Porezna reforma u primjeni od 2019. godine

U nastavku vam predstavljamo temeljne značajke porezne reforme po vrstama poreza i doprinosa, a koje možete očekivati u primjeni od 01. siječnja 2019. godine. Predložene porezne izmjene će proći još procjenu i javno porezno savjetovanje te će biti odobrene na sjednici vlade tijekom rujna 2018. godine, a kada ćemo moći očekivati službenu potvrdu prihvaćanja svih predloženih izmjena.

Porez na dodanu vrijednost 

 • uvođenje snižene stopa od 13% PDV-a za svježe meso, ribu, voće i povrće
 • uvođenje snižene stopa od 13% PDV-a za pelene
 • poduzetnici koji u obračunskom razdoblju (mjesečno ili kvartalno) prijeđu prag za ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn) imat će obvezu upisa u sustav PDV-a obveznika odmah po isteku tog razdoblja (trenutno se upisuju po isteku kalendarske godine za sljedeću godinu)
 • uz PDV Obrazac planira se dostava knjige ulaznih računa (URA) u svrhu sprječavanja poreznih prijevara
 • ukidanje vrijednosnog praga za pretporez kod automobila i prava na pretporez plovila i zrakoplova koji je trenutno postavljen na 400.000,00 kn

Doprinosi na plaće

 • ukidanje doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7%
 • ukidanje doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5% uz istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%
 • ukupno izdvajanje poduzetnika će se umanjiti za 0,7 postotnih poena

Porez na dohodak 

 • širenje razreda za primjenu stope od 24% pri čemu će se prag za oporezivanje stopom od 36% podići s trenutnih 17.500,00 kuna na 30.000,00 kuna. Naziva se još porez na dobit.

Porez na promet nekretnina 

 • smanjenje porezne stope na promet nekretnina s 4% na 3%

Trošarine 

 • trošarine | dizelsko gorivo – povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo
 • trošarine | alkohol – fleksibilizacija roka plaćanja trošarine za alkohol i alkoholna pića
 • trošarine | cigarete – mogućnost podizanja trošarina na cigarete

Iznajmljivači u turizmu 

 • usklađivanje visine poreznog opterećenja iznajmljivača – iznajmljivači u turizmu plaćaju paušalni porez koji datira još od 2004. godine na temelju zauzetosti jednog kreveta s 35 dana noćenja i cijene noćenja u visini 100 kn. Bit će propisane najniže i najviše granice, dok će utvrđivanje iznosa prepustiti lokalnim jedinicama

Ostale promjene

 • smanjenje administrativnih troškova obveznika putem uvođenja E-arhive (kao opcija u odnosu na čuvanje papirnate dokumentacije)
 • pojednostavljenje Obrasca OPZ-STAT uz dostavu jednom godišnje
 • pojednostavljenje mogućnosti elektroničke komunikacije građana (povremenih poreznih obveznika) s poreznom upravom
 • fiskalizacija – od 2021. se predviđa uvođenje fiskalizacije automata

Ukoliko ste zainteresirani za dodatne informacije utoliko nam se slobodno obratite.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Share This