Načelo monetarne jedinice

Pretpostavka monetarne jedinice pretpostavlja da se sve poslovne transakcije i odnosi mogu izraziti u novcu ili monetarnim jedinicama. Dakle, računovodstvo razmatra transakcije koje se mogu iskazati u novcu ili novčanim jedinicama.

Primjer 1.

Proizvodni pogon započinje s radom 2010. godine. Društvo je kupilo zemljište i gradi malu tvornicu na zemljištu koje košta 500.000 kuna 2010. godine. Danas navedeno zemljište i zgrada vrijede više od 800.000 kuna zbog inflacije. Pretpostavka monetarne jedinice ne uzima u obzir inflaciju. Bilanca ovog društva i dalje će prikazivati ​​zemljište i zgradu prema povijesnom trošku koji nisu korigirani za inflaciju.

Primjer 2.

Usred noći je uništena prodavaonica. Prozori su razbijeni, a neka roba je ukradena. Financijski izvještaji trgovca na malo će prikazati gubitak na oštećenoj imovini. Neće izvještavati o izgubljenoj potencijalnoj prodaji zbog gubitka vremena čekanja na popravke ili dodatne zalihe zbog pretpostavke monetarne jedinice. Izgubljena prodaja je hipotetska i ne može se mjeriti u stvarnim monetarnim jedinicama.

« Back to Glossary Index