Omjer duga i imovine

Omjer duga i imovine je omjer poluge koji mjeri iznos ukupne imovine koju financiraju vjerovnici umjesto ulagača. Drugim riječima, on pokazuje koji se postotak sredstava financira zaduživanjem u usporedbi s postotkom sredstava koje financiraju investitori.

U osnovi to ilustrira kako je društvo raslo i steklo svoju imovinu tijekom vremena. Društva mogu generirati interes investitora za dobivanje kapitala, ostvariti dobit za stjecanje vlastite imovine ili preuzeti dug. Očito, prva dva su poželjna u većini slučajeva.

To je važno mjerenje jer pokazuje koliko je resursa društva u vlasništvu dioničara u obliku dionica, a koliko je resursa u vlasništvu vjerovnika u obliku duga. I investitori i vjerovnici koriste ovu brojku za donošenje odluka o društvu.

Ulagači žele biti sigurni da je društvo solventno, ima dovoljno gotovine da ispuni svoje tekuće obveze i dovoljno uspješna da plati povrat ulaganja. S druge strane, vjerovnici žele vidjeti koliko duga društvo već ima jer se tiče kolaterala i mogućnosti povrata. Ako je društvo već iskoristilo svu svoju imovinu i jedva zadovoljava svoje mjesečne isplate, vjerovnik vjerojatno neće produljiti nikakav dodatni kredit.

Sada kada znate što je to mjerenje, pogledajmo kako izračunati omjer duga prema ukupnoj imovini.

Formula

Formula za izračun omjera duga i imovine izračunava se dijeljenjem ukupnih obveza s ukupnom aktivom.

Kao što možete vidjeti, ova jednadžba je vrlo jednostavna. Izračunava ukupni dug kao postotak ukupne imovine. Postoje različite varijacije ove formule koje uključuju samo određenu imovinu ili određene obveze kao što je trenutni omjer. Ova financijska usporedba, međutim, predstavlja globalno mjerenje koje je osmišljeno za mjerenje društva kao cjeline.

Analiza

Analitičari, investitori i vjerovnici koriste ovo mjerenje za procjenu cjelokupnog rizika društva. Društva s višim iznosom smatraju se rizičnijima za ulaganje i kreditiranje jer su više zadužena. To znači da će društva s višim mjerenjem morati isplatiti veći postotak svoje dobiti u načelu i plaćanje kamata nego društva iste veličine s nižim omjerom. Dakle, niže je uvijek bolje.

Ako je dug prema imovini jednak 1, to znači da društvo ima isti iznos obveza jer ima imovinu. Ova društvo je visoko zadužena.

Društvo s omjerom većim od 1 znači da  ima više obveza nego imovine. Ovo društvo je izuzetno zaduženo i vrlo rizična za ulaganje ili posudbu.

Društvo s omjerom manjim od 1 pokazuje da ima više sredstava nego obveza i da može otplatiti svoje obveze prodajom svoje imovine ako je to potrebno. Pokazatelj omjera duga i imovine koji je manji od jedan, poželjan je za svako društvo.

« Back to Glossary Index