Kapital

Kapital predstavlja vlastite izvore financiranja, odnosno vrijednost koja pripada vlasnicima poduzeća. Vlastiti izvori sredstava osiguravaju upravljanja poslovanjem poduzeća, a vlasnik ima pravo povlačiti dio ostvarene dobiti iz poduzeća.

Kapital je jedanak Neto vrijednosti imovine, koja se računa tako da od Aktive oduzmemo ukupne

« Back to Glossary Index