Revizija

Postupak provjere financija

Što je Revizija i čemu služi?

Revizija je stručno područje koje se bavi ispitivanjem financijskih izvještaja i ostale poslovne dokumentacije društava. Svrha revizije je osigurati pouzdanost financijskih izvještaja i reducirati mogućnost izbjegavanja prikazivanja stvarnog stanja poslovanja nekog društva.

Usluge Revizije

analytics chart data 97080 1024x708 - Revizija

Revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Uključuje reviziju sljedećih financijskih izvještaja:

dubinsko snimanje

Bilance

dubinsko snimanje

Računa dobiti i gubitka

dubinsko snimanje

Izvještaja o novčanom tijeku

dubinsko snimanje

Izvještaja o promjenama glavnice

dubinsko snimanje

Ostalih dodatnih izvješća potrebnih za izražavanje mišljenja

abstract architectural design architecture 136419 1024x678 - Revizija

Revizija EU Projekata

Revizija EU projekta je provjera jesu li svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u proračunu projekta te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova s nacionalnim i europskim zakonodavstvom.
 • Ispitivanje, dokazivanje i sprječavanje gospodarsko-kriminalnih i drugih nedopustivih radnji
 • Objedinjuje znanja i vještine iz područja računovodstva, revizije, ekonomike, statistike, informatike, poznavanje pravne regulative te istražiteljskih vještina

Usluge revizije EU Projekata:

 • Revizija projekata financiranih sredstvima iz EU fondova
 • Savjetovanje o financijskom upravljanju projektom
 • Nadzor nad dokumentacijom projekta

Tko su obveznici revizije EU projekta?

 • Svi korisnici sredstava iz EU fondova ukoliko je to propisano u Pozivu, odnosno Uputama za ponuditelje.

Ostale usluge revizije

 • Revizija povećanja i smanjenje temeljnog kapitala
 • Revizija temeljnog kapitala društva u osnivanju
 • Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja
 • Revizija u postupcima predstečajne nagodbe
 • Skraćena revizija
 • Revizija projekata financiranih sredstvima iz EU fondova (obvezna za sve korisnike s dodijeljenim sredstvima preko 100.000 €.
 • Promjena temeljnog kapitala
 • Statutarne promjene
 • Predstečajne nagodbe

Više o temema vezanim za reviziju pročitajte na našem blogu

7 nacela revizora 2019 10 29 - 7 načela revizora
Revizija

7 načela revizora

Načela ili osnovna pravila ponašanja su od izuzetne važnosti za dobro i kvalitetno obavljanje te vođenje poslova za svako društvo.  U obavljanju poslova revizije primjenjuju se opće prihvaćena računovodstvena načela, računovodstveni standardi, odnosno smjernice revizije. Revizijska načela predstavljaju ishodište revizijskih standarda. Revizijom i korištenjem kriterija za ocjenu uspješnosti poslovanja društva, kao što su računovodstvena načela,

Pročitaj više »
Leasing 2019 09 08 - Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16
Revizija

Financijski i operativni leasing te izmjena MSFI 16

Prilikom investiranja u poslovne projekte, mnoga društva susreću se s dilemom koji način financiranja odabrati. Nekada je jedina opcija bila kupovina na kredit, međutim posljednjih desetak godina, leasing kao metoda financiranja postaje sve popularnija. Posljedica je to dinamičnijeg poslovnog svijeta u kojem su društva primorana biti fleksibilna i konkurentna ulaganjem u novu tehnološku opremu. Nabava opreme zahtijeva

Pročitaj više »
Kada i kako promijeniti racunovodu 2019 04 14 - Kada i kako promijeniti knjigovođu / računovođu
Revizija

Kada i kako promijeniti knjigovođu / računovođu

Kada donosite odluku o odabiru računovođe uzmite u obzir da je računovođa vaš poslovni partner a ne servis koji za vas radi knjiženje. Računovođa zna vaše poslovne tajne i ima uvid u stvarnu sliku poslovanja vašeg društva. Ako niste upoznati s osnovama računovodstva i financija tada vaš računovođa možda poznaje vaše poslovanje bolje i od

Pročitaj više »
Revizija EU projekata 2019 03 25 - Revizija EU projekta
Revizija

Revizija EU projekta

Aplicirali ste na natječaj EU fondova i pribavili više od 1.000.000 kuna te postali obveznik revizije EU projekta. Izrada projektne dokumentacije i uspješno apliciranje na željeni natječaj čini samo pola posla, i to često onog lakšeg. Nakon navedenog slijedi provedba projekta unutar čijeg vremenskog okvira vaše društvo mora namjenski trošiti bespovratna sredstva i imati valjan

Pročitaj više »
Metoda izgubljene dobiti 2019 03 07 - Sudski spor - Metoda izgubljene dobiti
Revizija

Sudski spor – Metoda izgubljene dobiti

Izgubljena dobit jest ekonomska šteta uzrokovana određenom vrstom „poremećaja“ u poslovanju. Štete mogu biti posljedica različitih čimbenika, od kojih neki uključuju povredu patenta, kršenje ugovora, odgovornost uzrokovanu nesrećom, radnje iz nemara ili fizičko oštećenje poslovne imovine ili opreme. Izgubljena dobit, dakle, nastaje kada dođe do prekida u normalnom poslovanju ili postoji spor oko ugovora ili

Pročitaj više »
Interna i externa revizija 2019 02 09 - Suradnja interne i eksterne revizije
Revizija

Suradnja interne i eksterne revizije

Eksterni revizor se u procesu revizije financijskih izvještaja može koristiti radom internog revizora ako je kod klijenta, čiji su financijski izvještaji objekt revizije, organizirana funkcija interne revizije te u slučaju kada eksterni revizor na temelju procjene relevantnih komponenti donese odluku o oslanjanju na rezultate rada interne revizije. Revizija financijskih izvještaja i interna revizija Revizija financijskih

Pročitaj više »