Pretpostavka periodičnosti

Pretpostavka periodičnosti ili neograničenog poslovanja navodi da društva posluju na neograničeni vremenski period (ne očekuje se njihovo gašenje ili likvidacija).

Pretpostavka periodičnosti izvještavanja omogućuje financijsko izvještavanje u određenim vremenskim intervalima (godine, kvartali, mjeseci), te je bitno da svaki izvještaj ima naznačen datum sastavljanja ili raspon vremenskog izvještavanja, ovisno na što se odnosi. Prikaz uspješnosti društva u kraćim vremenskim razdobljima je prihvatljivijii način za korisnike radi predviđanja budućih rezultata, te donošenja konačnih odluka.

« Back to Glossary Index