Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s

Kontroling kroz primjenu strateskih alata Model 7s - Kontroling kroz primjenu strateških alata: Model 7s

Model 7s se najčešće koristi kao strateški alat za organizacijsku analizu koji služi za procjenu i praćenje unutarnjih promjena u društvu. Društva danas egzistiraju u dinamičnoj okolini te su neke od glavnih odlika uspješnih društava mogućnosti prilagodbe i brze reakcije na promjene na tržištima na kojima posluju. Model 7s se sastoji od 7 elemenata, odnosno nezavisnih faktora:

 1. Strategija (engl. strategy): plan osmišljen za održavanje i izgradnju konkurentske prednosti
 2. Struktura (engl. structure): način na koji je društvo strukturirano te kakva je hijerarhija uloga
 3. Sistemi(sustavi) (engl. systems): dnevne aktivnosti i procesi koji se provode kako bi se posao uspješno obavio
 4. Zajedničke vrijednosti (engl. shared values): temeljne vrijednosti društva koje se očituju u organizacijskoj kulturi i općoj radnoj etici
 5. Stil (engl. style): usvojen stil vođenja društva
 6. Zaposlenici (engl. staff): zaposlenici društva i njihove opće mogućnosti
 7. Vještine (engl. skills): stvarne vještine i sposobnosti zaposlenika zajedničkih vrijednosti (engl. shared values)

Vizualni prikaz Modela 7s

Elementi se dijele u 2 skupine: tvrdi elementi (strategija, struktura i sistemi) i meki elementi (vještine, stil, zajedničke vrijednosti i zaposlenici). Tvrde elemente je lakše definirati i identificirati, a menadžment na njih može izravno utjecati, s druge strane meke elemente može biti teže definirati i identificirati te su podložni utjecaju organizacijske kulture, no to nikako ne umanjuje njihovu važnost i utjecaj na poslovanje društva.

Model 7s se može koristiti u sljedeće svrhe:

 • Poboljšavanje performansi društva
 • Ispitivanje vjerojatnih učinaka budućih promjena unutar društva
 • Usklađivanje odjela i poslovnih procesa prilikom spajanja i preuzimanja
 • Određivanje najboljeg načina za provođenje odabrane strategije

Pomoću modela 7s možete analizirati trenutnu situaciju (točku A), predloženu buduću situaciju (točku B) i identificirati praznine i nedosljednosti između njih. Model 7s će vam pomoći da Vaše društvo funkcionira učinkovito nakon što dođete do željene točke B. Niže su navedena neka od pitanja koja Vam mogu pomoći u procjeni vlastite situacije u smislu okvira 7s modela. Koristite ih za analizu trenutne situacije (točka A), a zatim ponovite vježbu za svoju predloženu situaciju (točka B).

7s kontrolni popis pitanja

 1. Strategija:
 • Koja je naša strategija?
 • Kako namjeravamo postići naše ciljeve?
 • Kako se nosimo s konkurentskim pritiskom?
 • Kako se nosimo s promjenama zahtjeva kupaca?
 1. Struktura:
 • Kako je društvo/ tim podijeljen?
 • Koja je hijerarhija?
 • Kako različiti odjeli koordiniraju aktivnosti?
 • Kako se članovi tima organiziraju i usklađuju?
 • Je li proces odlučivanja i kontrole centraliziran ili decentraliziran? Je li to u skladu s onim što radimo?
 1. Sistemi (sustavi):
 • Koji su glavni sustavi koji vode organizaciju? Razmislite o financijskim sustavima i sustavima ljudskih potencijala.
 • Kakve su kontrole i kako se prate i vrednuju?
 • Koja unutarnja pravila i procese tim koristi za praćenje uspješnosti?
 1. Zajedničke vrijednosti:
 • Koje su temeljne vrijednosti?
 • Kakva je organizacijska kultura/ kultura tima?
 • Koliko su jake vrijednosti?
 1. Stil:
 • Koliko je stil upravljanja/ vodstva participativan?
 • Koliko je učinkovito vodstvo?
 • Imaju li zaposlenici/ članovi tima tendenciju da budu konkurentni ili kooperativni?
 1. Zaposlenici:
 • Koje su pozicije ili specijalizacije zastupljene unutar tima?
 • Koje položaje treba popuniti?
 • Postoje li nedostaci u potrebnim kompetencijama?
 1. Vještine:
 • Koje su najsnažnije vještine zastupljene unutar društva/ tima?
 • Postoje li razlike u vještinama?
 • Po čemu je društvo/ tim poznat po tome što dobro radi?
 • Imaju li trenutačni zaposlenici / članovi tima sposobnost obavljanja posla?
 • Kako se vještine prate i ocjenjuju?
 • Postoje li nedostaci u potrebnim kompetencijama?

Završni koraci:

Koristeći informacije koje ste prikupili pomoću kontrolnog popisa pitanja, istražite gdje postoje nedostatci i nedosljednosti između elemenata organizacije. Navedeno možete koristiti kako bi ste analizirali svoju trenutnu ili željenu organizaciju društva. Kako biste otkrili nedostatke i nedosljednosti između različitih elemenata možete koristiti sljedeće korake: 

 • Započnite sa zajedničkim vrijednostima. Je su li u skladu sa strukturom, strategijom i sustavima društva? Ako nisu, što treba promijeniti?
 • Zatim pogledajte tvrde elemente organizacije. Koliko dobro svaki element podržava druge elemente? Odredite gdje treba napraviti potencijalne promjene.
 • Nakon toga pogledajte meke elemente organizacije. Koliko dobro meki elementi podržavaju tvrde elemente te koliko se dobro podržavaju međusobno? Odredite gdje treba napraviti potencijalne promjene.
 • Nakon izvršenih svih potrebnih promjena trebat ćete upotrijebiti iterativni (i često dugotrajan) proces prilagodbe, a zatim ponovno analizirati međusobni utjecaj elemenata. Rezultat uspješno obavljenog procesa su bolje performanse i učinkovitije poslovanje društva.

Kako je već izneseno u tekstu model 7s se temelji na teoriji kako, za uspješno poslovanje društva, svih 7 elemenata moraju biti usklađeni te se moraju međusobno podupirati. Stoga se ovaj model može upotrijebiti da bi se utvrdilo što treba uskladiti kako bi se poboljšale performanse tijekom raznih organizacijskih promjena. Bez obzira na vrstu promjena – restrukturiranje, novi poslovni procesi, spajanje ili preuzimanje, promjena vodstva i sl. – model se može koristiti za razumijevanje kako se različiti organizacijski elementi društva međusobno povezuju i tako osigurati da se u obzir uzme širi utjecaj neke promjene koja se događa u jednom području poslovanja.

Model 7s predstavlja dobar okvir koji će Vam pomoći da postavite prava pitanja.

Ako Vas zanimaju ostali alati koji se koriste u kontrolingu, javite nam se za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Analiza troškova i koristi (Cost-benefit analiza)

Analiza troskova i koristi Cost benefit analiza - Analiza troškova i koristi (Cost-benefit analiza)

Analiza troškova i koristi (Cost-benefit analiza) je pomoćni alat koji se koristi prilikom donošenja strateških odluka za investiciju u neki projekt čiju ekonomsku isplativost nije jednostavno vrednovati konvencionalnim metodama.

Korištenjem analize troškova i koristi može Vam pomoći da izračunate povrate ulaganja na temelju troškova, resursa i rizika koje to ulaganje uključuje.

Analiza troškova i koristi tako uspoređuje i vrednuje sve prednosti kao i nedostatke nekog poslovnog projekta. To je proces kojim društva mogu analizirati odluke, sustave ili projekte ili odredite vrijednost za nematerijalna sredstva. Model se radi identifikacijom prednosti neke radnje, kao i povezanih troškova od koristi. Kada se model završi, analiza troškova i koristi će dati konkretne rezultate koji se koriste kako bi se donio relevantni zaključak vezan za komponente projekta ili projekt u cjelini.  Pogledajte u nastavku teksta kako napraviti analizu troškova i koristi.

Iako ne postoji “standardni” format za izvođenje analize troškova i koristi, postoje određeni elementi koji će biti prisutni u gotovo svim analizama. Koristite strukturu koja najbolje odgovara Vašoj situaciji ili industriji tako da:

 • Uspostavite okvir za određivanje parametara analize
 • Utvrdite troškove i koristi tako da se mogu kategorizirati prema vrsti i namjeni
 • Izračunajte troškove i koristi tijekom pretpostavljenog života projekta ili inicijative
 • Usporedite cijene i koristi koristeći skupne informacije
 • Analizirajte rezultate i dajte konačnu ocjenu projekta

Kako napraviti okvir za analizu troškova i koristi

Kada jasno naznačite što se točno u projektu ocjenjuje, morat ćete izraditi situacijski pregled kako biste ispitali postojeće stanje, uključujući pozadinu, trenutnu izvedbu, sve mogućnosti koje projekt donosi društvu i njegovu predviđenu izvedbu u budućnosti. Također uzmite u obzir objektivni pogled na sve rizike koji su uključeni u projekt.

Sada odlučite kako ćete pristupiti troškovima. Koje biste troškovne pogodnosti trebali uključiti u analizu?

Uključite osnovne, ali i malo razmišljanja izvan okvira kako biste došli do nepredviđenih troškova koji bi mogli utjecati na projekt u kratkom i dugom roku nisu na odmet.

U nekim slučajevima geografija može igrati ulogu u određivanju izvedivosti projekta. Ako će odluka koja se analizira utjecati na zemljopisno raspršene dionike ili skupine, pobrinite se da to unaprijed ugradite u okvir, kako biste izbjegli iznenađenja u daljnjim fazama projekta.

Utvrdite i kategorizirajte troškove i pogodnosti

Sada kada je vaš okvir postavljen, vrijeme je da svoje troškove i prednosti razvrstate u kategorije prema vrsti. Primarne kategorije u koje ulaze troškovi i koristi su:

 1. izravni / neizravni
 2. materijalni / nematerijalni
 3. stvarni

Izravni troškovi; Izravni su troškovi često povezani s proizvodnjom objekta troškova (proizvod, usluga, kupac, projekt ili aktivnost)

Neizravni troškovi; Neizravni troškovi obično su fiksni u prirodi, a mogu proizlaziti iz nadzora odjela ili centra troškova

Materijalni troškovi; Materijalni troškovi lako se mjere i kvantificiraju, a obično se odnose na izvor ili imovinu koja se može identificirati, poput plaća, iznajmljivanja i alata za kupnju

Nematerijalni troškovi; Nematerijalni troškovi teško je identificirati i mjeriti, poput pomaka u zadovoljstvu korisnika i razine produktivnosti

Stvarni troškovi; Stvarni ili realni troškovi su troškovi povezani s proizvodnjom ponude, kao što su troškovi rada i sirovine

Kako izračunati troškove i koristi

S okvirom i kategorijama koje se utvrđene, možete početi prikazivati ​​sveukupne troškove i koristi. Kao što je ranije spomenuto, važno je uzeti u obzir kratkoročno i dugoročno, stoga osigurajte da svoje projekcije učinite na temelju vremena trajanja projekta i pogledajte kako će se troškovi i koristi tijekom vremena razvijati i mijenjati.

Ljudi često prave pogrešku prilikom projekcije buduće zarade od projekta zbog netočnog predviđanja troškova i koristi, pa završavaju s manjkavim poslovnim rezultatom. Kada kalkulirate buduće troškove i koristi uvijek budite sigurni da prilagodite brojke i pretvorite ih u sadašnju vrijednost.

Usporedite ukupne troškove i koristi

Ovdje se utvrđuju neto sadašnje vrijednosti oduzimanjem troškova od koristi i projicira vremenski okvir potreban kako bi koristi pokrile troškove, također poznat i kao povrat ulaganja (ROI).

Proces tu ne završava. U određenim situacijama važno je riješiti sve ozbiljne poteškoće koje bi mogle utjecati na izvedivost s pravnog ili socijalno-pravnog stajališta. U takvim slučajevima može biti korisno ugraditi usporedbu “s / bez” kako bi se identificirala područja potencijalne zabrinutosti.

U završnoj fazi analize troškova i koristi gledat ćete rezultate Vašeg rada i oblikovati osnovu za donošenje odluke. Upravo iz tog razloga napravite sljedeće.

 Napravite analizu osjetljivosti

Preporučuje se provođenje analize osjetljivosti (također poznata i kao “što-ako analiza”) za predviđanje ishoda i provjeru točnosti prikupljenih podataka i raznih varijabli. Informacije o troškovima, koristima i rizicima rijetko se znaju sa sigurnošću, pogotovo kada se rade buduće projekcije nekog projekta, a bitno je provesti analizu osjetljivosti uzevši u obzir promjene ključnih stavki/brojeva.

 Razmislite o diskontnim stopama

Prilikom procjene vaših projekcija važno je uzeti u obzir diskontne stope kada utvrđujete izvedivost projekta.

 • Socijalne diskontne stope – koristi se za određivanje vrijednosti sredstava utrošenih na državne projekte (obrazovanje, prijevoz itd.)
 • Granične stope – Minimalni povrat ulaganja od investitora ili dionika
 • Godišnje efektivne diskontne stope – Na temelju postotka stanja na kraju godine, iznos plaćenih ili zarađenih kamata

Koristite odgovarajuće diskonte stope

Nakon određivanja odgovarajuće diskontne stope, pogledajte promjenu rezultata kako povećavate i smanjujete diskontnu stopu:

 • Pozitivna – Ako povećanje diskontne stope i dalje donosi pozitivan rezultat, projekt je financijski održiv.
 • Negativna – ako smanjenje diskontne stope i dalje rezultira negativnim rezultatom, ponovite izračune na temelju prilagodbe točki nulte bilance i procijenite pomoću novih saznanja.

Na temelju tih rezultata sada ćete moći donijeti jasnu odluku, utemeljenu na realnim podacima napravljenih projekcija.

 Rizici i neizvjesnosti analize troškova

Unatoč korisnosti, analiza troškova i koristi ima nekoliko povezanih rizika i neizvjesnosti koje je važno napomenuti. Ti rizici i nesigurnosti mogu proizaći iz netočnosti korištenih podataka.

Velik dio rizika koji se odnosi na analizu troškova i koristi može se povezati s uključenim ljudskim faktorom. Dionici ili zainteresirane strane mogu pokušati utjecati na rezultate pretjeranim ili minimalnim razumijevanjem troškova. U nekim slučajevima, podupiratelji projekta mogu umetnuti osobnu ili organizacijsku pristranost u analizu.
Po pitanju podataka može doći do sklonosti da se previše oslanja na podatke iz prethodnih projekata. To može iskazati rezultate koji se ne odnose izravno na situaciju koja se razmatra. Budući da podaci iskorišteni iz ranijih analiza ne mogu izravno primijeniti na okolnosti koje novi projekt donosi, to može dati rezultate koji nisu u skladu sa zahtjevima projekta i projekcijama koja se razmatraju.

U rješavanju rizika ponekad je korisno koristiti teoriju vjerojatnosti za prepoznavanje i ispitivanje ključnih obrazaca koji mogu utjecati na ishod.

 Nesigurnosti

Postoji nekoliko pitanja koja mogu utjecati na rezultate bilo koje analize troškova i korisnosti, i dok se neće primjenjivati ​​u svakoj situaciji, važno ih je imati na umu dok radite:

 • Točnost utječe na vrijednost – netočne informacije o troškovima i koristi mogu smanjiti rezultate oko vrijednosti.
 • Nemojte se oslanjati isključivo na osjećaj – Uvijek dobro istražite prednosti i troškove za prikupljanje konkretnih podataka – bez obzira na razinu stručnosti koju posjedujete prilikom raznih evaluacija.
 • Novac je nepredvidljiv – Prihodi i novčani tokovi su pokretni ciljevi, doživljavaju vrhove i doline, a njihovo prevođenje u smislene podatke za analizu može biti izazovno.
 • Dohodak utječe na odluke – Razina dohotka može potaknuti kod kupca sposobnost ili spremnost na kupnju.
 • Novac nije sve – Neke prednosti ne mogu se izravno odražavati u iznosima određene valute.
 • Vrijednost je subjektivna – vrijednost nematerijalnih dobara može uvijek biti podložna subjektivnom tumačenju.
 • Nemojte automatski dopunjavati – pri mjerenju projekta na više načina, budite svjesni da udvostručavanje koristi ili troškova može rezultirati nedosljednim rezultatima.

Kontroverzni aspekti

Kada razmišljate o najkontroverznijim aspektima analize troškova i koristi, čini se da svi putovi vode do nematerijalne imovine. Koncepti i stvari koje je teško kvantificirati, kao što su ljudski život, tržišna vrijednost marke, okoliš i lojalnost kupaca, može se teško staviti pod troškove ili koristi. S obzirom na nematerijalnu imovinu, korištenje procesa analize troškova i koristi za poboljšanje kritičkog razmišljanja oko svih aspekata konkretne vrijednosti, može biti od koristi. Analiza troškova i koristi pretpostavlja da se monetarna vrijednost može staviti na sve troškove i koristi od projekta, uključujući materijalne i nematerijalne povrate. Kao takva, glavna prednost analize troškova i koristi leži u prisiljavanju ljudi da eksplicitno i sustavno razmotre različite čimbenike koji bi trebali utjecati na strateški izbor.

Ukoliko želite kvantificirati ekonomsku vrijednost ulaganja u Vaš projekt korištenjem analize troškova i koristi , utoliko nam se slobodno obratite za više informacija.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Inicijalna javna ponuda dionica (IPO) u 6 koraka

inicijalna javna ponuda dionica ipo u 6 koraka - Inicijalna javna ponuda dionica (IPO) u 6 koraka

Inicijalna javna ponuda (IPO) je proces kroz koji privatno društvo izdaje svoje dionice javnosti po prvi put.

Izdavanjem dionica privatna društva postaju javna te podliježu strožim pravilima i propisima. Javna društva imaju brojne dioničare koji formiraju nadzorni odbor i upravu te moraju podnositi kvartalne revizorske izvještaje i računovodstvene informacije koje su dostupne javnosti. Osim toga, javna se društva moraju pridržavati propisa i zahtjeva koje postavlja burza na kojoj su izlistane dionice društva.

IPO-e često izdaju manja, novoosnovana društva koja traže kapital za proširenje, ali ih mogu obavljati i velika društva u privatnom vlasništvu koja žele postati javno trgovana.

Navodimo prednosti i nedostatke inicijalne javne ponude:

Prednosti izdavanja dionica putem inicijalne javne ponude

 • Velika, raznolika skupina investitora za prikupljanje kapitala
 • Niža cijena kapitala
 • Mogućnost pribavljanja velike količine kapitala za razvoj i širenje poslovanja
 • Veća izloženost društva, prestiž i javni imidž, što može pomoći prodaji društva i povećanju dobiti
 • Javna poduzeća mogu privući i zadržati bolje kvalificirane zaposlenike
 • Olakšavanje akvizicija (zamjena dionica)
 • Mogućnost pribavljanja znatno većeg iznosa novca za društvo u usporedbi s drugim opcijama

Nedostaci izdavanja dionica putem inicijalne javne ponude

 • Društvo postaje obvezno otkriti financijske, računovodstvene, porezne i druge poslovne informacije
 • Značajni zakonodavni, računovodstveni i marketinški troškovi
 • Povećano vrijeme, napor i pažnja potrebna za korporativnim upravljanjem i transparentnim poslovanja (izvještavanje)
 • Rizik da potrebna sredstva neće biti prikupljena ukoliko tržište ne prihvati cijenu IPO-a
 • Javno širenje informacija koje mogu biti korisne za konkurente, dobavljače i kupce
 • Gubitak kontrole i jačanje agencijskih problema zbog novih dioničara koji ostvaruju prava glasa i mogu učinkovito kontrolirati odluke društva putem upravnog odbora

Inicijalna javna ponuda se provodi kroz 6 ključnih koraka:

 1. Planirajte IPO proces

Prvo što morate odrediti je da li je pravo vrijeme da društvo ide na IPO. Odabrati prikladan trenutak za izlazak društva u javnost je vrlo važno. Za vrijeme financijske krize ili nepovoljne percepcije investitora su valuacije niske i IPO treba izbjegavati jer će se prikupiti puno manje kapitala nego u vremenima kada tržište kapitala bilježi povećanje tržišne kapitalizacije. Detaljno analizirajte i planirajte što želite postići te utvrdite svoje financijske potrebe i želje. Izradite  poslovni plan i pripremite financijske izvještaje.

 1. Odaberite financijskog savjetnika

Prvi korak u procesu IPO-a je odabir financijskog savjetnika koji će djelovati kao  pokrovitelj uvrštenja i koji će Vas savjetovati u procesu izlistanja. Financijskog savjetnika (Investicijsku banku) trebate odabrati na temelju sljedećih kriterija:

 • Ugled
 • Kvaliteta istraživanja
 • Stručnjaci iz industrije
 • Mogućnost ponude dionica više institucionalnih investitora ili više pojedinačnih ulagača
 • Prethodni odnos i povjerenje

Prije donošenje odluke o javnoj prodaji dionica društva, konzultirajte se s pokroviteljem izdanja o tome koliko kapitala želite privući kroz IPO, analizirajte projekt koji će se njime financirati, koja je ciljana organizacijska struktura nakon IPO-a, da li osim prodaje postojećih dionica želite izdati i nove dionice i sl.

 1. Izradite prospekt

Vaše društvo mora podnijeti zahtjev za registraciju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). Zahtjev sadrži detaljne informacije o ponudi, informacije o poslovanju, povijesne financijske pokazatelje te buduće planove.

U trenutku kada zahtjev za registraciju predate HANFA -i, on postaje inicijalni Prospekt. Prospekt je pravni dokument u kojem su objašnjeni vrijednosni papiri koji se nude javnosti. Inicijalni prospekt sadrži sve informacije o društvu, osim cijene ponude i datuma, koji još nisu prikazani.

Predani zahtjev Komisija pregledava i informira vas o promjenama i dopunama koje trebate napraviti. Nakon što napravite potrebne izmjene i ponude Zahtjev postaje službeni prospekt. Potencijalni investitori mogu koristiti prospekt kako bi im pomogao u donošenju odluke da li ulagati u dionice vašeg društva ili ne.

 1. Započnite promociju

Predstavite svoje društvo potencijalnim investitorima putem prezentacija („road show“) ili dogovorite individualne sastanke sa zainteresiranim stranama („one-on-one“). Promocija uključuje i brojna putovanja u inozemstvo te prisustvovanja sastancima, konferencijama za medije (ukoliko vam to dopušta proračun), posjet gradovima i lokalnim jedinicama, a sve kako biste predstavili svoje društvo i prednosti ulaganju u njega.

U medijima objavite javni poziv i/ili sažetak Prospekta. Poziv treba sadržavati broj ili postotak ponuđenih dionica, cijenu ili raspon cijena po dionici i datum zatvaranja ponude.

 1. Odredite konačnu cijenu ponude

Određivanje konačne cijene ponude i iznosa vrijednosnih papira je vrlo važna odluka. Prije donošenja konačne odluke detaljno istražite tržišne uvjete i očekivanu potražnju za vrijednosnim papirima.

Nakon završetka postupka pregleda i generiranja popisa mogućih investitora IPO-a, s preuzimateljima dionica dogovorite konačnu cijenu dionice.

 1. Uvrštenje na burzu

Nakon što vam se odobri Prospekt, provedete IPO te prikupite kapital, podnosite zahtjev za uvrštenje na burzu. Ako su zadovoljeni svi uvjeti burza će na temelju zaprimljenog zahtjeva izdati rješenje kojim se odobrava trgovanje dionicama.

Ukoliko Vas zanima više informacija o samom procesu izlistanja dionica na burzi utoliko nam se slobodno obratite. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni brokeri | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima