Operativni novčani tok

Operativni novčani tok (OCF), koji se često naziva novčani tok iz poslovanja, je izračun učinkovitosti koji mjeri novac koji poduzeće proizvodi od svojeg temeljnog posla i poslovnih aktivnosti, oduzimanjem operativnih troškova od ukupnih prihoda. U osnovi, pokazuje koliko se novčanog toka generira iz poslovanja bez obzira na sekundarne izvore prihoda kao što su kamate ili ulaganja.

Na primjer, društvo koja proizvodi temeljne aplikacije mora zaraditi puno više novaca u odnosu na troškove izrade aplikacija. Drugim riječima, priljevi gotovine moraju uvijek biti veći od odljeva novca kako bi poslovanje bilo profitabilno i sposobno uspješno platiti svoje račune (obveze).

To je važno mjerenje jer omogućuje investitorima i vjerovnicima da vide koliko je uspješno poslovanje društva i zarađuje li društvo dovoljno novca iz svojih primarnih aktivnosti za održavanje i rast. Ovaj je koncept posebno važan za financijsko predviđanje jer može pomoći u prikazivanju budućeg poslovanja društva.

Izračun

Operativni novčanog toka može se izračunati na dva različita načina. Prvi način, ili izravna metoda, jednostavno oduzima operativne troškove od ukupnih prihoda.

Ovaj izračun je jednostavan i točan, ali investitorima ne daje mnogo informacija o društvu, njegovom poslovanju ili izvorima novca. Zbog toga većina institucija koja se bavi projektnim financiranjem zahtijeva od društva da koriste indirektnu metodu izračuna novčanih tokova iz poslovanja.

Jednadžba operativnog novčanog toka za indirektnu metodu prilagođava neto dobit za promjene na svim bezgotovinskim računima u bilanci. Amortizacija se amortizira u neto dobit, a usklađuje se za promjene u potraživanjima i zalihama.

Kao što možete vidjeti, ova metoda izračuna operativnog novčanog toka je puno složenija, ali daje mnogo više informacija o poslovanju društva. U suštini,  on pretvara operativni dio izvještaja o prihodima na obračunskoj osnovi u izvještaj o gotovinskoj osnovici.

Analiza

Investitori više vole analizirati broj novčanih tokova u usporedbi s drugim omjerima jer su u velikoj mjeri imuni na upravljanje njima. Na primjer, omjeri performansi lako se mogu manipulirati izborom računovodstvenog načela ili prakse uprave, ali novčanim tokovima nije lako manipulirati. Društvo zarađuje novac i troši novac. Investitori također vole analizirati novčane tokove jer predstavljaju pravo poslovanje društva gdje je mnogo lakše vidjeti problematična područja u poslovanju.

Na primjer, društvo može imati visoku neto dobit, ali nisku razinu operativnog novčanog toka.

Možda imaju problem s naplatom potraživanja od kupaca pa usmjerenost na neto dobit može navesti investitore na krivi trak. S druge strane, društvo može imati nisku neto dobit i visoki novčani tok iz poslovanja. To se može dogoditi jer društvo stvara ogromne prihode, ali ih smanjuje s ubrzanom amortizacijom na računu dobiti i gubitka. Budući da se amortizacija vraća u neto dobit u kalkulatoru operativnog novčanog tijeka, ubrzana amortizacija ne utječe na operativni novčani tok.

Samo zapamtite da tragom novčanog toka nije lako manipulirati. Prema tome, to je bolji pokazatelj financijskog stanja i budućeg uspjeha društva.

« Back to Glossary Index