Osnivanje paušalnog obrta u 8 koraka – Vaš vodič do poduzetništva

paušalni obrt

U prethodnom blogu (Što je paušalni obrt?) smo se upoznali s osnovama paušalnog obrta te njegovim karakteristikama. U nastavku ćemo Vas provesti detaljno kroz osnivanje paušalnog obrta, a da bi što jednostavnije zaobišli administrativne prepreke te u kraćem roku krenuli u vlastito poduzetništvo. Također, na kraju teksta ćete pronaći osnovne troškove koje možete očekivati od paušalnog obrta te bitne činjenice oko vođenja obrta (PDV prijava, obračun plaća…) koje morate znati da izbjegnete kazne nadležnih institucija.

 1. Korak: Odabir djelatnosti (NKD), naziva i sjedišta obrta

 Prvi korak prilikom osnivanja paušalnog obrta je određivanje djelatnosti obrta sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007). Možete odabrati više djelatnosti, ali jednu morate označiti kao glavnu djelatnost.

Važno je znati da pojedine djelatnosti ne možete registrirati ukoliko Vi ili zaposlenik ne posjedujete odgovarajuću spremu ili majstorski ispit. Da bi saznali dali djelatnost koju želite registrirati spada u vezani obrt za koje je potrebna stručna sprema ili ispit, možete provjeriti u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima .

Također, možete osobno otići ured za gospodarstvo ili u FINU na obližnji šalter hitro.hr, postaviti upit putem e-maila: info@hitro.hr ili telefona:  0800 0080.

Naziv pod kojim posluje obrt sadrži oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv obrta određuje obrtnik i nije strogo definirano kao prilikom otvaranja trgovačkog društva (d.o.o) stoga slobodno odaberite ime koje ćete registrirati prilikom osnivanja. Naziv obrta će izgledati na način: Moj put, obrt za informatiku, vl. Ivana Ivančić, Velebit 23.

 Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako vam za obavljanje obrta nije potreban prostor (odnosno ako obavljanje ureda vršite iz vlastitog doma), sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište odnosno boravište te za tu vrstu sjedišta nije potrebno potpisivati ugovor o najmu. Ako je sjedište izvan prebivališta obrtnika, odnosno djelatnost obavljate u poslovnom prostoru, potpisujete ugovor o najmu koji se mora ovjeriti kod javnog bilježnika i priložiti prilikom registracije.

 1. Korak: Registracija i otvaranje obrta

Obrt možete osnovati u nadležnom uredu za gospodarstvo, ovisno o mjestu u kojem će se nalaziti sjedište obrta, u poslovnici FINE putem sustava hitro.hr ili elektronski putem sustava e-građani.

Ukoliko ste se odlučili na varijantu osobnog odlaska u ured ili na Hitro.hr, potrebno je ispuniti “OR obrazac” te je potrebno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Kod predaje OR obrasca potrebno je izvršiti uplate za registriranje obrta i troškove izdavanja obrtnice u obližnjoj pošti ili banci. Na šalteru ćete pronaći uplatnice za troškove osnivanja koju je potrebno uplatiti u obližnjoj pošti ili banci. Troškovi osnivanja iznose ukupno 270,00 kuna.

Nakon predavanja zahtjeva, dobiti ćete Obrtnicu i Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar u vrlo kratkom roku, unutar nekoliko dana.

Od svibnja 2015. godine otvaranje obrta i registracija moguća je i online, putem aplikacije e-obrt u okviru sustava e-građani.  Predlažemo ukoliko vam je ipak draža opcija otići osobno u ured za gospodarstvo, da naknadno aktivirate aplikaciju e-građani u obližnjoj poslovnici FINA-e,  a da biste mogli pratiti svoja zaduženja i vršiti naknadne promjene. Također, Obrtnica će vam stići putem aplikacije u puno bržem roku nego putem pošte.

 1. Korak: Izrada pečata

 Nakon dobivanja obrtnice, potrebno je izraditi pečat po kojeg odlazite s obrtnicom koju morate dati na uvid prilikom izrade. Osim obveznih elemenata (naziv obrta i adresa), obrt može sadržavati i logo, djelatnost i ostale elemente. Trošak izrade pečata je 150 – 250 kuna.

 1. Korak: Otvaranje žiro računa

Nakon što imate Obrtnicu, Rješenje i pečat, možete otići u poslovnu banku otvoriti poslovni žiro račun. Za otvaranje žiro računa bit će Vam potrebna osobna iskaznica, Obrtnica, Rješenje i pečat.

Ukoliko odaberete aktivaciju mobilnog bankarstva imat ćete najniže bankarske mjesečne troškove. Naime, putem mobilne aplikacije je moguće pratiti transakcije, skidati izvatke i vršiti plaćanja, te vam neće biti potrebna aktivacija dodatnih paketa za rad putem Internet bankarstva na računalu što će vam sniziti bankarske mjesečne troškove.

 1. Korak: Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 Za prijavu obrta u sustav mirovinskog osiguranja potrebno je donijeti Tiskanica M – 11P u nadležni centar mirovinskog osiguranja. Prilikom prijave potrebno je priložiti presliku Rješenja o otvaranju obrta.

Ukoliko ste nezaposlena osoba i ne plaćate doprinose po drugoj osnovi, potrebno je da se i sami prijavite u obrt kao obveznik plaćanja doprinosa za što je potrebno priložiti Tiskanicu M – 1P.

Paušalni obrtnici koji su već u radnom odnosu već podliježu plaćanju doprinosa i isti će imati obvezu plaćanja samo godišnjeg iznosa doprinosa, kojeg možete pronaći u prethodnom tekstu (Što je paušalni obrt?)

Navedene obrasce kupujete u narodnim novinama ili specijaliziranim knjižarama i ne popunjavate već predajete prazne samo sa žigom i potpisom vlasnika obrta.

Nakon što ste napravili upis u mirovinsko osiguranje, ono će automatski izvrši Vaš upis u zdravstveno osiguranje te nije potrebno dodatno ići u HZZO. Prijavu je moguće također obaviti i online preko e-mirovinskog, no za to je potrebno imati certifikat FINE ili možete ovlastiti knjigovodstveni servis koji će to učiniti umjesto vas.

 1. Korak: Prijava u Poreznu upravu

Jedan od najbitnijih zadnjih koraka je odlazak u poreznu upravu u roku od 8 dana od osnivanja obrta jer se u poreznoj upravi obrtnik registrira kao paušalni obrtnik te postaje obveznik paušalnog oporezivanja. Zaboravite li na taj najvažniji dio, nećete moći plaćati poreze kao paušalac već kao “obični” obrtnik putem godišnje prijave dohotka.

Prijava u registar poreznih obveznika

Prijavu obrta u registar obrtnika vrši se u nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu obrta. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti „Obrazac RPO“ . U poreznu upravu potrebno je ponijeti rješenje o otvaranju obrta te pečat.

Svrstavanje u porezni razred sukladno predviđenom dohodku

Iznimno je bitno koji ćete iznos staviti u polje „PREDVIĐENI DOHODAK“ jer ćete po tom iznosu biti svrstani u porezni razred za plaćanje paušalnog poreza.  Ukoliko otvarate obrt tijekom godine, očekivani dohodak je potrebno podijeliti s ukupnim brojem mjeseci u godini i pomnožiti s brojem mjeseci do kraja godine, a da biste dobili razmjerni dio godišnjeg prometa za tekuću godinu i da ne biste ušli u veći porezni razred. Odnosno, predviđeni dohodak dobivate: predviđeni iznos prihoda / 12 mjeseci x preostali mjeseci u godini. To znači, da ukoliko otvarate obrt u rujnu i planirate da ćete godišnje prihode imati u razredu preko 115.000 kuna, iznos ćete podijeliti s 12 mjeseci i pomnožiti s preostala četiri mjeseca, a da biste dobili predviđeni dohodak i ne bi prešli u veći porezni razred.

Prijava fiskalne blagajne

Dodatno je bitno hoćete li kroz Vaše poslovanje biti obveznikom fiskalizacije. Ukoliko poslujete samo preko transakcijskog računa (uplate dobivate isključivo na žiro račun obrta), utoliko nije potrebno imati fiskalnu blagajnu. Ako ćete poslovati s gotovinom i karticama, neovisno o tome što ste paušalni obveznik, obvezni ste imati fiskalnu blagajnu i prijaviti istu u poreznu upravu. Taj korak ćete izvršiti naknadno, nakon što odaberete poslužitelja fiskalne blagajne i dobijete certifikat FINA-e, stoga što za prijavu u poreznu upravu morate znati početak rada fiskalne blagajne i odrediti radno vrijeme fiskalne blagajne. Certifikat FINE dobivate u obližnjoj poslovnici gdje ćete popuniti zahtjev za izdavanje, te će vam biti potrebna obrtnica i pečat. U poslovnici FINE ćete izvršiti uplatu naknade izdavanja certifikata u iznosu od 375,00 kuna.

Također, možete ovlastiti knjigovodstveni servis da vas putem sustava e-porezne prijavi u sustav fiskalizacije te da u vaše ime provodi sve naknadne promjene.

 1. Korak: Izrada predloška računa za izvršene usluge te cjenika usluga / proizvoda

Nakon što ste uspješno odradili sve administrativne korake za otvaranje paušalnog obrta, ne smijete zaboraviti izraditi predložak za izdavanje vlastitih računa da biste bili u skladu s poreznim zakonima.

Ukoliko ćete izdavati račune putem fiskalne blagajne, poslužitelj će Vam pružiti predložak i izgled računa, a Vi ćete morati samo ispravno popuniti parametre koji će se nalaziti na izlaznom računu.

Ako poslujete preko transakcijskog računa i nećete imati fiskalnu blagajnu, predložak računa možete napraviti u wordu ili excelu. Primjer excel dokumenta i video tutorial. (Izvor: Plavi ured poduzetnički centar Grada Zagreba)

Neovisno o tome dali izdajete račune putem fiskalne blagajne, obveznik ste Zakona o fiskalizaciji koji propisuje obvezne elemente računa, a to su:

 Numerički slijed računa

Broj računa ima propisan slijed sukladno Zakonu o fiskalizaciji i sastoji se od 3 elementa:

 1. Numerički slijed
 2. Oznaka prostora
 3. Oznaka uređaja

Navedeno znači da vaš broj računa mora sadržavati oznaku za prostor i uređaj, primjerice: 1/PJ1/1; 2/PJ1/1…. Ili 1/1/1; 2/1/1… ili 1/POSL1/1, 2/POSL1/1….

Poduzetnik može imati više poslovnih prostora ili u poslovnom prostoru mogu postojati dvije ili više blagajni (uređaja) te je potrebno iste razdvojiti tako da svaki poslovni prostor ima svoj posebni slijed računa. 

Operater

Na računu mora biti vidljiva oznaka operatera koji je izdao račun. Za navedeno predlažemo stavljanje šifre operatera umjesto imena zbog novog zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Klauzula oslobođenja od PDV-a

Kao paušalist ne smijete prijeći prag isporuka od 300.000 kuna, te stoga ne smijete biti u sustavu PDV-a. Stoga, nemojte zaboraviti na Vašem računu staviti obveznu napomenu da niste u sustavu PDV-a, a koja treba glasiti: „PDV nije obračunat. Poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o PDV-u.“

Nakon izrade računa, potrebno je sastaviti Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima sljednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne. Primjer obrasca možete pronaći na stranicama porezne uprave.

Također, nemojte zaboraviti da unatoč tome što ste paušalac, morate izraditi cjenik usluga / proizvoda. Ukoliko djelatnost vršite u poslovnom prostoru, potrebno je cjenik isprintati, te uz ime obrta i pripadajući OIB postaviti cjenik na vidljivo mjesto.  

 1. Korak: Provjera usklađenosti sa zakonima i propisima

 Paušalni obveznik također treba voditi računa o usklađivanju s važećim poreznim zakonima i propisima.

 • Ukoliko poslujete u poslovnom prostoru (izvan kućnog ureda), pobrinite se za sljedeće:
  • Na ulaznim vratima je potrebno staviti oznaku imena obrta, OIB, radno vrijeme poslovnog prostora
  • U prostoru je obvezno na vidljivo mjesto staviti naljepnicu o izdavanju računa (kojeg možete nabaviti u narodnim novinama)
  • Na vidljivom mjestu stavite cjenik o svojim uslugama / proizvodima
  • Obavijest o prigovoru potrošača se treba nalaziti kraj uređaja na kojem izdajete račune.
 • Ukoliko poslujete s gotovinom, u svom poslovnom prostoru obavezno morate imati Odluku o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.
 • U poslovnom prostoru također je potrebno imati Interni akt o fiskalizaciji kojeg ste sastavili prilikom izrade računa, a kojeg Vas može tražiti porezna uprava u slučaju kontrole izdavanja računa
 • Zaštita na radu – Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici obrta. Međutim, ukoliko obrtnik ima zaposlene osobe više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.

 Obvezni porezi i doprinosi 

 Godišnji paušalni porez utvrđuje se rješenjem Porezne uprave kojeg ćete dobiti poštom nakon prijave u poreznu upravu. Nemojte se iznenaditi što će Vam navedeno rješenje možda kasniti i do 3 mjeseca, po primitku istog ćete izvršiti plaćanje unazad, no ukoliko želite biti sigurni, u svakom trenutku možete otići do referenta u poreznu upravu i zatražiti ispis obveza sa svoje porezne kartice te platiti svoja zaduženja.

Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2018. godinu utvrđuje se u 5 razina, o čemu detalje možete pronaći u prethodnom tekstu “Što je paušalni obrt?“.

Paušalni porez plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.

Visina paušalnih doprinosa ovise o tome dali je obrtnik u radnom odnosu kod druge pravne osobe koja mu uplaćuje doprinose ili je nezaposlena osoba koja se prijavila u vlastiti obrt.

To znači da su obrtnici paušalci koji su zaposleni kod drugog poslodavca također dužni plaćati doprinose, ali su iznosi puno manji nego kod nezaposlenih osoba.

Ukoliko ste prijavljeni u vlastiti obrt, plaćate doprinose do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Iznosi doprinosa i uplatni računi će Vam biti navedeni u rješenju porezne uprave, no iste možete dobiti zahtjevom na naš web upit.

Ostale obveze i troškovi paušalnih obveznika

Kao paušalni obrtnik, osim obveze plaćanja paušalnog poreza i doprinosa, imat ćete sljedeće troškove:

 • Bankarski troškovi mjesečnog održavanja računa, ovisno od izabranog modela. Najniži bankarski trošak nudi model mobilnog bankarstva putem kojeg možete obavljati nesmetano plaćanja, pregled transakcija i slično, bez aktivacije Internet bankarstva.
 • Troškovi fiskalne blagajne – ukoliko poslujete s gotovinom i karticama, obvezni ste imati fiskalnu blagajnu. Možete odabrati na tržištu između nekoliko održavatelja fiskalnih blagajni i operatera koji će vam uspostaviti blagajnu. Ovisno o modelu blagajne i uređaja kojeg ćete uzeti, ovisi i mjesečni paušal za plaćanje za što se možete raspitati kod pojedinih ponuđača na tržištu. Za aktivaciju blagajne plaća se jednokratno izdavanje certifikata FINA-e u bilo kojoj poslovnici FINA-e u iznosu od 375,00 kuna.
 • Komorski doprinos – obrtnici su u prvoj godini poslovanja oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa čime će Vas obrtnička komora pismenim putem obavijestiti. Nakon prve godine, komorski doprinos su obvezni plaćati i paušalisti i to u mjesečnom iznosu od 76,00 kuna. Komorski doprinos se plaća tromjesečno u iznosu od 228,00 kuna, a uplatni račun i detalje ćete dobiti poštom od Hrvatske obrtničke komore.
 • Doprinos za općekorisne funkcije šuma (tzv. OKFŠ) – Naknada se određuje u visini 0,0265% od ukupnih prihoda obrta ostvarenih tijekom poslovne godine. S obzirom na mali postotak, riječ je o malim iznosima, a pripadajući obrazac i plaćanje mora biti izvršeno do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Članarina turističkim zajednicama – Obrti koji svoje sjedište imaju u turističkim mjestima, obveznici su plaćanja članarine turističkim zajednicama. Visina ovog davanja ovisi o tome koliko je određeno mjesto visoko pozicionirano na ljestvici turističkih mjesta i o djelatnosti obrta. Jedan dio mjesta u Hrvatskoj oslobođen je plaćanja ove naknade, zato što neke općine nemaju status turističkih mjesta.

Poslovne knjige obrtnika

Paušalni obrtnici nisu obvezni voditi knjigovodstvo kao ostali obrtnici ili kao trgovačko društvo te tako nisu dužni čuvati svoje knjigovodstvene isprave, no unatoč tome postoje određene obveze o kojima i paušalisti moraju voditi računa.

Obrtnici vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati sljedeće dokumente:

 • Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.
 • PO-SD obrazac koji se izrađuje jednom godišnje i predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu godinu poslovanja. U obrascu se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.

Nakon svih provedenih koraka, možemo reći da ste uspješno savladali sve prepreke u osnivanju najjednostavnijeg oblika poduzetništva!

Ukoliko trebate obrasce, savjetovanje ili podršku prilikom osnivanja ili provođenja poslovanja paušalnog obrta ili trgovačkog društva, utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Što je paušalni obrt?

Blog slika Pausalni obrt - Što je paušalni obrt?

Paušalni obrt uobičajen je naziv za poreznog obveznika koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu. Za izračun poreza paušalnog obveznika nije bitan ostvareni dohodak (razlika primitaka i izdataka) niti porezni obveznik predaje godišnju prijavu poreza na dohodak, već se porez određuje u paušalnom iznosu pri čemu je mjerodavan pokazatelj jedino prihod (od kojega se, dakle, ne oduzima rashod). To je u suštini ono što razlikuje “obični”  obrt i paušalni obrt.

Da li je paušalni obrt preporučljiv svima koji ispunjavaju uvjete?

S obzirom na opisanu situaciju glede troškova poslovanja, čak ako i ispunjavate sve uvjete za paušalni obrt, to je moment koji treba razmotriti prije odluke, osobito ako u Vašem poslovanju očekujete velike iznose poslovnih rashoda, odnosno velike troškove poslovanja.

Također izrazito je važno razumjeti da je paušalni obrt u svojoj suštini obrt, te da poduzetnik odgovara svojom vlastitom imovinom za sve obveze obrta. Stoga je za ovu odluku dobro posavjetovati se s računovođom ili poreznim savjetnikom.

Tko može otvoriti paušalni obrt?

Pojam paušalni obrt se ne mora odnositi samo na obrtnike, odnosno samostalne djelatnosti obrta. Uz samostalne djelatnosti obrta paušalno oporezivanje mogu odabrati i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (opg). U svakom slučaju, da bi se otvorio paušalni obrt nužno je da fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

 • da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost
 • da u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).

 Koliko iznosi i kako se izračunava paušalni porez 

Kako je Zakonom o PDV-u propisano od 1. siječnja 2018. godine dohodovni prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a je 300.000,00 kuna obrtnici s ukupnim primicima do 300.000,00 kuna mogu odabrati paušalno oporezivanje.

Paušalni porez se utvrđuje po stopi od 12%, prema čl. 85. st. 5. novog Zakona o porezu na dohodak, a sve prema iznosu dohotka svrstanom u razrede.

Razredi primitaka i iznosi paušalnog poreza:

 1. Primitak 0-85.000 kn -> Paušalni porez na dohodak 1.530 kn
 2. Primitak 85.001-115.000 kn -> Paušalni porez na dohodak 2.070 kn
 3. Primitak 115.001-149.000 kn -> Paušalni porez na dohodak 2.691 kn
 4. Primitak 149.001-230.000 kn -> Paušalni porez na dohodak 4.140 kn
 5. Primitak 230.001-300.000 kn -> Paušalni porez na dohodak 5.400 kn

Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD kojeg je paušalni obveznik obvezan predati po završetku kalendarske godine, utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.

Doprinosi za paušalne obrtnike

Paušalni obrt je obveznik doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prema važećim propisima.  Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrtnici paušalci koji su zaposleni kod drugog poslodavca također su dužni plaćati doprinose, ali su iznosi daleko manji nego kod nezaposlenih osoba. Iznos doprinosa utvrđuje se rješenjem Porezne uprave.

Knjigovodstvo i evidencija u poslovnim knjigama

Knjigovodstvo  i vođenje poslovnih knjiga je za paušalni obrt vrlo jednostavno.

Paušalisti nisu dužni voditi knjigovodstvo, odnosno mogu sami voditi potrebne evidencije o prihodima/prometu, dok  ne vode (niti iskazuju) troškove s osnove obavljanja paušalne djelatnosti.

Paušalni obrt, odnosno obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, dužan je voditi evidencije o prometu – Obrazac KPR u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Također, za svaku isporuku i obavljenu uslugu dužan je izdati račun propisanog sadržaja, a obrtnici paušalisti koji račune naplaćuju gotovinom obvezni su izdavati račune putem fiskalnih naplatnih uređaja.

Ukoliko je riječ o obrtniku koji zapošljava radnika, za radnika je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa.

Za svaku poslovnu godine paušalni obrt je dužan Poreznoj upravi dostaviti  izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak –  Obrasca PO-SD. Podnosi se najkasnije do 15. siječnja, za proteklu godinu. Obrtnik paušalac ne predaje  godišnju prijavu poreza na dohodak.

Osim knjige prometa paušalni obrt (djelatnost trgovine i ugostiteljstva) mora voditi i druge knjige i evidencije iz posebnih propisa za svoju djelatnost.

Ako želite više informacija javite nam se povratno da Vam dostavimo tablicu sa mjesečnim doprinosima (paušalni obrtnici i obrtnici zaposleni kod drugog poslodavca). 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima