.

U takvim situacijama interim menadžer može Vam biti od velike koristi jer tijekom uspješnog provođenja projekta može osigurati mentorsku ulogu ostalim zaposlenicima, te će nakon završenog projekta i odlaska interim menadžera znanja ostati u organizaciji.

4. Uvođenje sustava kontrolinga

Implementirate novi sustav upravljanja kao što je kontroling. Uvodite ERP ili provodite optimizaciju proizvodnog procesa. Uvođenje promjena zahtijeva potpunu posvećenost, stručna znanja i projektni pristup.

Interim menadžer je projektno orijentiran. Primarni cilj mu je realizacija projekta na što učinkovitiji način u što kraćem roku.

Zahvaljujući objektivnom pristupom neovisan je o internim odnosima.  Otpor promjenama iniciran od strane postojeće strukture ne utječe na sprovođenje aktivnosti.

5. Upravljanje krizom u poslovanju

Kriza poslovanja može se očitovati povećanjem troškova, smanjenjem novčanog tijeka i likvidnosti, smanjenjem tržišnog udjela, smanjenjem produktivnosti i stupnja iskorištenja kapaciteta te neefikasnim proizvodima i procesima.

Interim menadžer uvodi financijsku disciplinu i odluke bazira na temelju činjenica. Priprema plan restrukturiranja te isti komunicira sa svim interesnim stranama. Poduzima neophodne mjere i rezove a sve s ciljem uspješnog restrukturiranja.

Prednosti angažiranja interim menadžera:

 • bogato znanje i iskustvo stečeno radom u različitim društvima i okolnostima
 • niži troškovi u odnosu na pronalazak, obuku i zapošljavanje novih djelatnika
 • učinkovito rješavanje poslovnih problema i maksimizacija profitabilnosti
 • uvođenje financijske discipline
 • prijenos znanja i vještina koje ostaju u organizaciji
 • objektivnost, neopterećenost internim odnosima
 • prepoznavanje poslovnih prilika i prijetnji u budućnosti

Restrukturirate poslovanje, pripremate strateški zaokret ili uvodite sustav kontrolinga. Javite nam se da pronađemo optimalan pristup za Vaš slučaj.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Prestanite upravljati poslovanjem na temelju intuicije. Mjerite učinkovitost!

Prestanite upravljati poslovanjem na temelju intuicije. - Prestanite upravljati poslovanjem na temelju intuicije. Mjerite učinkovitost!

Upravljajte rizicima kroz kontroling. Vrijeme upravljanja društvom na temelju entuzijazma, sreće i intuicije je gotovo. Počnite se oslanjati na stvarne činjenice i rezultate. Planirajte, mjerite i učinkovito vodite poslovanje.

Vaše poslovanje je izloženo brojnim unutarnjim i vanjskim utjecajima. Reagirajte pravovremeno. Mjerite rizike redovito kako bi izbjegli iznenađenja.

Izbjegnite zamke na kojima su mnogi pogriješili:

Budite svjesni stvarnih marži proizvoda

Mjerite profitabilnost svakog segmenta poslovanja i svakog proizvoda. Izračunajte maržu svakog proizvoda tako da adekvatno dodijelite sve vezane troškove.

Uvedite troškovno računovodstvo. Uvedite profitne/troškovne centre. Prilagodite kontni plan Vašem poslovanju i definirajte mjesta troška. Rasporedite troškove na direktne, indirektne, fiksne i varijabilne.

Obračun proizvodnje radite mjesečno, a ne jednom godišnje.

Izradite poslovni plan i postavite ciljeve

Planirajte poslovanje dugoročno i kratkoročno. Na temelju plana postavite ciljeve na niže razine.

Izradite mjesečne projekcije računa dobiti i gubitka. Iz projekcije naplate potraživanja, dana plaćanja dobavljačima, obrtaja zaliha derivirajte projekciju obrtnog kapitala.

Smanjite dane naplate potraživanja. Omogućite diskont u slučaju prijevremene naplate. Koristite faktoring kada je isplativo.

Smanjite ovisnost o pojedinim kupcima/dobavljačima. Fokusirajte se na ključne kupce koji Vam generiraju više od 80% profitabilnosti.

Osigurajte učinkovitost internih procesa

Postavite interne kontrole. Izbjegnite situacije kada nije razdužena fakturirana roba ili nije fakturirana isporučena roba.

Testirajte svoje interne izvještaje. Budite sigurni da su interni izvještaji usklađeni s računovodstvenim evidencijama.

Izradite mjesečni budžet

Izradite projekciju mjesečnog novčanog toka. Upravljajte novčanim tokom tako da detektirate periode novčanog jaza i pravovremeno planirate kratkoročno zaduživanje.

Planirajte odljev novca. Unaprijed definirajte rokove plaćanje dobavljačima. Kada je moguće, platite dobavljačima prijevremeno u slučaju da Vam nude zadovoljavajući diskont.

 Mjerite povrat na uloženi kapital

Projicirajte novčane tokove projekta. Izračunajte diskontnu stopu koja reflektira rizičnost Vašeg poslovanja. Uzmite u obzir da li je stopa povrata na investiciju veća od troška financiranja.

Kod troška financiranja uzmite u obzir trošak duga i trošak vlastitog kapitala. Ukoliko povrat na uloženi kapital nije veći od troška financiranja tada ne stvarate ekonomsku vrijednost. Takav oblik poslovanja dugoročno nije održiv.

Redovito čitajte menadžerske izvještaje

Nadzirite poslovanje kroz ključne pokazatelje uspjeha.

Od odjela kontrolinga tražite redovite izvještaje. Poželjno je da su izvještaji sažeti na jednoj stranici. Informacije iz izvještaja trebaju se odnositi na planske vrijednosti, povijesne vrijednosti, realizirane vrijednosti i odstupanja.

Iz izvještaja trebaju biti vidljivi podatci o profitabilnosti svakog segmenta poslovanja, kretanje novčanog toka, financijskim pokazateljima, realiziranim ključnim pokazateljima uspjeha i odstupanjima od plana.

Učinkovito upravljajte imovinom društva

Ukoliko se ne bavite turizmom, utoliko vile, jahte i vikendice nisu sastavni dio Vašeg poslovanja.

Imajući ovakvu vrstu imovine u bilanci ugrožavate likvidnost, ostvarujete lošiji povrat na imovinu, pod povećalom ste porezne uprave i remetite financijsku sliku društva.

Koristite kontroling kod planiranja, postavljanja ciljeva, budžetiranja i mjerenja rezultata. Neka Vam kontroling pomaže kod donošenja poslovnih odluka.

Javite nam se i saznajte kako Vam kontroling može biti od koristi.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru