Obračun plaća

 • obračun plaća zaposlenika
 • izrada zakonske dokumentacije vezane za obračun plaća (JOPPD, IP),
 • predaja dokumentacije o obračunima plaća poreznoj upravi
 • obračun poreza i prireza na godišnjem nivou
 • obračun neoporezivih isplata (božićnice, uskrsnice, regresi i otpremnine)
 • obračun plaća s plaćama u naravi, bolovanjima na teret firme
 • obračun prekovremenih sati rada, rada nedjeljom, noćnim radom ili radom za blagdane, obveznim doprinosima, porezima i prirezima na i iz plaće
 • obračun honorara vanjskih suradnika
 • obrada putnih naloga
Naše računovodstvene usluge

Zašto mi?

 • mi smo Vaš financijski direktor kojeg si možete priuštiti
 • sve usluge na jednom mjestu; računovodstvo, kontroling, porezno savjetovanje, financijsko savjetovanje, revizija, vještačenje i forenzičko računovodstvo
 • stručni certifikati osoblja; ovlašteni računovođe, revizori, interni revizori, procjenitelji i investicijski savjetnici
 • dugogodišnja ekspertiza pružanja velikog broja računovodstvenih usluga
 • objektivnost kod pružanja usluga

Dopustite nam da stvorimo dodanu vrijednost Vašoj organizaciji kroz uštedu vremena i novca. Prepustite računovodstvo i financije nama a Vi se brinite za povećanje ekonomske vrijednosti Vaše organizacije.

Vaš kompas kroz svijet financija, tim ALPHA CAPITALIS.