6 razloga za spajanja i preuzimanja

Postoje brojni razlozi zašto se društva odlučuju za proces spajanja ili preuzimanja nekog drugog društva, ali iza svakog takvog procesa mora postojati strateško razmišljanje ili logika udruživanja kako bi isti imao smisla.

Sva uspješna spajanja i preuzimanja imaju specifičnu i dobro promišljenu logiku iza takvog strateškog poteza, a obično se spajanjem i preuzimanjem stvara dodana vrijednost i benefit za društvo od kojih vam neke donosimo u nastavku teksta. 

  1. Poboljšanje poslovanja društva

Poboljšanje i rast poslovanja društva je jedan od najvažnijih razloga zašto se menadžment odlučuje na ulazak u proces spajanja i preuzimanja.

Preuzimanjem ciljanog društva njegova se učinkovitost može radikalno poboljšati zbog ekonomije obujma. Također,  sinergijom spojena društva imaju veći utjecaj na tržište budući da je vjerojatnije da će zauzeti veći tržišni udio, a time generirati veći prihod i dobit. Operativne profitne marže mogu se značajno poboljšati pod novom upravom ako se iz poslovanja uklone gubici i viškovi.

  1. Uklanjanje nepotrebnih kapaciteta

U puno slučajeva, a kako industrije rastu, dolazi do točke zrelosti poslovanja zbog viška kapaciteta unutar industrije. Kako sve više društava ulazi u industriju, ponuda se i dalje povećava što znatno smanjuje cijene proizvoda.

Veća proizvodnja iz postojećih društava i ulazak novih društava u industriju narušava ravnotežu jer se ponuda povećava više od potražnje i dovodi do pada cijena. Kako bi to ispravili društva se spajaju ili preuzimaju druga društva u industriji čime se oslobađa višak kapaciteta unutar industrije.

Tvornice i postrojenja se zatvaraju jer više nije isplativo prodavati po tako niskim cijenama. Obično se najmanje produktivne tvornice zatvaraju kako bi se industrija vratila u ravnotežu, a smanjenjem prekomjernih kapaciteta postiže se korist jer se povećavaju deficitarni proizvodni kapaciteti u industriji.

  1. Ubrzani rast

Često se proces spajanja i preuzimanja poduzima kako bi se povećao tržišni udio. Ako se preuzme konkurentsko društvo njegov udio u prodaji se također apsorbira, a kao rezultat toga stjecatelj dobiva veću prodaju, prihode i posljedično veću dobit.

Neke industrije imaju izrazito lojalne kupce što znači da je vrlo teško privući kupce od konkurencije jer je i sama industrija vrlo konkurentna, a potrošači nisu skloni mijenjati svoje potrošačke navike. U takvim okolnostima spajanje ili preuzimanje je korisno jer pruža priliku za drastično povećanje tržišnog udjela.

Poslovne kombinacije također omogućuju ekonomiju volumena kao smanjenje jediničnih troškova zbog većeg volumena. Manja društva na tržištu se ponekad preuzimaju kako bi velika društva penetrirala na novo tržište gdje nemaju utjecaja.

Kontroliranje manjih društava u industriji može uvelike ubrzati prodaju proizvoda i usluga ciljanih manjih društava budući da im je sada pridruženo veliko ime.

Također tijekom procesa spajanja i preuzimanja ciljana društva koja se preuzimaju dobivaju stručnost i iskustvo velikih „igrača“.

  1. Stjecanje vještina i tehnologije

Društva također preuzimaju ili se spajaju s drugim društvima u nadi da će steći vještine i / ili tehnologiju ciljnog društva. Neka društva kontroliraju isključivo određene tehnologije jer im je previše skupo razvijati te tehnologije od početka što znači kako im je lakše preuzeti društvo sa željenom tehnologijom.

Spajanjem ili preuzimanjem pruža se mogućnost za oba društva da kombiniraju svoj tehnološki napredak i generiraju veću vrijednost od razmjene znanja i tehnologije. Te vrste spajanja obično vode do inovacija i potpuno novih proizvoda i usluga pa su stoga korisne ne samo za sama društva već i za industriju.

Isto vrijedi i za vještine koje su u određenim slučajevima ekskluzivne, a mogu se tražiti samo ako je navedeno društvo preuzeto. 

  1. Roll-up strategija

Neka su društva premala na tržištu i vrlo su fragmentirana što znači kako imaju veće troškove i nije realno da zadrže poslovanje jer nema ekonomije obujma zbog vrlo malog volumena poslovanja.

Preuzimanje u takvom slučaju je češće i može biti od velike koristi za ciljno društvo budući da bi moglo nastaviti raditi samo s elementom ekonomije obujma. To bi također pomoglo društvu preuzimatelju jer bi moglo penetrirati na manje dijelove tržišta budući da manja društva imaju pristup tim tržištima.

Ova vrsta spajanja stvara vrijednost za oba društva i obećava veću učinkovitost u operativnim aktivnostima, a reklamne kampanje mogu se koordinirati zajedno kako bi se povećali prihodi i optimizirali troškovi. 

  1. Poticanje konkurentskog ponašanja

Društva se odlučuju za proces spajanja i preuzimanja u pokušaju poboljšanja ukupnog konkurentskog ponašanja u industriji. To se postiže uklanjanjem cjenovne konkurencije što dovodi do poboljšanja interne stope povrata unutar industrije.

Ako se konkurencija zadrži, a novim sudionicima ulazak nije dopušten, društva ne moraju kompromitirati kvalitetu jer cijena više nije konkurentni faktor. Manja društva mogu dobiti udjele samo ponudom po nižim cijenama, ali cjenovna konkurencija smanjuje ukupnu dobit za industriju. Kako bi se uspostavila ravnoteža i preusmjerio sav napor i energija u veće proizvodne količine, iniciraju se spajanja i preuzimanja kako bi se poboljšalo ukupno konkurentsko okruženje u industriji.

Ukoliko ste zainteresirani za kupnju ili prodaju društva, utoliko nas slobodno kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

Share This