Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - POREZI: Izmjene pravilnika o porezu na dohodak -> primjena 01.09.2019.

POREZI: Izmjene pravilnika o porezu na dohodak -> primjena 01.09.2019.

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2019.

NEOPOREZIVE DNEVNICE

  • Neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu – povećavaju se s HRK 170,00 na HRK 200,00
  • Neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – povećavaju se s HRK 85,00 na HRK 100,00

 

NEOPOREZIVI PRIMITCI ZA DJELATNIKE

Proširen je obuhvat neoporezivih primitaka po osnovi nesamostalnog rada što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje djelatnicima, kako slijedi:

NAKNADE ZA ODMOR DJELATNIKA

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru djelatnika- do HRK 2.500,00 godišnje (sukladno posebnom propisu koji će naknadno biti donesen)

 

NAKNADA ZA PREHRANU DJELATNIKA

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane djelatnika– do HRK 5.000,00 godišnje (paušalna naknada isključuje plaćanje troškova prehrane koji se pokrivaju prema vjerodostojnoj dokumentaciji)

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do HRK 12.000,00 godišnje, uz uvjet da računi za prehranu glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem

TROŠKOVI SMJEŠTAJA DJELATNIKA

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka, uz uvjet da postoji vjerodostojna dokumentacija i da su izdaci podmireni bezgotovinskim putem

NAKNADA ZA TROŠKOVE REDOVNE SKRBI

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za porezne propise utoliko nam se slobodno obratite na info@alphacapitalis.com