pexels photo 630839 - GS Integrator 2018

GS Integrator 2018

Cilj natječaja:

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji:

​Mikro, mala i srednja društva

Prihvatljivi aktivnosti za sufinanciranje su:

  • Nabava nematerijalne i materijalne u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata
  • Savjetodavne i tehnološke usluge iz područja inovacijskih procesa
  • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva)
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta

Iznos i intenzitet potpore:

Indikativni Intenzitet potpore: do 50% za mala i srednja Društva.

Maksimalni i minimalni iznosi bespovratnih sredstava po korisniku još nisu poznati.

Rokovi natječaja:

Indikativna objava roka natječaja: 29.03.2019. godine.