Transferne cijene

Transferne cijene

Transferne cijene u širem smislu označavaju sve uvjete i odredbe koje se primjenjuju na transakcije nastale među povezanim kompanijama osnovanim u različitim državama. U užem smislu, to su interne cijene koje povezane kompanije fakturiraju jedne drugima pri razmjeni usluga i dobara. Ovisno o složenosti organizacijske strukture pojedinih kompanija, neka društva unutar grupe imaju samo interne kupce, dok druga kupuju svoje resurse unutar i izvan grupe, a krajnje proizvode distribuiraju na eksterno tržište (van grupe).

Radi navedenog, porezni obveznici koji imaju povezana društva koja plaćaju porez na dobit po različitim stopama, oslobođeni su plaćanja poreza (iz bilo kojeg razloga) ili imaju povezana društva koja plaćaju poreze u drugim poreznim jurisdikcijama (po potencijalno nižim stopama), mogu konsolidirano ostvariti veću neto dobit na način da obvezu poreza na dobit preliju u društvo koje ga ne plaća ili ga plaća po nižim stopama.

Međutim, s druge strane postoje zakonske odredbe na temelju kojih Porezna uprava ima zakonsko uporište osigurati da je svaki hrvatski porezni obveznik platio onoliko poreza na dobit u Hrvatskoj koliko bi platio da je imao isključivo odnos s nepovezanim osobama. Skrećemo pažnju da odredbe zakona o porezu na dobit definiraju da će se poslovni odnosi između povezanih osoba priznati samo ako porezni obveznik raspolaže i na zahtjev poreznog inspektora dostavi na uvid studiju o transfernim cijenama. Radi navedenog preporuka je da se već prije zaključenja cijene usluga ili dobara prema povezanima napravi studija te da se fakturiranje vrši u skladu s tržišnim cijenama utvrđenim prema studiji ili najkasnije prije nego li Porezna uprava zatraži na uvid studiju o transfernim cijenama.