pexels photo 132340 - Inovacije novoosnovanih MSP

Inovacije novoosnovanih MSP

Cilj poziva

Pomoć novim društvima u razvoju i uspješnom prijenosu inovativnih ideja kako bi se transformirale u uspješno realizirane poslovne poduhvate te stvorile društva s potencijalom poslovnog rasta i izvoza proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Opis prihvatljivih aktivnosti

  • Aktivnosti namijene razvoju inovacija
  • Aktivnosti inovacije procesa

Prihvatljivi korisnici

Mala i srednja društva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će do 85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum početka primanja projektnih prijava je 29. lipanj 2018. godine.