pexels photo 414837 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Cilj Poziva

Poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Opis prihvatljivih aktivnosti

  1. Priprema projektne dokumentacije
  2. Energetska učinkovitost (toplinska izolacija vanjskih dijelova, zamjena stolarije, toplinska izolacija određenih unutarnjih dijelova, obnova tehničkih sustava, zamjena opreme..)
  3. Obnovljivi izvori energije (zamjena sustava, zamjena ili obnova elektroinstalacijskih krugova, sustavi za proizvodnju, kogeneracija..)
  4. Administracija, upravljanje projektom i marketing

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mala, srednja i privatna društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 76.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore

  • Energetska učinkovitost (za velika društva 45% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 65% prihvatljivih troškova)
  • Kogeneracija (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srednja društva 80% prihvatljivih troškova)
  • Obnovljivi izvori energije (za velika društva 60% prihvatljivih troškova, mala i srdnja društva 80% prihvatljivih troškova)

Iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga jest:

  • Minimalni iznos 000,00 HRK
  • Maksimalni iznos 13.000.000,00 HRK

Rokovi

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Početak predaje projektnih prijedloga: 15.6.2018

Završetak predaje projektnih prijedloga: 21.9.2018