Revizija

Postupak provjere financija

Što je Revizija i čemu služi?

Revizija je stručno područje koje se bavi ispitivanjem financijskih izvještaja i ostale poslovne dokumentacije društava. Svrha revizije je osigurati pouzdanost financijskih izvještaja i reducirati mogućnost izbjegavanja prikazivanja stvarnog stanja poslovanja nekog društva.

Usluge Revizije

analytics chart data 97080 1024x708 - Revizija

Revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Uključuje reviziju sljedećih financijskih izvještaja:

dubinsko snimanje

Bilance

dubinsko snimanje

Računa dobiti i gubitka

dubinsko snimanje

Izvještaja o novčanom tijeku

dubinsko snimanje

Izvještaja o promjenama glavnice

dubinsko snimanje

Ostalih dodatnih izvješća potrebnih za izražavanje mišljenja

abstract architectural design architecture 136419 1024x678 - Revizija

Revizija EU Projekata

Revizija EU projekta je provjera jesu li svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u proračunu projekta te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova s nacionalnim i europskim zakonodavstvom.
 • Ispitivanje, dokazivanje i sprječavanje gospodarsko-kriminalnih i drugih nedopustivih radnji
 • Objedinjuje znanja i vještine iz područja računovodstva, revizije, ekonomike, statistike, informatike, poznavanje pravne regulative te istražiteljskih vještina

Usluge revizije EU Projekata:

 • Revizija projekata financiranih sredstvima iz EU fondova
 • Savjetovanje o financijskom upravljanju projektom
 • Nadzor nad dokumentacijom projekta

Tko su obveznici revizije EU projekta?

 • Svi korisnici sredstava iz EU fondova ukoliko je to propisano u Pozivu, odnosno Uputama za ponuditelje.

Ostale usluge revizije

 • Revizija povećanja i smanjenje temeljnog kapitala
 • Revizija temeljnog kapitala društva u osnivanju
 • Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja
 • Revizija u postupcima predstečajne nagodbe
 • Skraćena revizija
 • Revizija projekata financiranih sredstvima iz EU fondova (obvezna za sve korisnike s dodijeljenim sredstvima preko 100.000 €.
 • Promjena temeljnog kapitala
 • Statutarne promjene
 • Predstečajne nagodbe

Više o temema vezanim za reviziju pročitajte na našem blogu

Tranzicija obiteljskog biznisa na mlađe generacije 2019 03 25 - Tranzicija obiteljskog biznisa
Kontroling

Tranzicija obiteljskog biznisa

Izazovi s kojima se susreću osnivači obiteljskih poduzeća / trgovačkih društava sve više dolaze do izražaja u ovom periodu i imat će značajnu ulogu u oblikovanju gospodarstava RH u narednom desetljeću. Hrvatsko se gospodarstvo prvi puta suočava s tranzicijom obiteljskog vlasništva osnivača na mlađe generacije i nerijetko se pojavljuju slučajevi kada mlađe generacije nisu zainteresirane

Pročitaj više »
Kontroling kroz primjenu strateskih alata Model 7s - Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s
Kontroling

Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s

Model 7s se najčešće koristi kao strateški alat za organizacijsku analizu koji služi za procjenu i praćenje unutarnjih promjena u društvu. Društva danas egzistiraju u dinamičnoj okolini te su neke od glavnih odlika uspješnih društava mogućnosti prilagodbe i brze reakcije na promjene na tržištima na kojima posluju. Model 7s se sastoji od 7 elemenata, odnosno

Pročitaj više »
zero based budgeting 4 - Zero Based Budgeting / Budžetiranje nulte razine
Kontroling

Zero Based Budgeting / Budžetiranje nulte razine

Upravljanje troškovima i njihova optimizacija jedni su od ključnih segmenata koji utječu na konkurentnost društava u suvremenim uvjetima poslovanja. Kvalitetno upravljanje troškovima karakterizira uspješna društva i osobito je važno u kriznim situacijama. Preventivno djelovanje s ciljem izbjegavanja kriznih situacija odlike su obrazovanog i motiviranog menadžmenta. Metoda koju možete koristiti za izbjegavanje kriznih situacija je metoda

Pročitaj više »
13 kljucnih pitanja kod formiranja strategije 2 - 13 ključnih pitanja kod formiranja strategije
Kontroling

13 ključnih pitanja kod formiranja strategije

Strategija se po definiciji odnosi na donošenje složenih odluka pod nesigurnošću, s materijalnim i dugoročnim posljedicama. Zato ona zahtijeva znatno vrijeme opreznog, neometanog razmišljanja i razmatranja. Vodstvo nije samo obavljanje poslova, već i razmišljanje, stoga si svakako stvorite vrijeme i za to. Kvaliteta Vaših razmišljanja i odluka određena je isključivo kvalitetom informacija s kojima započinjete

Pročitaj više »
ESIF krediti za rast i razvoj - ESIF krediti za rast i razvoj
Kontroling

ESIF krediti za rast i razvoj

Jedan od problema s kojim se često sreću poduzetnici u realizaciji poslovnog projekta jest pribavljanje kapitala i financiranje nastavka poslovnog projekta. Kako bi pomogli da se dobre poslovne ideje i realiziraju u praksi, Hrvatska banka za obnovu i razvoj u suradnji s komercijalnim bankama i europskim strukturnim i investicijskim fondovima, osigurala je za poduzetnike investicijske

Pročitaj više »
MBO Management By Objectives Upravljanje ciljevima organizacije - MBO (Management By Objectives) - Upravljanje ciljevima organizacije
Kontroling

MBO (Management By Objectives) – Upravljanje ciljevima organizacije

MBO (eng.Management By Objectives) ili upravljanje ciljevima organizacije je strateški alat koji se koristi u kontrolingu. Svrha ovog alata je uspostaviti ravnotežu između ciljeva organizacije i ciljeva zaposlenika. S ciljem postizanja veće učinkovitosti i ostvarivanja rezultata motivacija zaposlenika je ključna. Korištenjem alata MBO se kreira sustav usmjeren na učinkovito upravljanje u kojem su ciljevi zaposlenika

Pročitaj više »