Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok

Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok je omjer profitabilnosti koji uspoređuje cijenu dionice s temeljnim novčanim tokovima.  To je financijski pokazatelj koji ukazuje na vrijednost društva koja se temelji na novčanom toku koji je društvo generiralo. Drugim riječima on pokazuje vrijednost koju je investitor spreman platiti za novčani tijek koji društvo stvara. Investitori i analitičari obično koriste ovaj omjer za opisivanje procjene društva s obzirom na jednu od najvažnijih stavki u  bilanci društva – gotovina.

Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok uspoređuje novčani tok poslovanja s cijenom dionica da se dokaže u kojoj je mjeri tržišna vrijednost dionice opravdana.  Općenito nizak omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok ukazuje na podcjenjivanje potencijala društva. Međutim kao i svaki drugi omjer vrednovanja omjer cijene dionice i novčanog toka treba analizirati u odnosu na povijesno, industrijsko (sektorsko) i tržišno stajalište. Od svih tih čimbenika očekivanja investitora su najvažniji parametri koji se obično odnose na prethodni parametar i buduća očekivanja.

Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok izračunava se dijeljenjem cijene dionice s operativnim novčanim tokom po dionici.

Operativni novčani tok se nalazi u izvještaju o novčanom toku.

Operativni novčani tok = Neto dobit + Amortizacija + Promjena radnog kapitala

Cijena dionica  je cijena po kojoj se trguje dionicama na otvorenom tržištu.

Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok je jedan od najčešće korištenih pokazatelja u investicijskoj industriji. Analitičari često moraju znati vrijednost društva u odnosu na gotovinu koju generira iz temeljnih operacija.  Analiza omjera cijene dionice u odnosu na novčani tok također pomaže usporediti različita društva u istoj industriji bez obzira na određene računovodstvene razlike. Potrebno je napraviti detaljnu financijsku analizu kako bi se utvrdilo je li uprava ne radi kreativne poslovne prakse za poticanje novčanih tokova u kratkom razdoblju, na uštrb dugotrajne dugoročne erozije vrijednosti.

Analitičari trebaju biti oprezni u pogledu broja novčanih tokova koje koriste i pobrinuti se da ga zadrže dosljedno dok obavljaju analizu. Analitičari trebaju osigurati da uprava ne radi nikakve fiktivne prilagodbe kako bi potaknula kratkoročnu gotovinsku prilagodbu.

Omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok je moćan alat za vrednovanje društva koje imaju pozitivan novčani tok, ali bi mogle imati negativnu novčanu zaradu zbog velikih ne novčanih stavki. S druge strane, taj omjer postaje beskoristan u slučaju da društvo ne generira pozitivne novčane tokove. Stoga bi omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok trebalo analizirati paralelno s pokazateljima vrednovanja kao što su omjer cijene i zarade po dionici i dividenda. Također se može koristiti i apsolutnim vrijednostima kao što je diskontirani novčani tok koji osigurava apsolutnu vrijednost društva na temelju budućih aktivnosti.

Može se zaključiti kako je omjer cijene dionice u odnosu na novčani tok vrlo koristan alat za usporedbu novčane profitabilnosti društva s tržišnom vrijednosti društva, ali ga treba koristiti uz razmatranje njegovih ograničenja i predrasuda.

« Back to Glossary Index